Projekty finansowane przez NCN


Dane kierownika projektu i jednostki wnioskującej

Szczegółowe informacje o projekcie i konkursie

Słowa kluczowe

Aparatura

Wyczyść formularz

Stratygrafia izotopowa paleolitycznych warstw kulturowych jaskiń Nietoperzowej i Ciemnej

2012/05/B/HS3/03751

Słowa kluczowe:

paleolit chronologia kultur archeologicznych datowanie izotopy

Deskryptory:

 • HS3_8: Archeologia ( w tym: archeologia Grecji i Rzymu; archeologia Egiptu i Nubii, archeologia Bliskiego Wschodu, archeologia Nowego Świata, archeologia pradziejowa, archeologia protohistoryczna, archeologia wczesnośredniowieczna, archeologia średniowieczna i nowożytna)
 • ST10_6: Paleoklimatologia, paleoekologia

Panel:

HS3 - Wiedza o przeszłości: historia, archeologia, etnologia, antropologia kulturowa, m.in.:

Jednostka wnioskująca:

INSTYTUT NAUK GEOLOGICZNYCH PAN

woj. mazowieckie

Inne projekty tej jednostki 

Kierownik projektu (z jednostki wnioskującej):

dr Magdalena Krajcarz 

Liczba wykonawców projektu: 6

Konkurs: OPUS 3 - ogłoszony 2012-03-15

Przyznana kwota: 374 600 PLN

Rozpoczęcie projektu: 2013-01-23

Czas trwania projektu: 36 miesięcy

Status projektu: Projekt rozliczony

Zakupiona aparatura

 1. Komputer z oprogramowaniem, w tym pakietem Ms Office i nakładką statystyczną StatistiXL do programu Excel, z kolorową drukarką. Za kwotę 4 000 PLN
 2. urządzenie Micro-drill. Za kwotę 4 000 PLN
 3. Kompresor bezolejowy. Za kwotę 0 PLN

Dane z raportu końcowego

 • Publikacje w czasopismach (3)
 • Teksty w publikacjach pokonferencyjnych (6)
 1. Loess in a cave: Lithostratigraphic and correlative value of loess and loess-like layers in caves from the Kraków-Częstochowa Upland (Poland) IF: 2,199
  Autorzy:
  Maciej T. Krajcarz, Krzysztof Cyrek, Magdalena Krajcarz, Przemysław Mroczek, Magdalena Sudoł, Marcin Szymanek, Teresa Tomek, Teresa Madeyska
  Czasopismo:
  Quaternary International (rok: 2016, tom: 399, strony: 13-30), Wydawca: Elsevier
  Status:
  Opublikowane
  Doi:
  10.1016/j.quaint.2015.08.069 - link do publikacji
 2. Isotopic variability of cave bears (δ15N, δ13C) across Europe during MIS 3 IF: 4,572
  Autorzy:
  Magdalena Krajcarz, Martina Pacher, Maciej T. Krajcarz, Lana Laughlan, Gernot Rabeder, Martin Sabol, Piotr Wojtal, Hervé Bocherens
  Czasopismo:
  Quaternary Science Reviews (rok: 2016, tom: 131, strony: 51-72), Wydawca: Elsevier
  Status:
  Opublikowane
  Doi:
 3. Toward the chronology of Jerzmanowician – the new series of radiocarbon dates from Nietoperzowa Cave (Poland) IF: 1,47
  Autorzy:
  Maciej T. Krajcarz, Magdalena Krajcarz , Bolesław Ginter, Tomasz Goslar, Piotr Wojtal
  Czasopismo:
  Archaeometry , Wydawca: Wiley Online Library
  Status:
  Przyjęte
  Doi:
  10.1111/arcm.12311 - link do publikacji
 1. Geochemical method for testing homogenity of bone assemblage at mutli-layerd sites: insight from bone-bearing caves in Poland
  Autorzy:
  Krajcarz M.T., Krajcarz M., Wojtal P.
  Konferencja:
  20th Annual Meeting of the European Association of Archaeologists (rok: 2014, ), Wydawca: Archaeology and Art Publications
  Data:
  konferencja 10-14. 09. 2014
  Status:
  Opublikowane
 2. Age of Jerzmanowician cultural layers from Nietoperzowa Cave in Jerzmanowice (Poland) on the basis of radiocarbon dating of animal bones
  Autorzy:
  Krajcarz M., Krajcarz M.T., Ginter B., Madeyska T., Wojtal P.
  Konferencja:
  11th SKAM Lithic Workshop The multifaceted biface – Bifacial technology in Prehistory (rok: 2014, ), Wydawca: Stowarzyszenie Krzemieniarskie SKAM, Prehistoric Society, Hungary, Herman Otto Museum, Miszkolc
  Data:
  konferencja 20-22. 10. 2014
  Status:
  Opublikowane
 3. New radiocarbon dating of animal bones from Ciemna Cave - a Micoquian site in Poland
  Autorzy:
  Krajcarz M., Krajcarz M.T., Madeyska T., Wojtal P., Ginter B., Valde-Nowak P., Sobczyk K., Stefański D., Zając M., Zarzecka-Szubińska K., Alex B.
  Konferencja:
  Hugo Obermaier-Gesellschaft, 57th Annual Meeting in Heidenheim (rok: 2015, ), Wydawca: Hugo Obermaier - Gesellschaft für Erforschung des Eiszeitalters und der Steinzeit e.V. c/o Institut für Ur- und Frühgeschichte der Universität Erlangen-Nürnberg
  Data:
  konferencja 07-11.04.2015
  Status:
  Opublikowane
 4. Paleoekologia kopalnej fauny z jaskiń Jury Polskiej (Jaskinia Perspektywiczna i Jaskinia Nietoperzowa) na podstawie badań izotopowych
  Autorzy:
  Krajcarz M.T., Krajcarz M., Sudoł M., Wojtal P., Bocherens H.
  Konferencja:
  48. Sympozjum speleologiczne. Kletno (rok: 2014, ), Wydawca: Sekcja Speleologiczna Polskiego Towarzystwa Przyrodników im. Kopernika
  Data:
  konferencja 16-19.10.2014
  Status:
  Opublikowane
 5. Geographical variation of stable isotopes (δ13C, δ15N) of cave bear collagen during MIS 3 from Western to Eastern Europe
  Autorzy:
  Krajcarz M., Pacher M., Krajcarz M.T., Laughlan L., Rabeder G., Sabol M., Wojtal P., Bocherens H.
  Konferencja:
  21st International Cave Bear Symposium, The Netherlands 2015 (rok: 2015, ), Wydawca: Dutch Pleistocene Mammal Association
  Data:
  konferencja 10-13.10.2015
  Status:
  Opublikowane
 6. Is there a chemical method to estimate the homogeneity of bone assemblages from cave sediments? Preliminary results of geochemical investigation of fossils and experimentally weathered bones
  Autorzy:
  Krajcarz M.T, Krajcarz M.
  Konferencja:
  21st International Cave Bear Symposium, The Netherlands 2015 (rok: 2015, ), Wydawca: Dutch Pleistocene Mammal Association
  Data:
  konferencja 10-13.10.2015
  Status:
  Opublikowane