Projekty finansowane przez NCN


Dane kierownika projektu i jednostki wnioskującej

Szczegółowe informacje o projekcie i konkursie

Słowa kluczowe

Aparatura

Wyczyść formularz

Estetyka traumy: afektywna percepcja a reprezentacja Holokaustu w miejscach pamięci

2012/05/B/HS2/04032

Słowa kluczowe:

afekt memoriały doświadczenie estetyczne sztuka Holocaust

Deskryptory:

 • HS2_8: Historia i teoria sztuki, sztuki plastyczne, kultura wizualna
 • HS2_14: Kulturoznawstwo (w tym: współczesne studia kulturowe i antropologiczno-kulturowe)
 • HS2_10: Muzealnictwo

Panel:

HS2 - Kultura i twórczość kulturowa: literaturoznawstwo, bibliotekoznawstwo, językoznawstwo, kulturoznawstwo, nauki o sztuce, m.in.:

Jednostka wnioskująca:

Uniwersytet Łódzki, Wydział Studiów Międzynarodowych i Politologicznych

woj. łódzkie

Inne projekty tej jednostki 

Kierownik projektu (z jednostki wnioskującej):

dr Dorota Golańska 

Liczba wykonawców projektu: 1

Konkurs: OPUS 3 - ogłoszony 2012-03-15

Przyznana kwota: 132 051 PLN

Rozpoczęcie projektu: 2013-01-30

Czas trwania projektu: 36 miesięcy

Status projektu: Projekt rozliczony

Dane z raportu końcowego

 • Publikacje w czasopismach (4)
 • Publikacje książkowe (1)
 1. Affective spaces, sensuous engagements: in quest of a synaesthetic approach to "dark memorials" IF: 0,516
  Autorzy:
  Dorota Golańska
  Czasopismo:
  International Journal of Heritage Studies (rok: 2015, tom: nie dotyczy, strony: nie dotyczy), Wydawca: Routledge Taylor & Francis Group
  Status:
  Opublikowane
  Doi:
  10.1080/13527258.2015.1020960 - link do publikacji
 2. Bodily Collisions: Towards a New Materialist Account of Memorial Art
  Autorzy:
  Dorota Golańska
  Status:
  Złożone
 3. Vulnerable Lives: Notes Towards a New Materialist Politics of Sympathy
  Autorzy:
  Dorota Golańska
  Status:
  Złożone
 4. Terrifying Pleasures: In Quest of an Affirmative Approach to "Dark" Installation Art
  Autorzy:
  Dorota Golańska
  Czasopismo:
  Liminalities: A Journal of Performance Studies (rok: 2016, tom: nie dotyczy, strony: nie dotyczy), Wydawca: Liminalities, University of South Florida, FL (USA)
  Status:
  Przyjęte
  Doi:
  liminalities.net - link do publikacji
 1. Importing Trauma/Reclaiming the "Wild": Holocaust Memory in the US
  Autorzy:
  Dorota Golańska
  Książka:
  American 'Wild Zones': Space, Experience, Consciousness (rok: 2016, tom: nie dotyczy, strony: 41-57), Wydawca: Peter Lang
  Status:
  Opublikowane