Projekty finansowane przez NCN


Dane kierownika projektu i jednostki realizującej

Szczegółowe informacje o projekcie i konkursie

Słowa kluczowe

Aparatura

Wyczyść formularz

Biskupi Cerkwi unickiej w Rzeczypospolitej w XVIII wieku

2011/03/B/HS3/04845

Słowa kluczowe:

Cerkiew unicka w XVIII wieku biskupi uniccy w XVIII wieku

Deskryptory:

 • HS3_1: Historia epok dawnych (starożytna, średniowieczna, wczesnonowożytna), historia nowożytna i najnowsza (XIX-XX w.)

Panel:

HS3 - Wiedza o przeszłości: historia, archeologia, etnologia, antropologia kulturowa, m.in.:

Jednostka realizująca:

Uniwersytet Przyrodniczo-Humanistyczny w Siedlcach, Wydział Humanistyczny

woj. mazowieckie

Inne projekty tej jednostki 

Kierownik projektu (z jednostki realizującej):

dr Dorota Wereda 

Liczba wykonawców projektu: 1

Konkurs: OPUS 2 - ogłoszony 2011-09-15

Przyznana kwota: 25 600 PLN

Rozpoczęcie projektu: 2012-08-09

Czas trwania projektu: 18 miesięcy

Status projektu: Projekt rozliczony

Dane z raportu końcowego

 • Publikacje w czasopismach (3)
 • Publikacje książkowe (1)
 1. ИЕРАРХИ КИЕВСКОЙ УНИАТСКОЙ МИТРОПОЛИИ И ИХ ОТНОШЕНИЕ К СОХРАНЕНИЮ ВОСТОЧНОЙ ТРАДИЦИИ ВО ВТОРОЙ ПОЛОВИНЕ XVIII ВЕКА
  Autorzy:
  Dorota Wereda
  Czasopismo:
  Славяноведение (rok: 2014, tom: № 2, strony: 99-106), Wydawca: Институт славяноведения Российской академии наук
  Status:
  Opublikowane
 2. Biskupi uniccy wobec reform kalendarza w drugiej połowie XVIII wieku
  Autorzy:
  Dorota Wereda
  Czasopismo:
  Roczniki Humanistyczne (rok: 2012, tom: 59 , z. 2, strony: 147-169), Wydawca: Towarzystwo Naukowe KUL
  Status:
  Opublikowane
 3. "Bo Honor Twój Biskupi, zaszczytem jest Prześwietnej Familii SZEPTYCKICH". Inicjatywy biskupów Cerkwi unickiej z rodziny Szeptyckich podnoszące prestiżu rodu w XVIII wieku
  Autorzy:
  Dorota Wereda
  Czasopismo:
  Roczniki Humanistyczne (rok: 2012, tom: 60, z. 2, strony: 23-42), Wydawca: Towarzystwo Naukowe KUL
  Status:
  Opublikowane
 1. publikacja zwarta
  Autorzy:
  Dorota Wereda
  Książka:
  Biskupi unickiej metropolii kijowskiej w XVIII wieku (rok: 2013, tom: książka, strony: 376), Wydawca: wyd. Werset
  Status:
  Opublikowane