Projekty finansowane przez NCN


Dane kierownika projektu i jednostki realizującej

Szczegółowe informacje o projekcie i konkursie

Słowa kluczowe

Aparatura

Wyczyść formularz

Badanie wpływ rozdrobnienia struktury na właściwości wytrzymałościowe i tłumiące stopów Zn-Al.

2011/01/N/ST8/07054

Słowa kluczowe:

stopy cynku modyfikacja rozdrobnienie struktury właściwości tłumiące

Deskryptory:

 • ST8_9: Inżynieria materiałowa (biomateriały, metale, ceramika, polimery, kompozyty)

Panel:

ST8 - Inżynieria procesów i produkcji: projektowanie wyrobów, projektowanie i sterowanie procesami produkcji, konstrukcje i procesy budowlane, inżynieria materiałowa, systemy energetyczne, m.in.:

Jednostka realizująca:

Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie, Wydział Odlewnictwa

woj. małopolskie

Inne projekty tej jednostki 

Kierownik projektu (z jednostki realizującej):

dr inż. Grzegorz Piwowarski 

Liczba wykonawców projektu: 5

Konkurs: PRELUDIUM 1 - ogłoszony 2011-03-15

Przyznana kwota: 60 000 PLN

Rozpoczęcie projektu: 2011-12-13

Czas trwania projektu: 24 miesięcy

Status projektu: Projekt rozliczony

Dane z raportu końcowego

 • Publikacje w czasopismach (1)
 • Teksty w publikacjach pokonferencyjnych (6)
 1. Wpływ zabiegu modyfikowania zaprawą ZnTi3,2 na mikrostrukturę stopu ZnAl10 - Influence of the modification by ZnTi3,2 grain-refiner on the ZnAl10 alloy microstructure
  Autorzy:
  G. Piwowarski, J. Buraś, W. K. Krajewski
  Czasopismo:
  ARCHIVES of FOUNDRY ENGINEERING (rok: 2013, tom: vol. 13, SpecIs, strony: 129–132), Wydawca: Commission of Foundry Polish Academy of Science
  Status:
  Opublikowane
 1. Analiza termiczna stopu ZnAl10 zmodyfikowanego zmiennym dodatkiem zaprawy ZnTi3,2
  Autorzy:
  G. Piwowarski, W. K. Krajewski, J. Buraś
  Konferencja:
  XLI Szkoła Inżynierii Materiałowej (rok: 2013, ), Wydawca: AKAPIT
  Data:
  konferencja 24-27.09.2013
  Status:
  Opublikowane
 2. DSC and TA characteristic of the Ti inoculated ZnAl10 alloy
  Autorzy:
  Grzegorz Piwowarski
  Konferencja:
  VIII Krakow conference of young scientists (rok: 2013, ), Wydawca: Agencja Reklamowo - Wydawnicza "Ostoja"
  Data:
  konferencja 26-28.09.2013
  Status:
  Opublikowane
 3. Influence of the modification by ZnTi3,2 grain-refiner on the ZnAl10 alloy microstructure
  Autorzy:
  G. PIWOWARSKI, J. BURAŚ, W. K. KRAJEWSKI
  Konferencja:
  XXXVII international scientific conference Foundryman' Day 2013 (rok: 2013, ), Wydawca: Wydział Odlewnictwa AGH, Oddział Krakowski STOP, Fundacja Wydziału Odlewnictwa - dokument elektroniczny
  Data:
  konferencja 28-29.11.2013
  Status:
  Opublikowane
 4. Influence of the modification by AlTi5C0.15 grain-refiner on the ZnAl110 alloy microstructure : abstract
  Autorzy:
  G. PIWOWARSKI, P.,K. KRAJEWSKI, J. BURAŚ
  Konferencja:
  90 years of educating Foundry Engineers by the AGH University of Science and Technology in Kraków ; XXXVI Scientific conference Foundryman's Day 2012 (rok: 2012, ), Wydawca: Faculty of Foundry Engineering - dokument elektroniczny
  Data:
  konferencja 22–23.11.2012
  Status:
  Opublikowane
 5. Wpływ modyfikacji na właściwości tłumiące stopu ZnAl10
  Autorzy:
  G. PIWOWARSKI, W.K. KRAJEWSKI, J. BURAŚ
  Konferencja:
  XL Szkoła Inżynierii Materiałowej 2012 (rok: 2012, ), Wydawca: AKAPIT
  Data:
  konferencja 24-27. 09.2012
  Status:
  Opublikowane
 6. Thermal analysis of the ZnAl10 alloy modified by addition of different amount of the AlTi3C0.15 inoculant
  Autorzy:
  G. Piwowarski, J. Buraś, W. K. Krajewski
  Konferencja:
  Quo vadis zlievarenstvo (rok: 2012, ), Wydawca: Technicka Univerzita v Kosiciach
  Data:
  konferencja 10-12.10.2012
  Status:
  Opublikowane