Projekty finansowane przez NCN


Dane kierownika projektu i jednostki realizującej

Szczegółowe informacje o projekcie i konkursie

Słowa kluczowe

Aparatura

Wyczyść formularz

Wpływ redukcji emisji CO2 na funkcjonowanie sektorów biopaliw transportowych w Polsce.

2011/01/B/HS4/04988

Słowa kluczowe:

redukcja CO2 biopaliwa transportowe

Deskryptory:

 • HS4_15: Inne zagadnienia pokrewne

Panel:

HS4 - Jednostka, instytucje, rynki: ekonomia, finanse, zarządzanie, demografia, m.in.:

Jednostka realizująca:

Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie

woj. mazowieckie

Inne projekty tej jednostki 

Kierownik projektu (z jednostki realizującej):

dr hab. inż. Adam Kupczyk 

Liczba wykonawców projektu: 4

Konkurs: OPUS 1 - ogłoszony 2011-03-15

Przyznana kwota: 98 800 PLN

Rozpoczęcie projektu: 2011-12-08

Czas trwania projektu: 24 miesięcy

Status projektu: Projekt rozliczony

Dane z raportu końcowego

 • Publikacje w czasopismach (17)
 • Teksty w publikacjach pokonferencyjnych (4)
 • Publikacje książkowe (1)
 1. Wybrane aspekty funkcjonowania i przyszłość sektora bioetanolu w Polsce
  Autorzy:
  A.Kupczyk, A.Stępień, J.Piechocki, M.Kupczyk, E.Golisz
  Czasopismo:
  Gospodarka Materiałowa i Logistyka (rok: 2012, tom: 9, strony: 15.09.2019), Wydawca: Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne
  Status:
  Opublikowane
 2. Problemy otoczenia konkurencyjnego i globalnego sektora bioetanolu w Polce cz.2
  Autorzy:
  A.Kupczyk, M.Kupczyk, J.Sloma, G.Redlarski
  Czasopismo:
  Przemysł fermentacyjny i owocowo-warzywny (rok: 2012, tom: 10, strony: 34-36), Wydawca: SIGMA-NOT Sp. z o.o.
  Status:
  Opublikowane
 3. Changes in the legal conditions oftransport biofuels in Poland on the background of the European Union
  Autorzy:
  Piotr Borowski, Ewa Golisz, Waldemar Izdebski
  Czasopismo:
  Technology Audit and Productions Reserves (rok: 2014, tom: 1/2(15), strony: 45-49), Wydawca: Technology Center
  Status:
  Opublikowane
 4. Some aspects of biofuels for transport market in Poland
  Autorzy:
  Ewa Golisz, Jacek Skudlarski, Adam Kupczyk
  Czasopismo:
  Institutional Vector of Economic Development (rok: 2013, tom: 6 (2), strony: 51-58), Wydawca: Melitopol Institute of Public and Municipal Administration of the Institute
  Status:
  Opublikowane
 5. Ograniczenie emisji CO2 poprzez stosowanie biopaliw transportowych IF: 0,344
  Autorzy:
  Małgorzata Krzywonos, Piotr Borowski, Adam Kupczyk, Magdalena Żabochnicka-Piątek
  Czasopismo:
  Przemysł Chemiczny (rok: 2014, tom: 93 (7), strony: 1124-1127), Wydawca: Sigma-NOT
  Status:
  Opublikowane
 6. Gorzelnie rolnicze bez szans na rynku bioetanolu
  Autorzy:
  Michał Sikora, Adam Kupczyk
  Czasopismo:
  Farmer-Dzierżawca Dolnosląski (rok: 2013, tom: 12.11.2019, strony: 78-81), Wydawca: DZDiWNR Wrocław
  Status:
  Opublikowane
 7. Problemy z redukcją emisji CO2 bioplaiw transportowych w Polsce cz.2
  Autorzy:
  Ewa Golisz, Jakub Gawron, Agata Żak, Adam Kupczyk
  Czasopismo:
  Przemysł Fermentacyjny i owocowo-warzywny (rok: 2014, tom: 2, strony: 37-39), Wydawca: Sigma-NOT
  Status:
  Opublikowane
 8. Perspektywy rozwoju sektora biopaliw w Polsce na tle norm emisji CO2
  Autorzy:
  Agata Żak, Ewa Golisz, Karol Tucki, Piotr Borowski
  Czasopismo:
  Journal of Agribusiness and Rural Development (rok: 2014, tom: nr 3, strony: 299-312), Wydawca: Wydawnictwo Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu
  Status:
  Opublikowane
 9. Problemy otoczenia konkurencyjnego i globalnego sektora bioetanolu w Polce cz.1
  Autorzy:
  A.Kupczyk, A.Stępień, E.Golisz
  Czasopismo:
  Przemysł fermentacyjny i owocowo-warzywny (rok: 2012, tom: 9, strony: 21-22), Wydawca: SIGMA-NOT Sp. z o.o.
  Status:
  Opublikowane
 10. Konieczne zmiany w sektorze biopaliw transportowych w Polsce
  Autorzy:
  Ewa Golisz, Iza Samson-Bręk, Piotr Borowski, Adam Kupczyk
  Czasopismo:
  Gospodarka Materiałowa i Logistyka (rok: 2013, tom: 11, strony: 12.02.2019), Wydawca: PWE
  Status:
  Opublikowane
 11. Przyszłość bioetanolu w Polsce
  Autorzy:
  Michał Sikora, Adam Kupczyk, Piotr Borowski
  Czasopismo:
  Paliwa Płynne (rok: 2014, tom: 1, strony: 22-23), Wydawca: Polska Izba Paliw Płynnych
  Status:
  Opublikowane
 12. Polski sektor bioetanolu z dużymi problemami
  Autorzy:
  A. Kupczyk, A.Stępień, E.Golisz, A.Wójcik-Sztandera
  Czasopismo:
  Wieś Jutra (rok: 2012, tom: 08.07.2019, strony: 12.10.2019), Wydawca: Wieś jutra Sp. z o.o.
  Status:
  Opublikowane
 13. Ostatnie kominy gorzelni rolniczych
  Autorzy:
  A.Kupczyk
  Czasopismo:
  Hodowca bydła (rok: 2012, tom: 11, strony: 56-59), Wydawca: Pro Agricola Sp. z o.o.
  Status:
  Opublikowane
 14. Aktualna sytuacja gorzelni rolniczych
  Autorzy:
  Adam Kupczyk
  Czasopismo:
  Rynki Alkoholowe (rok: 2013, tom: 2, strony: 20-21), Wydawca: KARTEL PRESS SA
  Status:
  Opublikowane
 15. Problemy z redukcją emisji CO2 biopaliw transportowych w Polsce cz.1
  Autorzy:
  Ewa Golisz, Adam Kupczyk, Piotr Borowski
  Czasopismo:
  Przemysł Fermentacyjny i owocowo-warzywny (rok: 2014, tom: 1, strony: 16-17), Wydawca: Sigma-NOT
  Status:
  Opublikowane
 16. Gorzelnie rolnicze bez szans na rynku bioetanolu
  Autorzy:
  Adam Kupczyk
  Czasopismo:
  ZGP-Związek Gorzelni Polskich (rok: 2014, tom: 1, strony: 08.03.2019), Wydawca: ZGP - Wrocław
  Status:
  Opublikowane
 17. Atrakcyjność sektorów biopaliw transportowych w Polsce
  Autorzy:
  Kupczyk A., Sikora M.
  Czasopismo:
  Hodowca Bydła (rok: 2016, tom: wrzesień, strony: nie są znane), Wydawca: Dom Wydawniczy Pro Agricola
  Status:
  Przyjęte
 1. Measuring of reduction of CO2 emissions transport fuels on the example of ethanol in Poland
  Autorzy:
  Piotr Borowski, Małgorzta Powałka, Adam Kupczyk, Michał Sikora
  Konferencja:
  2nd International Conference on Energy Systems and Technologies (rok: 2013, ), Wydawca: AfagScientific
  Data:
  konferencja 18-25 February 2013
  Status:
  Opublikowane
 2. Methodology of CO2 reduction-new trends and impact on transport biofuels
  Autorzy:
  Piotr Borowski, Adam Kupczyk, Małgorzata Powałka, Ewa Golisz, Jakub Gawron
  Konferencja:
  International Conference on Technology and Business Management (ICTBM-14) (rok: 2014, ), Wydawca: American University in the Emirates, Dubai
  Data:
  konferencja March 24-26, 2014
  Status:
  Opublikowane
 3. Wpływ redukcji emisji CO2 na sektor biopaliw transportowych
  Autorzy:
  Sikora M.
  Konferencja:
  Aktualna sytuacja gorzelni rolniczych w Polsce, co dalej? Konferencja Naukowo-Techniczna. XII Walny Zjazd Członków Związku Gorzelni Polskich, Sękocin Stary (rok: 2013, ), Wydawca: Związek Gorzelni Polskich
  Data:
  konferencja 28. listopad
  Status:
  Opublikowane
 4. Redukcja emisji CO2 a atrakcyjność sektorów biopaliw transportowych w Polsce na przykładzie bioetanolu
  Autorzy:
  Kupczyk A., Sikora M., Klepacka A.
  Konferencja:
  Konferencja Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu nt EKONOMIA I ZARZĄDZANIE ENERGIĄ A ROZWÓJ GOSPODARCZY (rok: 2013, ), Wydawca: Wyd. Adam Marszałek, Toruń
  Data:
  konferencja 15-16 maja
  Status:
  Opublikowane
 1. nie dotyczy
  Autorzy:
  Borowski P., Gawron J., Golisz E., Kupczyk A., Piechocki J., Powałka M., Redlarski G., Samson-Bręk I., Sikora M., Szwarc M., Tucki K.,
  Książka:
  Wpływ redukcji emisji C02 na funkcjonowanie sektorów biopaliw transportowych w Polsce (rok: 2014, tom: nie dotyczy, strony: 262), Wydawca: Oficyna Poligraficzno-Wydawnicza Adam
  Status:
  Opublikowane