Projekty finansowane przez NCN


Dane kierownika projektu i jednostki realizującej

Szczegółowe informacje o projekcie i konkursie

Słowa kluczowe

Aparatura

Wyczyść formularz

Pracownia Badań nad Pamięcią Zbiorową w Postkomunistycznej Europie

2011/03/D/HS2/06170

Słowa kluczowe:

pamięć zbiorowa postkomunizm postsocjalizm Europa Wschodnia Środkowo-Wschodnia Południowo-Wschodnia

Deskryptory:

  • HS3_5: Historia kultury (w tym: pamięć historyczna, historia kultury materialnej, historia architektury, historyczne studia kulturowe, zróżnicowanie kulturowe)
  • HS3_2: Historia społeczna
  • HS3_11: Etnografia i antropologia kulturowa (w tym: opis kultur tradycyjnych, antropologia magii, kultu i religii, zmiana kulturowa i procesy globalistyczne, antropologia zjawisk społeczno-kulturowych, etnicznych i tożsamościowych)

Panel:

HS2 - Kultura i twórczość kulturowa: literaturoznawstwo, bibliotekoznawstwo, językoznawstwo, kulturoznawstwo, nauki o sztuce, m.in.:

Jednostka realizująca:

UNIWERSYTET MIKOŁAJA KOPERNIKA W TORUNIU

woj. kujawsko-pomorskie

Inne projekty tej jednostki 

Kierownik projektu (z jednostki realizującej):

dr Rigels Halili 

Liczba wykonawców projektu: 8

Konkurs: SONATA 2 - ogłoszony 2011-09-15

Przyznana kwota: 759 620 PLN

Rozpoczęcie projektu: 2012-08-24

Czas trwania projektu: 60 miesięcy

Status projektu: Projekt zakończony