Projekty finansowane przez NCN


Dane kierownika projektu i jednostki realizującej

Szczegółowe informacje o projekcie i konkursie

Słowa kluczowe

Aparatura

Wyczyść formularz

Potrzeba nowego modelu sytemu opodatkowania dochodów w Polsce

2011/03/B/HS5/02545

Słowa kluczowe:

podatki dochody reforma zasady podatkowe

Deskryptory:

 • HS5_3: Prawo publiczne i socjalne, nauka o administracji

Panel:

HS5 - Normy i władza: prawo, nauki o polityce, polityka regionalna i społeczna, m.in.:

Jednostka realizująca:

Akademia Leona Koźmińskiego

woj. mazowieckie

Inne projekty tej jednostki 

Kierownik projektu (z jednostki realizującej):

prof. Alicja Pomorska 

Liczba wykonawców projektu: 6

Konkurs: OPUS 2 - ogłoszony 2011-09-15

Przyznana kwota: 206 000 PLN

Rozpoczęcie projektu: 2012-08-07

Czas trwania projektu: 36 miesięcy

Status projektu: Projekt rozliczony

Zakupiona aparatura

 1. zakupiono: notebook DELL V3360 i5-3317U 8 GB 500 GB NBD wraz z dodatkową pamięcią; planowano: notebook z drukarką oraz pendrivem. Za kwotę 3 000 PLN
 2. zakupiono: notebook DELL V3560 i5-3210 4G 500GB NBD wraz z dodatkową pamięcią; planowano: notebook z drukarką oraz pendrivem. Za kwotę 3 000 PLN

Dane z raportu końcowego

 • Publikacje w czasopismach (5)
 • Publikacje książkowe (11)
 1. Najnowsze zmiany w konstrukcji polskiego podatku dochodowego od osób fizycznych w Polsce
  Autorzy:
  A. Pomorska
  Czasopismo:
  Annales Universitatis Mariae Curie-Skłodowska Sectio H Oeconomia (rok: 2015, tom: XLIX, 2, strony: 151-157), Wydawca: Wydawnictwo Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie
  Status:
  Opublikowane
  Doi:
  10.17951/h.2015.59.2.151 - link do publikacji
 2. Główne problemy występujące w podatkach dochodowych na tle orzecznictwa sądów administracyjnych
  Autorzy:
  A. Mudrecki
  Czasopismo:
  Annales Universitatis Mariae Curie-Skłodowska Sectio H Oeconomia (rok: 2016, tom: L, 1, strony: 711-724), Wydawca: Wydawnictwo Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie
  Status:
  Opublikowane
  Doi:
  10.17951/h.2016.50.1.711 - link do publikacji
 3. Taxation of Clergymen Revenues from Pastoral Services – an Attempt of Estimation
  Autorzy:
  R. Zieliński
  Czasopismo:
  Management and Business Administration. Central Europe (rok: 2013, tom: 3, strony: 98-113), Wydawca: Akademia Leona Koźmińskiego
  Status:
  Opublikowane
  Doi:
  10.7206/mba.ce.2084-3356.74 - link do publikacji
 4. Glosa do wyroku 7 sędziów NSA z dnia 17 czerwca 2013 r., II FSK 702/11
  Autorzy:
  R. Zieliński
  Czasopismo:
  Krytyka Prawa. Niezależne studia nad prawem (rok: 2014, tom: VI, strony: 373-383), Wydawca: Akademia Leona Koźmińskiego
  Status:
  Opublikowane
  Doi:
  10.7206/kp.2080-1084.57 - link do publikacji
 5. Koszty uzyskania przychodów z działalności gospodarczej osób fizycznych jako bariera rozwoju przedsiębiorców w Polsce – wybrane problemy
  Autorzy:
  R. Zieliński
  Czasopismo:
  Krytyka Prawa. Niezależne studia nad prawem (rok: 2013, tom: V, strony: 283-302), Wydawca: Akademia Leona Koźmińskiego
  Status:
  Opublikowane
  Doi:
  10.7206/kp.2080-1084.17 - link do publikacji
 1. Potrącalność kosztu podatkowego w dyskursie o dysfunkcji polskiego podatku dochodowego
  Autorzy:
  G. Matysek
  Książka:
  Finanse w polityce makroekonomicznej państwa (rok: 2014, tom: nie dotyczy, strony: 327-337), Wydawca: Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
  Status:
  Opublikowane
 2. Sankcyjność polskiego podatku dochodowego od osób prawnych
  Autorzy:
  G. Matysek
  Książka:
  Stanowienie i stosowanie prawa podatkowego w Polsce. Sankcje i preferencje w prawie podatkowym (rok: 2014, tom: nie dotyczy, strony: 109-122), Wydawca: Wydawnictwo Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego
  Status:
  Opublikowane
 3. Ulga z tytułu wychowywania dzieci – sankcja czy preferencja podatkowa?
  Autorzy:
  R. Zieliński
  Książka:
  Stanowienie i stosowanie prawa podatkowego w Polsce. Preferencje i sankcje w prawie podatkowym (rok: 2015, tom: -, strony: 333-344), Wydawca: Wydawnictwo Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego
  Status:
  Opublikowane
 4. Doświadczenia wybranych państw UE w dziedzinie opodatkowania dochodów rolniczych - wnioski dla Polski
  Autorzy:
  K. Wójtowicz
  Książka:
  Finanse w polityce makroekonomicznej państwa (rok: 2014, tom: nie dotyczy, strony: 234-245), Wydawca: Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
  Status:
  Opublikowane
 5. Nowe instrumenty wsparcia finansowego dla przedsiębiorców w warunkach spowolnienia gospodarczego w wybranych państwach OECD
  Autorzy:
  A. Pomorska
  Książka:
  XXV lat przeobrażeń w prawie finansowym i prawie podatkowym – ocena dokonań i wnioski na przyszłość (rok: 2014, tom: nie dotyczy, strony: 985-994), Wydawca: Uniwersytet Szczeciński
  Status:
  Opublikowane
 6. Zakres i kierunek reform systemu opodatkowania dochodów nieujawnionych w Polsce
  Autorzy:
  K. Kandut
  Książka:
  Stanowienie i stosowanie prawa podatkowego w Polsce. Ocena i propozycje zmian (rok: 2016, ), Wydawca: Wydawnictwo Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego
  Status:
  Przyjęte
 7. Konsekwencje fiskalne planowanych zmian w zakresie opodatkowania dochodów z działalności rolniczej
  Autorzy:
  K. Wójtowicz
  Książka:
  Stanowienie i stosowanie prawa podatkowego w Polsce. Ocena i propozycje zmian (rok: 2016, ), Wydawca: Wydawnictwo Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego
  Status:
  Przyjęte
 8. nie dotyczy
  Autorzy:
  red. A. Pomorska
  Książka:
  Potrzeba i kierunki reformy podatków dochodowych w Polsce (rok: 2016, ), Wydawca: Wydawnictwo Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego
  Status:
  Przyjęte
 9. Podatki dochodowe w Polsce w ocenie judykatury
  Autorzy:
  A. Mudrecki
  Książka:
  Stanowienie i stosowanie prawa podatkowego w Polsce. Ocena i propozycje zmian (rok: 2016, ), Wydawca: Wydawnictwo Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego
  Status:
  Przyjęte
 10. Relacyjne uwarunkowania efektywności systemu podatkowego – wybrane aspekty
  Autorzy:
  G. Matysek
  Książka:
  Stanowienie i stosowanie prawa podatkowego w Polsce. Ocena i propozycje zmian (rok: 2016, ), Wydawca: Wydawnictwo Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego
  Status:
  Przyjęte
 11. Zakres i kierunki reformy systemu opodatkowania dochodów osób fizycznych z pozarolniczej działalności gospodarczej - wybrane aspekty
  Autorzy:
  R. Zieliński
  Książka:
  Stanowienie i stosowanie prawa podatkowego w Polsce. Ocena i propozycje zmian (rok: 2016, ), Wydawca: Wydawnictwo Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego
  Status:
  Przyjęte