Projekty finansowane przez NCN


Dane kierownika projektu i jednostki realizującej

Szczegółowe informacje o projekcie i konkursie

Słowa kluczowe

Aparatura

Wyczyść formularz

Wpływ umowy o strefie wolnego handlu Unia Europejska - Stany Zjednoczone na wielkość, charakterystykę i sposób zorganizowania światowej współpracy gospodarczej. Wnioski dla Polski.

2013/09/B/HS4/01488

Słowa kluczowe:

integracja gospodarcza handel międzynarodowy przepływy kapitału Unia Europejska NAFTA

Deskryptory:

 • HS4_12: Ekonomia międzynarodowa

Panel:

HS4 - Jednostka, instytucje, rynki: ekonomia, finanse, zarządzanie, demografia

Jednostka realizująca:

Szkoła Główna Handlowa w Warszawie, Kolegium Gospodarki Światowej

woj. mazowieckie

Inne projekty tej jednostki 

Kierownik projektu (z jednostki realizującej):

prof. dr hab. Elżbieta Czarny 

Liczba wykonawców projektu: 8

Konkurs: OPUS 5 - ogłoszony 2013-03-15

Przyznana kwota: 268 501 PLN

Rozpoczęcie projektu: 2014-02-06

Czas trwania projektu: 24 miesięcy

Status projektu: Projekt rozliczony

Dane z raportu końcowego

 • Publikacje w czasopismach (13)
 • Teksty w publikacjach pokonferencyjnych (1)
 • Publikacje książkowe (9)
 1. Ugrupowania integracyjne – etap czy bariera globalizacji? Porównawcza analiza wewnętrznej orientacji handlu
  Autorzy:
  Elżbieta Czarny, Paweł Folfas
  Czasopismo:
  Zeszyty Naukowe UEK (rok: 2015, tom: 9(945), strony: 27-42), Wydawca: UE Kraków
  Status:
  Opublikowane
  Doi:
  10.15678/ZNUEK.2015.0945.0902 - link do publikacji
 2. EU and USA RTAs—is there common ground?
  Autorzy:
  Magdalena Słok-Wódkowska
  Czasopismo:
  CESifo FORUM (rok: 2017, tom: Vol. 18, Nr 1, strony: 06.05.2019), Wydawca: ifo-Institut
  Status:
  Opublikowane
 3. Liberalization of trade flows under TTIP from a small country perspective. The case of Poland
  Autorzy:
  Jan Hagemejer
  Czasopismo:
  W.P. Nr 17/2015(165) (rok: 2015, tom: 1, strony: 25.01.2019), Wydawca: University of Warsaw, Faculty of Economic Sciences, Warsaw
  Status:
  Opublikowane
 4. Will Polish goods be crowded out by American ones?
  Autorzy:
  Elżbieta Czarny, Paweł Folfas
  Czasopismo:
  CESifo Forum (rok: 2017, tom: Vol. 18, Nr 1, strony: 09.07.2019), Wydawca: ifo Institut Muenchen
  Status:
  Opublikowane
 5. Geographical Indications in TTIP Negotiations
  Autorzy:
  Dominika Bochańczyk-Kupka, Andżelika Kuźnar
  Czasopismo:
  CESifo FORUM (rok: 2017, tom: Vol. 18, strony: 19-20), Wydawca: ifo Institut Muenchen
  Status:
  Opublikowane
 6. The Transatlantic Trade and Investment Partnership and the International Security System
  Autorzy:
  Elżbieta Czarny, Jerzy Menkes
  Czasopismo:
  CESifo FORUM (rok: 2017, tom: Vol. 18, strony: 24-25), Wydawca: ifo Institut Muenchen
  Status:
  Opublikowane
 7. ISDS and TTIP—Polish Prospects
  Autorzy:
  Jerzy Menkes
  Czasopismo:
  CESifo FORUM (rok: 2017, tom: Vol. 18, strony: 17-18), Wydawca: ifo Institut Muenchen
  Status:
  Opublikowane
 8. World trade and regional trade orientation in the context of forthcoming Transatlantic Trade and Investment Partnership
  Autorzy:
  Elżbieta Czarny, Paweł Folfas
  Czasopismo:
  Equilibrium (rok: 2015, tom: 2015, strony: 107-130), Wydawca: Uniwersytet im. M.Kopernika w Toruniu
  Status:
  Opublikowane
  Doi:
  10.12775/EQUIL.2015.027 - link do publikacji
 9. Umowa o Partnerstwie Handlowo-Inwestycyjnym między Stanami Zjednoczonymi i Unią Europejską jako narzędzie międzynarodowej współpracy gospodarczej
  Autorzy:
  Elżbieta Czarny, Jerzy Menkes, Katarzyna Śledziewska
  Czasopismo:
  International Business and Global Economy/ Biznes międzynarodowy w gospodarce globalnej (rok: 2014, tom: nr 33, strony: 40–53), Wydawca: Uniwersytet Gdański
  Status:
  Opublikowane
  Doi:
 10. Umowa o partnerstwie handlowo-inwestycyjnym między Stanami Zjednoczonymi i Unią Europejską w dobie obecnej fazy regionalizmu i globalizacji
  Autorzy:
  Elżbieta Czarny, Jerzy Menkes, Katarzyna Śledziewska
  Czasopismo:
  Miscellanea Oeconomicae (rok: 2015, tom: nr 1, strony: 29.11.2019), Wydawca: Uniwersytet Jana Kochanowskiego
  Status:
  Opublikowane
 11. Role and Significance of Asia and Europe in the U.S. Policy
  Autorzy:
  Elżbieta Czarny, Jerzy Menkes
  Czasopismo:
  Research Papers of Wroclaw University of Economics (rok: 2014, tom: 370, strony: 28-40), Wydawca: Wroclaw University of Economics
  Status:
  Opublikowane
  Doi:
  10.15611/pn.2014.370.02 - link do publikacji
 12. Changes in trade introversion of Asian regional trade agreements as a measure of their openness to regional and global cooperation (comparative analysis)
  Autorzy:
  Elżbieta Czarny, Paweł Folfas
  Czasopismo:
  Research Papers of Wroclaw University of Economics (rok: 2014, tom: 370, strony: 176-187), Wydawca: Wroclaw University of Economics
  Status:
  Opublikowane
  Doi:
  10.15611/PN.2014.370.13 - link do publikacji
 13. The impact of the Transatlantic Trade and Investment Partnership (TTIP) on international cooperation conclusions for EU Members from Central and Eastern Europe
  Autorzy:
  Andżelika Kuźnar. Honorata Nyga-Łukaszewska
  Czasopismo:
  Gazeta SGH (rok: 2016, tom: 1, strony: 39-41), Wydawca: SGH w Warszawie
  Status:
  Opublikowane
 1. Effects of IP protection on export of knowledge-intensive business services – US and EU evidence
  Autorzy:
  Andżelika Kuźnar, Eliza Chilimoniuk-Przeździecka
  Konferencja:
  XVII. Annual Conference European Trade Study Group, Paris (rok: 2015, ), Wydawca: European Trade Study Group
  Data:
  konferencja 10-12.09
  Status:
  Opublikowane
 1. Introduction; The Transatlantic Trade and Investment Partnership and the International Security System; Regional Trade Agreements of the EU and the US - What Is the Common Ground?; ISDS and TTIP – Polish Perspective; Shall Polish Export Be Affected by Trade Diversion Resulting from Transatlantic Trade and Investment Partnership?; Trade Barriers in Services and Merchandise Trade in the Context of TTIP: Poland, EU and the United States; Liberalization of Trade Flows under TTIP from a Small Country Perspective. The Case of Poland; Instead of Conclusions
  Autorzy:
  E.Czarny, A.Kuźnar, J.Menkes, M. Słok-Wódkowska, K.Śledziewska, J. Hagemejer
  Książka:
  The Impact of the Transatlantic Trade and Investment Partnership on International Cooperation System (rok: 2017, tom: 1, strony: 1-268), Wydawca: Peter Lang
  Status:
  Opublikowane
 2. Prawa własności intelektualnej w umowie o Transatlantyckim Partnerstwie na rzecz Handlu i Inwestycji (TTIP)
  Autorzy:
  Andżelika Kuźnar
  Książka:
  Liberalizacja i protekcjonizm we współczesnym handlu międzynarodowym (rok: 2015, tom: 1, strony: 79-96), Wydawca: CeDeWu
  Status:
  Opublikowane
 3. Most-Favoured Nation and National Treatment in the EU and US Regional Trade Agreements – Tools for Equal or Discriminatory Treatment?
  Autorzy:
  Magdalena Słok – Wódkowska
  Książka:
  "Reconceptualizing the Rule of Law in Global Governance, Resources, Investment and Trade", eds.:Ph. Pazartzis and M. Gavouneli (with Anastasios Gourgourinis and Matina Papadaki) (rok: 2015, tom: 1, strony: 447-464), Wydawca: Hart Publishing
  Status:
  Opublikowane
 4. Czy polski eksport odczuje efekt przesunięcia spowodowany porozumieniem o preferencjach między UE i USA?
  Autorzy:
  Elżbieta Czarny, Katarzyna Śledziewska
  Książka:
  Perspektywy i wyzwania integracji europejskiej ( red. nauk. K. Opolski, J. Górski); w załączeniu link do całej książki (rok: 2014, tom: 1, strony: 241-251), Wydawca: WNE UW
  Status:
  Opublikowane
 5. Wstęp; Globalne znaczenie Transatlantyckiego Partnerstwa w dziedzinie Handlu i Inwestycji (TTIP); Unia Europejska i Stany Zjednoczone w globalnej produkcji i międzynarodowej współpracy gospodarczej a TTIP; Udział Unii Europejskiej i Stanów Zjednoczonych w dyskryminacyjnej liberalizacji współpracy międzynarodowej; Kontrola demokratyczna negocjacji Partnerstwa Transatlantyckiego; TTIP a interesy Unii Europejskiej i Stanów Zjednoczonych w zakresie własności intelektualnej; Międzynarodowe łańcuchy dostaw między Unią Europejską i Stanami Zjednoczonymi. Perspektywa TTIP; Mechanizm rozstrzygania sporów inwestor-państwo i TTIP – polska perspektywa; Czy TTIP oznacza wyparcie polskich towarów z rynku Unii Europejskiej?; Transmisja impulsów cenowych w kontekście TTIP; Handel wewnątrzgałęziowy Polski z USA przed dyskryminacyjną liberalizacją w ramach Transatlantyckiego Partnerstwa w dziedzinie Handlu i Inwestycji; Zakończenie
  Autorzy:
  Elżbieta Czarny, Magdalena Słok-Wódkowska, Jerzy Menkes, Paweł Folfas, Andżelika Kuźnar, Eliza Chilimoniuk-Przeździecka, Katarzyna Śledziewska, Michał Przybyliński
  Książka:
  Partnerstwo Transatlantyckie. Wnioski dla Polski, red. nauk. E.Czarny, M.Słok-Wódkowska (rok: 2016, tom: 1, strony: 1-235), Wydawca: PWE, Warszawa
  Status:
  Opublikowane
 6. Perspektywy zmian bezpośrednich inwestycji zagranicznych między krajami UE a Stanami Zjednoczonymi po zawarciu Transatlantyckiego Porozumienia w dziedzinie Handlu i Inwestycji (TTIP)
  Autorzy:
  Eliza Chilimoniuk-Przeździecka
  Książka:
  Handel międzynarodowy w rozwoju społeczno-ekonomicznym państw (rok: 2016, tom: 1, strony: 63-84), Wydawca: CeDeWu
  Status:
  Opublikowane
 7. Challenges of "investor-state dispute settlement mechanism" in TTIP
  Autorzy:
  Jerzy Menkes, Magdalena Słok – Wódkowska
  Książka:
  "Towards A Universal Justice? Putting International Courts and Jurisdictions into Perspective" - Collected papers of the ILA regional conference held in Lisbon in 2014 (ed. Dário Moura Vicente) (rok: 2015, tom: 1, strony: 245-263), Wydawca: Brill Academic Publishers, MartinusNijhoff Publishers
  Status:
  Opublikowane
 8. Europa i Azja w polityce Stanów Zjednoczonych
  Autorzy:
  Elżbieta Czarny, Paweł Folfas, Jerzy Menkes
  Książka:
  Polityczne i gospodarcze problemy współczesnej Azji (rok: 2016, tom: 1, strony: 36-61), Wydawca: Wyd. Adam Marszałek
  Status:
  Opublikowane
 9. Współpraca transatlantycka wyzwaniem dla europejskiego systemu prawnego, gospodarczego i politycznego
  Autorzy:
  Elżbieta Czarny, Paweł Folfas, Jerzy Menkes
  Książka:
  Inteligentna i zrównoważona gospodarka sprzyjajaca włączeniu społecznemu - wyzwania dla systemów prawnych UE i państw członkowskich (rok: 2017, tom: 1, strony: xx-xx), Wydawca: XXX
  Status:
  Przyjęte