Projekty finansowane przez NCN


Dane kierownika projektu i jednostki realizującej

Szczegółowe informacje o projekcie i konkursie

Słowa kluczowe

Aparatura

Wyczyść formularz

Ekspresja miRNA i jej wpływ na poziom metaloproteinaz macierzowych w patogenezie jaskry pierwotnej otwartego kąta

2012/05/B/NZ7/02502

Słowa kluczowe:

miRNA metaloproteinazy macierzowe jaskra pierwotna otwartego kąta

Deskryptory:

 • NZ7_1: Epidemiologia
 • NZ7_12: Prewencja chorób człowieka

Panel:

NZ7 - Zdrowie publiczne: epidemiologia, choroby cywilizacyjne i społeczne zagrożenia środowiskowe dla zdrowia ludzi i zwierząt, medyczna i weterynaryjna ochrona zdrowia publicznego, medycyna pracy, nauki o lekach, m.in.:

Jednostka realizująca:

Warszawski Uniwersytet Medyczny, II Wydział Lekarski z Oddziałem Nauczania w Języku Angielskim oraz Oddziałem Fizjoterapii

woj. mazowieckie

Inne projekty tej jednostki 

Kierownik projektu (z jednostki realizującej):

prof. dr hab. n. med. Jacek Szaflik 

Liczba wykonawców projektu: 5

Konkurs: OPUS 3 - ogłoszony 2012-03-15

Przyznana kwota: 453 328 PLN

Rozpoczęcie projektu: 2013-03-19

Czas trwania projektu: 36 miesięcy

Status projektu: Projekt rozliczony

Zakupiona aparatura

 1. Picodrop 200 - Microliter UV/Vis Spektrofotometr. Za kwotę 59 982 PLN

Dane z raportu końcowego

 • Publikacje w czasopismach (10)
 • Teksty w publikacjach pokonferencyjnych (6)
 1. Polimorfizm genu BDNF i jego wpływ na progresję jaskry pierwotnego otwartego kąta w populacji polskiej
  Autorzy:
  Nowak A, Przybylowska-Sygut K, Gacek M, Szymanek K, Szaflik J, Szaflik JP, Majsterek I
  Czasopismo:
  Okulistyka (rok: 2014, tom: 2(XVII), strony: 48-51), Wydawca: Polskie Towarzystwo Okulistyczne
  Status:
  Opublikowane
 2. 6.Analysis of the expression and polymorphisms of APOE, HSP, BDNF and GRIN2B genes associated with the neurodegeneration process in the pathogenesis of primary open-angle glaucoma IF: 2,706
  Autorzy:
  Nowak A, Majsterek I, Przybyłowska-Sygut K, Pytel D, Szymanek K, Szaflik J, Szaflik JP
  Czasopismo:
  BioMed Research International (rok: 2015, tom: Volume 2015,, strony: 14.01.2019), Wydawca: Hindawi Publishing Corporation
  Status:
  Opublikowane
  Doi:
  10.1155/2015/258281 - link do publikacji
 3. Rola polimorfizmów 751Lys/Gln genu XPD oraz 939 Lys/Gln genu XPC w rozwoju jaskry pierwotnej otwartego kąta
  Autorzy:
  Cuchra M, Szymanek K, Szaflik JP, Szaflik J, Majsterek I
  Czasopismo:
  Okulistyka (rok: 2015, tom: 4/2015 (XVIII), strony: 13-18), Wydawca: Polskie Towarzystwo Okulistyczne
  Status:
  Opublikowane
 4. The relationship of TP53 and GRIN2B gene polymorphisms with risk of occurrence and progression of primary open-angle glaucoma in a Polish population. IF: 0,832
  Autorzy:
  Nowak A, Przybylowska-Sygut K, Szymanek K, Szaflik J, Szaflik J, Majsterek I.
  Czasopismo:
  Polish Journal of Pathology (rok: 2014, tom: 65(4), strony: 313-21), Wydawca: Termedia
  Status:
  Opublikowane
  Doi:
  10.5114/pjp.2014.48193 - link do publikacji
 5. The role of base excision repair in the development of primary open angle glaucoma in the Polish population IF: 3,68
  Autorzy:
  Cuchra M, Markiewicza L, Mucha B, Pytel D
  Czasopismo:
  Mutation Research/Fundamental and Molecular (rok: 2015, tom: 778, strony: 26–40), Wydawca: Elsevier
  Status:
  Opublikowane
  Doi:
  10.1016/j.mrfmmm.2015.05.003 - link do publikacji
 6. Altered Expression Levels of MMP1, MMP9, MMP12, TIMP1,and IL-1?? as a Risk Factor for the Elevated IOP and Optic Nerve Head Damage in the Primary Open-Angle Glaucoma Patients IF: 1,579
  Autorzy:
  Markiewicz L, Pytel D, Mucha B, Szymanek K, Szaflik J, Szaflik JP, Majsterek I
  Czasopismo:
  BioMed Research International (rok: 2015, tom: Volume 2015, strony: 08.01.2019), Wydawca: Hindawi Publishing Corporation
  Status:
  Opublikowane
  Doi:
  10.1155/2015/812503 - link do publikacji
 7. Analysis of the Expression and Polymorphism of APOE, HSP, BDNF, and GRIN2B Genes Associated withthe Neurodegeneration Process in the Pathogenesis of Primary Open Angle Glaucoma IF: 1,579
  Autorzy:
  Nowak A, Majsterek I, Przybylowska-Sygut K, Pytel D, Szymanek K, Szaflik J, Szaflik JP
  Czasopismo:
  BioMed Research International (rok: 2015, tom: Volume 2015, strony: 14.01.2019), Wydawca: Hindawi Publishing Corporation
  Status:
  Opublikowane
  Doi:
  10.1155/2015/258281 - link do publikacji
 8. Analiza polimorfizmów pojedynczych nukleotydów genów DGCR8 i XPO5 oraz ich związek z występowaniem jaskry pierwotnej otwartego kąta
  Autorzy:
  Molasy M, Walczak A, Przybyłowska-Sygut K, Szymanek K, Szaflik J, Szaflik J, Majsterek I
  Czasopismo:
  Klinika Oczna (rok: 2016, tom: 118(2), strony: 122-132), Wydawca: Polskie Towarzystwo Okulistyczne
  Status:
  Opublikowane
 9. MicroRNAs in glaucoma and neurodegenerative diseases IF: 2,462
  Autorzy:
  Molasy M, Walczak A, Szaflik J, Szaflik JP, Majsterek I
  Czasopismo:
  Journal of Human Genetics (rok: 2017, tom: 62(11), strony: 105-112), Wydawca: Nature Publishing Group
  Status:
  Opublikowane
  Doi:
  10.1038/jhg.2016.91. - link do publikacji
 10. Zastosowanie testu kometowego w celu oceny poziomu uszkodzeń oksydacyjnych DNA u chorych na jaskrę pierwotną otwartego kąta
  Autorzy:
  Szymanek K, Szaflik JP, Szaflik J, Przybyłowska-Sygut K, Majsterek I, Banaś-Leżańska P
  Czasopismo:
  Okulistyka (rok: 2015, tom: 2/2015 (XVIII), strony: 18-22), Wydawca: Polskie Towarzystwo Okulistyczne
  Status:
  Opublikowane
 1. Analysis of the polymorphic variants of genes involved in miRNA pathway and its impact on matrix metalloproteinases (MMPs) in pathogenesis of primary open angle galucoma
  Autorzy:
  Majsterek I, Walczak A, Markiewicz L, Przybylowska K, Szymanek K, Gacek M, Szaflik J, Szaflik JP
  Konferencja:
  European Association fir Vision and Eye Research Congress 2014 (rok: 2014, ), Wydawca: European Association fir Vision and Eye Research
  Data:
  konferencja 01-04 October
  Status:
  Opublikowane
 2. Association of DGCR8 and XPO5 polymorphic variants of miRNA processing genes with the risk of primary open angle glaucoma
  Autorzy:
  Majsterek I, Molasy M, Walczak A, Przybyłowska-Sygut K, Szymanek K, Szaflik J, Szaflik JP
  Konferencja:
  Tokyo International Conference on Life Science (rok: 2015, ), Wydawca: ILSBE 2015
  Data:
  konferencja 2-4 December
  Status:
  Opublikowane
 3. Ekspresja miRNA w jaskrze pierwotnej otwartego kąta indukowanej deksametazonem
  Autorzy:
  Molasy M, Walczak A, Przybyłowska-Sygut K, Szymanek K, Szaflik J.P, Szaflik J, Majsterek I
  Konferencja:
  II Toruńskie Sympozjum Doktorantów Nauk Przyrodniczych (rok: 2016, ), Wydawca: Toruńskie Sympozjum Doktorantów Nauk Przyrodniczych
  Data:
  konferencja 15-17 kwiecień
  Status:
  Opublikowane
 4. Analysis of the polymorphic variants of genes involved in miRNA pathway and its association with pathogenesis of primary open angle glaucoma
  Autorzy:
  Molasy M, Walczak A, Przybyłowska-Sygut K, Szymanek K, Szaflik J.P, Szaflik J, Majsterek I
  Konferencja:
  NEURONUS IBRO & IRUN (rok: 2015, ), Wydawca: Neuroscience Forum
  Data:
  konferencja 17-19 kwiecień
  Status:
  Opublikowane
 5. Analysis of the polymorphic variants of genes involved in miRNA pathway and its association with pathogenesis of primary open angle glaucoma
  Autorzy:
  Molasy M, Walczak A, Przybyłowska-Sygut K, Szymanek K, Szaflik J.P, Szaflik J, Majsterek I
  Konferencja:
  NEURONUS IBRO & IRUN (rok: 2015, ), Wydawca: Neuroscience Forum
  Data:
  konferencja 17-19 kwiecień
  Status:
  Przyjęte
 6. Ekspresja miRNA i jej wpływ na poziom metaloproteinaz macierzowych w patogenezie jaskry pierwotnej otwartego kąta
  Autorzy:
  Molasy M, Walczak A, Przybyłowska-Sygut K, Szymanek K, Szaflik J, Szaflik JP, Majsterek I
  Konferencja:
  IV Konferencja Biologii Molekularnej (rok: 2015, ), Wydawca: Instytut Biofizyki, Wydział Biologii i Ochrony Środowiska Uniwersytetu Łódzkiego
  Data:
  konferencja 26-28 marca
  Status:
  Przyjęte