Projekty finansowane przez NCN


Dane kierownika projektu i jednostki realizującej

Szczegółowe informacje o projekcie i konkursie

Słowa kluczowe

Aparatura

Wyczyść formularz

Międzynarodowy outsourcing i dezintegracja procesu produkcyjnego - implikacje dla rynków pracy

2013/11/B/HS4/02134

Słowa kluczowe:

handel międzynarodowy outsourcing rynek pracy

Deskryptory:

 • HS4_12: Ekonomia międzynarodowa
 • HS4_1: Makroekonomia (w tym: równowaga ekonomiczna, wzrost gospodarczy, wahania koniunkturalne w globalnej gospodarce, ekonomia pracy);

Panel:

HS4 - Jednostka, instytucje, rynki: ekonomia, finanse, zarządzanie, demografia, geografia społeczno-ekonomiczna, urbanistyka

Jednostka realizująca:

Politechnika Gdańska, Wydział Zarządzania i Ekonomii

woj. pomorskie

Inne projekty tej jednostki 

Kierownik projektu (z jednostki realizującej):

dr hab. inż. Aleksandra Parteka 

Liczba wykonawców projektu: 2

Konkurs: OPUS 6 - ogłoszony 2013-09-16

Przyznana kwota: 202 300 PLN

Rozpoczęcie projektu: 2014-08-05

Czas trwania projektu: 24 miesięcy

Status projektu: Projekt rozliczony

Zakupiona aparatura

 1. program komputerowy do analizy statystycznej Stata 13MP. Za kwotę 5 375 PLN

Dane z raportu końcowego

 • Publikacje w czasopismach (6)
 • Publikacje książkowe (1)
 1. Integrated sectors - diversified earnings: the (mising) impact of offshoring on wages and wage convergence in the EU27 IF: 1,362
  Autorzy:
  Parteka A., Wolszczak-Derlacz J.
  Czasopismo:
  Journal of Economic Inequality (rok: 2015, tom: 13(3), strony: 325-350), Wydawca: Springer
  Status:
  Opublikowane
  Doi:
  10.1007/s10888-014-9290-y - link do publikacji
 2. The effects of offshoring to low-wage countries on domestic wages. A worldwide industrial analysis. IF: 0,658
  Autorzy:
  Wolszczak-Derlacz J.; Parteka A.
  Czasopismo:
  Empirica. Journal of European Economics. (rok: 2018, tom: 45, strony: 129–163), Wydawca: Springer
  Status:
  Opublikowane
  Doi:
  10.1007/s10663-016-9352-4 - link do publikacji
 3. Does offshoring affect industry employment? Evidence from a wide European panel of countries.
  Autorzy:
  Wolszczak-Derlacz, J., Parteka, A.
  Czasopismo:
  Journal of International Studies (rok: 2015, tom: 8(1), strony: 41-52), Wydawca: Foundation of International Studies
  Status:
  Opublikowane
  Doi:
  10.14254/2071-8330.2015/8-1/4 - link do publikacji
 4. Nierówności płacowe w Unii Europejskiej w świetle nowych danych panelowych WIOD (World Input Output Database)
  Autorzy:
  Parteka A., Wolszczak-Derlacz J.
  Czasopismo:
  Roczniki Kolegium Analiz Ekonomicznych SGH (rok: 2014, tom: 34, strony: 59-74), Wydawca: Kolegium Analiz Ekonomicznych Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
  Status:
  Opublikowane
 5. Quantifying wage effects of offshoring: import- versus export-based measures of production fragmentation
  Autorzy:
  Wolszczak-Derlacz J., Parteka A.
  Czasopismo:
  Economics and Business Review (rok: 2016, tom: 2(16), strony: 99-120), Wydawca: Poznań University of Economics
  Status:
  Opublikowane
  Doi:
  10.18559/ebr.2016.3.7 - link do publikacji
 6. Offshoring a luka płacowa pomiędzy pracownikami wysoko i nisko wykwalifikowanymi w wybranych gospodarkach UE (1995-2009),
  Autorzy:
  Parteka A., Wolszczak-Derlacz J.
  Czasopismo:
  Roczniki Kolegium Analiz Ekonomicznych SGH (rok: 2015, tom: 39(2015), strony: 151-166), Wydawca: Kolegium Analiz Ekonomicznych Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
  Status:
  Opublikowane
 1. Charakterystyka firm zaangażowanych w globalne przepływy dóbr i usług w świetle zmian strukturalnych
  Autorzy:
  Wolszczak-Derlacz J. (R.IV)
  Książka:
  Zmiany strukturalne w gospodarce światowej (Piotr Dominiak, Ewa Lechman, Adam Marszk, Magdalena Olczyk, Aleksandra Parteka, Joanna Wolszczak-Derlacz) (rok: 2016, tom: x, strony: 97-120 (Rozdział IV)), Wydawca: Księgarnia Akademicka
  Status:
  Opublikowane