Projekty finansowane przez NCN


Dane kierownika projektu i jednostki realizującej

Szczegółowe informacje o projekcie i konkursie

Słowa kluczowe

Aparatura

Wyczyść formularz

Nowe podejście do syntezy fosfonowych analogów lignanów. Totalna synteza kwasu fosfonoturiferowego.

2012/05/B/ST5/00738

Słowa kluczowe:

reakcja Dielsa-Aldera izobenzofurany tetrahydronaftaleny kwas fosfonoturiferowy

Deskryptory:

 • ST5_23: Chemia organiczna

Panel:

ST5 - Synteza i materiały: otrzymywanie materiałów, związki struktury z właściwościami, nowoczesne materiały o założonych właściwościach, architektura (makro)molekularna, chemia organiczna, chemia nieorganiczna, m.in.:

Jednostka realizująca:

Centrum Badań Molekularnych i Makromolekularnych PAN

woj. łódzkie

Inne projekty tej jednostki 

Kierownik projektu (z jednostki realizującej):

dr inż. Marek Koprowski 

Liczba wykonawców projektu: 4

Konkurs: OPUS 3 - ogłoszony 2012-03-15

Przyznana kwota: 461 134 PLN

Rozpoczęcie projektu: 2013-03-04

Czas trwania projektu: 36 miesięcy

Status projektu: Projekt rozliczony

Zakupiona aparatura

 1. Pompa próżniowa olejowa. Za kwotę 12 300 PLN
 2. Sekcja do oczyszczania 2 rozpuszczalników w systemie SPS-800 (Solvent Purification System). Za kwotę 39 532 PLN
 3. Notebook. Za kwotę 4 354 PLN
 4. Koszty udziału w komputerowej bazie danych SciFinder. Za kwotę 5 000 PLN

Dane z raportu końcowego

 • Publikacje w czasopismach (1)
 1. Total synthesis of (±)-epithuriferic acid methyl ester via Diels–Alder reaction IF: 3,562
  Autorzy:
  Marek Koprowski,* Piotr Bałczewski, Krzysztof Owsianik, Ewa Różycka-Sokołowska, Bernard Marciniak
  Czasopismo:
  Organic and Biomolecular Chemistry (rok: 2016, tom: 14, strony: 1822-1830), Wydawca: Royal Society of Chemistry
  Status:
  Opublikowane
  Doi:
  10.1039/c5ob02368h - link do publikacji