Projekty finansowane przez NCN


Dane kierownika projektu i jednostki realizującej

Szczegółowe informacje o projekcie i konkursie

Słowa kluczowe

Aparatura

Wyczyść formularz

Sześciordzeniowe oksydokompleksy renu jako produkty reakcji jodku renu(III) z pirydyną i pikolinami.

2011/03/N/ST5/04844

Słowa kluczowe:

sześciordzeniowe kompleksy renu klaster oksydokompleksy

Deskryptory:

 • ST5_24: Chemia nieorganiczna
 • ST5_2: Materiały o strukturze ciała stałego

Panel:

ST5 - Synteza i materiały: otrzymywanie materiałów, związki struktury z właściwościami, nowoczesne materiały o założonych właściwościach, architektura (makro)molekularna, chemia organiczna, chemia nieorganiczna, m.in.:

Jednostka realizująca:

Uniwersytet Wrocławski, Wydział Chemii

woj. dolnośląskie

Inne projekty tej jednostki 

Kierownik projektu (z jednostki realizującej):

dr Marta Krawczyk 

Liczba wykonawców projektu: 3

Konkurs: PRELUDIUM 2 - ogłoszony 2011-09-15

Przyznana kwota: 360 000 PLN

Rozpoczęcie projektu: 2012-08-27

Czas trwania projektu: 30 miesięcy

Status projektu: Projekt rozliczony

Zakupiona aparatura

 1. potencjostat z galwanostatem Autolab/PGSTAT302N firmy Metrohm. Za kwotę 90 000 PLN

Dane z raportu końcowego

 • Publikacje w czasopismach (2)
 • Teksty w publikacjach pokonferencyjnych (1)
 1. On the origin of oxygen in Re6(µ-O)12 core in cubo-octahedral hexanuclear rhenium clusters IF: 2,047
  Autorzy:
  Marta S. Krawczyk, Monika K. Krawczyk, Miłosz Siczek and Tadeusz Lis
  Czasopismo:
  Polyhedron (rok: 2015, tom: 97, strony: 248-252), Wydawca: Elsevier
  Status:
  Opublikowane
  Doi:
  10.1016/j.poly.2015.05.011 - link do publikacji
 2. First Oxido-Bridged Cubo-Octahedral Hexanuclear Rhenium Clusters IF: 4,593
  Autorzy:
  Marta S. Krawczyk, Monika K. Krawczyk, Miłosz Siczek and Tadeusz Lis
  Czasopismo:
  Inorganic Chemistry (rok: 2014, tom: 53, strony: 6578-6584), Wydawca: ACS Publications
  Status:
  Opublikowane
  Doi:
  10.1021/ic500162x - link do publikacji
 1. Geometries of hexanuclear rhenium clusters
  Autorzy:
  M. S. Krawczyk, M. K. Krawczyk, M. Siczek and T. Lis
  Konferencja:
  28th European Crystallographic Meeting, ECM 28, UK, 2013 (rok: 2013, ), Wydawca: Acta Crystallographica Section A, Acta Cryst A. (2013). A69, s461
  Data:
  konferencja 25.08-29.08.2013
  Status:
  Opublikowane