Projekty finansowane przez NCN


Dane kierownika projektu i jednostki realizującej

Szczegółowe informacje o projekcie i konkursie

Słowa kluczowe

Aparatura

Wyczyść formularz

Współzależność pomiędzy nadprzewodnictwem i porządkiem magnetycznym w nadprzewodnikach na bazie żelaza

2011/03/B/ST3/00446

Słowa kluczowe:

nadprzewodniki na bazie żelaza fale gęstości spinowej spektroskopia mössbauerowska

Deskryptory:

 • ST3_8: Nadprzewodnictwo
 • ST3_11: Magnetyzm

Panel:

ST3 - Fizyka fazy skondensowanej: struktura, własności elektronowe, płyny, nano-nauka, m.in.:

Jednostka realizująca:

Uniwersytet Pedagogiczny im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie, Wydział Matematyczno-Fizyczno-Techniczny

woj. małopolskie

Inne projekty tej jednostki 

Kierownik projektu (z jednostki realizującej):

prof. Krzysztof Ruebenbauer 

Liczba wykonawców projektu: 3

Konkurs: OPUS 2 - ogłoszony 2011-09-15

Przyznana kwota: 286 400 PLN

Rozpoczęcie projektu: 2012-08-06

Czas trwania projektu: 36 miesięcy

Status projektu: Projekt rozliczony

Zakupiona aparatura

 1. źródło mössbauerowskie 57Co(Rh) RITVERC GmbH (2 szt.). Za kwotę 40 000 PLN
 2. licznik proporcjonalny dedykowany do 57Fe MS. Za kwotę 15 000 PLN

Dane z raportu końcowego

 • Publikacje w czasopismach (9)
 • Teksty w publikacjach pokonferencyjnych (22)
 1. Change of the charge modulation during superconducting transition in SmFeAsO(0.91)F(0.09) seen by 57Fe Mössbauer spectroscopy IF: 3,014
  Autorzy:
  A.K. Jasek, K. Komędera, A. Błachowski, K. Ruebenbauer, H. Lochmajer, K. Rogacki, N.D. Zhigadlo
  Czasopismo:
  Journal of Alloys and Compounds (rok: 2016, tom: 658, strony: 520-524), Wydawca: Elsevier
  Status:
  Opublikowane
  Doi:
 2. Electric quadrupole interaction in cubic BCC α-Fe IF: 3,014
  Autorzy:
  A. Błachowski, K. Komędera, K. Ruebenbauer, G. Cios, J. Żukrowski, R. Górnicki
  Czasopismo:
  Journal of Alloys and Compounds (rok: 2016, tom: 673, strony: 420-425), Wydawca: Elsevier
  Status:
  Opublikowane
  Doi:
  10.1016/j.jallcom.2016.02.260 - link do publikacji
 3. Mössbauer studies of the peculiar magnetism in parent compounds of the iron-based superconductors IF: 1,596
  Autorzy:
  A.K. Jasek, K. Komędera, A. Błachowski, K. Ruebenbauer, J. Żukrowski, Z. Bukowski, J. Karpinski
  Czasopismo:
  Philosophical Magazine (rok: 2015, tom: 95, strony: 493-502), Wydawca: Taylor & Francis
  Status:
  Opublikowane
  Doi:
  10.1080/14786435.2014.970240 - link do publikacji
 4. Magnetic anisotropy and lattice dynamics in FeAs studied by Mössbauer spectroscopy IF: 2,726
  Autorzy:
  A. Błachowski, K. Ruebenbauer, J. Żukrowski, Z. Bukowski
  Czasopismo:
  Journal of Alloys and Compounds (rok: 2014, tom: 582, strony: 167-176), Wydawca: Elsevier
  Status:
  Opublikowane
  Doi:
  10.1016/j.jallcom.2013.08.049 - link do publikacji
 5. Magnetism of BaFe2Se3 studied by Mössbauer spectroscopy IF: 1,781
  Autorzy:
  K. Komędera, A.K. Jasek, A. Błachowski, K. Ruebenbauer, M. Piskorz, J. Żukrowski, A. Krztoń-Maziopa, E. Pomjakushina, K. Conder
  Czasopismo:
  Solid State Communications (rok: 2015, tom: 270, strony: 43959), Wydawca: Elsevier
  Status:
  Opublikowane
  Doi:
  10.1016/j.ssc.2015.01.016 - link do publikacji
 6. Mössbauer study of the "11" iron-based superconductors parent compound Fe(1+x)Te IF: 2,355
  Autorzy:
  A. Błachowski, K. Ruebenbauer, P. Zajdel, E.E. Rodriguez, M.A. Green
  Czasopismo:
  Journal of Physics: Condensed Matter (rok: 2012, tom: 24, strony: 386006 (9pp)), Wydawca: IOP PUBLISHING
  Status:
  Opublikowane
  Doi:
  10.1088/0953-8984/24/38/386006 - link do publikacji
 7. Electric field gradient wave (EFGW) in iron-based superconductor Ba(0.6)K(0.4)Fe2As2 studied by Mössbauer spectroscopy IF: 2,726
  Autorzy:
  A.K. Jasek, K. Komędera, A. Błachowski, K. Ruebenbauer, Z. Bukowski, J.G. Storey, J. Karpinski
  Czasopismo:
  Journal of Alloys and Compounds (rok: 2014, tom: 609, strony: 150-155), Wydawca: Elsevier
  Status:
  Opublikowane
  Doi:
  10.1016/j.jallcom.2014.04.129 - link do publikacji
 8. Magnetic anisotropy in FeSb studied by 57Fe Mössbauer spectroscopy IF: 2,357
  Autorzy:
  K. Komędera, A.K. Jasek, A. Błachowski, K. Ruebenbauer, A. Krztoń-Maziopa
  Czasopismo:
  Journal of Magnetism and Magnetic Materials (rok: 2016, tom: 399, strony: 221–227), Wydawca: Elsevier
  Status:
  Opublikowane
  Doi:
  10.1016/j.jmmm.2015.09.076 - link do publikacji
 9. Structural disorder in Lix(C5H5N)yFe(2-z)Se2 and Cs(x)Fe(2-z)Se2 superconductors studied by Mössbauer spectroscopy IF: 2,357
  Autorzy:
  K. Komędera, A.K. Jasek, A. Błachowski, K. Ruebenbauer, J. Żukrowski, A. Krztoń-Maziopa, K. Conder
  Czasopismo:
  Journal of Magnetism and Magnetic Materials (rok: 2016, tom: 406, strony: 244–250), Wydawca: Elsevier
  Status:
  Opublikowane
  Doi:
  10.1016/j.jmmm.2016.01.003 - link do publikacji
 1. 57Fe and 151Eu Mössbauer spectroscopy of (Eu0.72Ca0.28)(Fe1.64Co0.36)As2 iron-based superconductor
  Autorzy:
  K. Komędera, L.M. Tran, A.K. Jasek, A. Błachowski, K. Ruebenbauer, J. Żukrowski, Z. Bukowski, A.J. Zaleski
  Konferencja:
  Cracow Colloquium on f-electron systems CCFES-2015 (rok: 2015, ), Wydawca: Pedagogical University of Cracow
  Data:
  konferencja 24 - 27 czerwca
  Status:
  Opublikowane
 2. Charge modulation in SmFeAsO(0.91)F(0.09) superconductor seen by Mössbauer spectroscopy
  Autorzy:
  A.K. Jasek, K. Komędera, A. Błachowski, K. Ruebenbauer, K. Rogacki
  Konferencja:
  XVII Krajowa Konferencja Nadprzewodnictwa (rok: 2015, ), Wydawca: Instytut Niskich Temperatur i Badań Strukturalnych PAN
  Data:
  konferencja 25-30 października
  Status:
  Opublikowane
 3. Czułość spektroskopii mössbauerowskiej na przejście do nadprzewodnictwa w Ba0.6K0.4Fe2As2
  Autorzy:
  A.K. Jasek, K. Komędera, A. Błachowski, K. Ruebenbauer, Z. Bukowski, J.G. Storey, J. Karpinski
  Konferencja:
  X Ogólnopolskie Seminarium Spektroskopii Mössbauerowskiej OSSM-2014 (rok: 2014, ), Wydawca: Uniwersytet Wrocławski
  Data:
  konferencja 15-18 czerwca
  Status:
  Opublikowane
 4. Magnetic spiral order in iron pnictides FeAs and FeSb
  Autorzy:
  A.K. Jasek, K. Komędera, A. Błachowski, K. Ruebenbauer, J. Żukrowski, Z. Bukowski, A. Krztoń-Maziopa
  Konferencja:
  Cracow Colloquium on f-electron systems CCFES-2015 (rok: 2015, ), Wydawca: Pedagogical University of Cracow
  Data:
  konferencja 24 - 27 czerwca
  Status:
  Opublikowane
 5. Magnetyzm nadprzewodników na bazie żelaza Eu-122 badany metodą spektroskopii mössbauerowskiej 57Fe i 151Eu
  Autorzy:
  K. Komędera, L.M. Tran, A. Błachowski, K. Ruebenbauer, J. Żukrowski, Z. Bukowski
  Konferencja:
  X Ogólnopolskie Seminarium Spektroskopii Mössbauerowskiej OSSM-2014 (rok: 2014, ), Wydawca: Uniwersytet Wrocławski
  Data:
  konferencja 15-18 czerwca
  Status:
  Opublikowane
 6. Mössbauer study of iron-based superconductors
  Autorzy:
  A. Błachowski, K. Ruebenbauer, J. Żukrowski
  Konferencja:
  International Conference on the Applications of the Mössbauer Effect ICAME-2013 (rok: 2013, ), Wydawca: The Ruđer Bošković Institute
  Data:
  konferencja 1 - 6 września
  Status:
  Opublikowane
 7. Recent progress in the Mössbauer investigations of the iron-based superconductors
  Autorzy:
  A. Błachowski, A.K. Jasek, K. Komędera, K. Ruebenbauer, J. Żukrowski
  Konferencja:
  Mössbauer Spectroscopy in Materials Science MSMS-2014 (rok: 2014, ), Wydawca: Slovak Spectroscopic Society
  Data:
  konferencja 26-30 maja
  Status:
  Opublikowane
 8. Structural disorder in A(x)Fe(2-z)Se2 superconductors studied by Mössbauer spectroscopy
  Autorzy:
  K. Komędera, A.K. Jasek, A. Błachowski, K. Ruebenbauer, J. Żukrowski, A. Krztoń-Maziopa
  Konferencja:
  XVII Krajowa Konferencja Nadprzewodnictwa (rok: 2015, ), Wydawca: Instytut Niskich Temperatur i Badań Strukturalnych PAN
  Data:
  konferencja 25-30 października
  Status:
  Opublikowane
 9. Dystorsja strukturalna i spirala magnetyczna w FeSb badane metodą spektroskopii mössbauerowskiej
  Autorzy:
  K. Komędera, A.K. Jasek, A. Błachowski, K. Ruebenbauer, A. Krztoń-Maziopa
  Konferencja:
  X Ogólnopolskie Seminarium Spektroskopii Mössbauerowskiej OSSM-2014 (rok: 2014, ), Wydawca: Uniwersytet Wrocławski
  Data:
  konferencja 15-18 czerwca
  Status:
  Opublikowane
 10. Iron-based superconductivity: Mössbauer research
  Autorzy:
  A. Błachowski, K. Ruebenbauer, J. Żukrowski
  Konferencja:
  XIIth International Conference on Molecular Spectroscopy (rok: 2013, ), Wydawca: Wydawnictwo Naukowe "Akapit", Kraków
  Data:
  konferencja 8 - 12 września
  Status:
  Opublikowane
 11. Anizotropia magnetyczna i dynamika sieci w FeAs badane metodą spektroskopii mössbauerowskiej
  Autorzy:
  A. Błachowski, K. Ruebenbauer, J. Żukrowski, Z. Bukowski
  Konferencja:
  X Ogólnopolskie Seminarium Spektroskopii Mössbauerowskiej OSSM-2014 (rok: 2014, ), Wydawca: Uniwersytet Wrocławski
  Data:
  konferencja 15-18 czerwca
  Status:
  Opublikowane
 12. Magnetism of the regular and excess iron in Fe(1+x)Te studied by Mössbauer spectroscopy
  Autorzy:
  A. Błachowski, K. Ruebenbauer, P. Zajdel, E.E. Rodriguez, M.A. Green
  Konferencja:
  XVI National Conference on Superconductivity (rok: 2013, ), Wydawca: Uniwersytet Jagielloński
  Data:
  konferencja 7 - 12 października
  Status:
  Opublikowane
 13. Peculiar magnetism of the FeAs – grand parent of the iron-based superconductors
  Autorzy:
  A. Błachowski, K. Ruebenbauer, J. Żukrowski, Z. Bukowski
  Konferencja:
  XVI National Conference on Superconductivity (rok: 2013, ), Wydawca: Uniwesytet Jagielloński
  Data:
  konferencja 7 - 12 października
  Status:
  Opublikowane
 14. Spin spirals in FeAs and FeSb studied by Mössbauer spectroscopy
  Autorzy:
  K. Komędera, A.K. Jasek, A. Błachowski, K. Ruebenbauer, Z. Bukowski, A. Krztoń-Maziopa
  Konferencja:
  From Spins to Cooper Pairs: New Physics of the Spins StoCP-2014 (rok: 2014, ), Wydawca: Jagiellonian University
  Data:
  konferencja 22-26 września
  Status:
  Opublikowane
 15. Structural distortion and magnetic spirals in FeSb investigated by Mössbauer spectroscopy
  Autorzy:
  K. Komędera, A.K. Jasek, A. Błachowski, K. Ruebenbauer, A. Krztoń-Maziopa
  Konferencja:
  8th International Conference - Engineering, Computer Science and Education ECSE-2014 (rok: 2014, ), Wydawca: Pedagogical University of Cracow
  Data:
  konferencja 5-7 listopada
  Status:
  Opublikowane
 16. From magnetism to superconductivity in iron compounds: Mössbauer spectroscopy studies
  Autorzy:
  A. Błachowski, K. Komędera, A. K. Jasek, J. Żukrowski, K. Ruebenbauer
  Konferencja:
  XVII Krajowa Konferencja Nadprzewodnictwa (rok: 2015, ), Wydawca: Instytut Niskich Temperatur i Badań Strukturalnych PAN
  Data:
  konferencja 25-30 października
  Status:
  Opublikowane
 17. Influence of Eu2+ magnetic moment order on superconductivity in Eu0.73Ca0.27(Fe0.87Co0.13)2As2 and Eu(Fe0.81Co0.19)2As2
  Autorzy:
  L.M. Tran, A. Cousson, A. Goukassov, K. Komędera, A. Błachowski, K. Ruebenbauer, J. Żukrowski, Z. Bukowski, V.H. Tran, A.J. Zaleski
  Konferencja:
  Cracow Colloquium on f-electron systems CCFES-2015 (rok: 2015, ), Wydawca: Pedagogical University of Cracow
  Data:
  konferencja 24 - 27 czerwca
  Status:
  Opublikowane
 18. Perturbation of the 57Fe quadrupole interaction at superconducting transition in Ba(0.6)K(0.4)Fe2As2
  Autorzy:
  A. Jasek, A. Błachowski, K. Ruebenbauer, Z. Bukowski
  Konferencja:
  XVI National Conference on Superconductivity (rok: 2013, ), Wydawca: Uniwersytet Jagielloński
  Data:
  konferencja 7 - 12 października
  Status:
  Opublikowane
 19. Superconductivity, charge density wave and magnetic order (spin density wave) in iron-based superconductors as seen by Mössbauer spectroscopy
  Autorzy:
  A.K. Jasek, K. Komędera, A. Błachowski, K. Ruebenbauer
  Konferencja:
  From Spins to Cooper Pairs: New Physics of the Spins StoCP-2014 (rok: 2014, ), Wydawca: Jagiellonian University
  Data:
  konferencja 22-26 września
  Status:
  Opublikowane
 20. Magnetism of EuFe2As2-based superconductors studied by 151Eu and 57Fe Mössbauer spectroscopy
  Autorzy:
  K. Komędera, L.M. Tran, A.K. Jasek, A. Błachowski, K. Ruebenbauer, J. Żukrowski, Z. Bukowski, A.J. Zaleski
  Konferencja:
  From Spins to Cooper Pairs: New Physics of the Spins StoCP-2014 (rok: 2014, ), Wydawca: Jagiellonian University
  Data:
  konferencja 22-26 września
  Status:
  Opublikowane
 21. Magnetism of europium in superconducting EuFe2-xCoxAs2 studied by 151Eu and 57Fe Mössbauer spectroscopy
  Autorzy:
  K. Komędera, A. Błachowski, K. Ruebenbauer, J. Żukrowski, Z. Bukowski
  Konferencja:
  11th Prague Colloquium on f-Electron Systems (rok: 2014, ), Wydawca: Charles University in Prague
  Data:
  konferencja 2-5 lipca
  Status:
  Opublikowane
 22. Sensitivity of the Mössbauer spectroscopy to the superconducting transition in Ba(0.6)K(0.4)Fe2As2
  Autorzy:
  A.Błachowski, K.Ruebenbauer, A.K.Jasek, K.Komędera, Z.Bukowski
  Konferencja:
  Status:
  Złożone