Projekty finansowane przez NCN


Dane kierownika projektu i jednostki realizującej

Szczegółowe informacje o projekcie i konkursie

Słowa kluczowe

Aparatura

Wyczyść formularz

Ocena ryzyka introdukcji i rozprzestrzenienia wirusów grypy ptaków w Polsce

2011/03/D/NZ7/05848

Słowa kluczowe:

ocena ryzyka grypa ptaków introdukcja rozprzestrzenianie

Deskryptory:

 • NZ7_1: Epidemiologia

Panel:

NZ7 - Zdrowie publiczne: epidemiologia, choroby cywilizacyjne i społeczne zagrożenia środowiskowe dla zdrowia ludzi i zwierząt, medyczna i weterynaryjna ochrona zdrowia publicznego, etyka, medycyna pracy, farmakoekonomika, m.in.:

Jednostka realizująca:

Państwowy Instytut Weterynaryjny - Państwowy Instytut Badawczy

woj. lubelskie

Inne projekty tej jednostki 

Kierownik projektu (z jednostki realizującej):

dr hab. Krzysztof Śmietanka 

Liczba wykonawców projektu: 7

Konkurs: SONATA 2 - ogłoszony 2011-09-15

Przyznana kwota: 480 615 PLN

Rozpoczęcie projektu: 2012-08-27

Czas trwania projektu: 36 miesięcy

Status projektu: Projekt rozliczony

Zakupiona aparatura

 1. Licencja wraz z rozszerzeniem do analiz geostatycznych. Za kwotę 14 330 PLN
 2. licencja programu @RISK (2 szt.). Za kwotę 12 000 PLN
 3. oprogramowanie do tworzenia map ArcGIS. Za kwotę 30 000 PLN
 4. Oprogramowanie Statistica Pakiet Podstawowy 10 PL do wersji Statistica Pakiet Zaawansowany 10 PL. Za kwotę 0 PLN

Dane z raportu końcowego

 • Publikacje w czasopismach (2)
 • Teksty w publikacjach pokonferencyjnych (5)
 1. Assessment of the potential distance of dispersal of high pathogenicity avian influenza virus by wild mallards IF: 1,241
  Autorzy:
  Krzysztof Śmietanka, Łukasz Bocian, Włodzimierz Meissner, Anna Ziętek-Barszcz, Katarzyna Żółkoś
  Czasopismo:
  Avian Diseases (rok: 2016, tom: 60, strony: 316-321), Wydawca: American Association of Avian Pathologists
  Status:
  Opublikowane
 2. Risk assessment of high pathogenicity avian influenza virus introduction into Poland via importation of live poultry IF: 1,241
  Autorzy:
  Anna Gierak, Łukasz Bocian, Krzysztof Śmietanka
  Czasopismo:
  Avian Diseases (rok: 2016, tom: 60, strony: 178-182), Wydawca: American Association of Avian Pathologists
  Status:
  Opublikowane
 1. Ocena ryzyka wystąpienia wysoce zjadliwej grypy ptaków w podejściu jakościowym i ilościowym
  Autorzy:
  Krzysztof Śmietanka, Łukasz Bocian, Anna Gierak
  Konferencja:
  Grypa ptaków - nieustanne zagrożenie dla produkcji drobiarskiej (rok: 2015, ), Wydawca: PIWet-PIB w Puławach
  Data:
  konferencja 9-10.10.2015
  Status:
  Opublikowane
 2. The use of telemetry methods to assess the potential distance of high pathogenicity avian influenza virus dispersal by wild mallards.
  Autorzy:
  K. Śmietanka, Ł. Bocian, W. Meissner, A. Ziętek-Barszcz
  Konferencja:
  9th International Symposium on Avian Influenza, Athens, Georgia, USA (rok: 2015, ), Wydawca: Southeast Poultry Research Laboratory US Dept. of Agriculture, Agricultural Research Service 934 College Station Rd. Athens, GA 30605
  Data:
  konferencja 12-15.04
  Status:
  Opublikowane
 3. Risk assessment associated with the introduction of high pathogenicity avian influenza virus (HPAIV) into Poland via importation of live poultry
  Autorzy:
  A. Gierak, Ł. Bocian, K. Śmietanka
  Konferencja:
  9th International Symposium on Avian Influenza, Athens, Georgia, USA (rok: 2015, ), Wydawca: Southeast Poultry Research Laboratory US Dept. of Agriculture, Agricultural Research Service 934 College Station Rd. Athens, GA 30605
  Data:
  konferencja 12-15.04
  Status:
  Opublikowane
 4. The potential dispersal distance of AIV by wild mallards - intergrating ornithological, telemetry and epidemiological data
  Autorzy:
  K. Śmietanka, W. Meissner, Ł. Bocian, A. Ziętek-Barszcz, A. Stolarek
  Konferencja:
  20th EU meeting of national reference laboratories for avian influenza and Newcastle disease, Lelystad, Netherland (rok: 2014, ), Wydawca: European Commission
  Data:
  konferencja 20.05-22.05
  Status:
  Opublikowane
 5. Zastosowanie metody wielokryterialnego modelowania decyzji do oceny ryzyka wprowadzenia do Polski wirusa grypy ptaków.
  Autorzy:
  Łukasz Bocian, Anna Gierak, Krzysztof Śmietanka
  Konferencja:
  IV Ogólnopolska Konferencja "GIS w nauce" (rok: 2015, ), Wydawca: UAM Poznań
  Data:
  konferencja 1-3.06.2015
  Status:
  Opublikowane