Projekty finansowane przez NCN


Dane kierownika projektu i jednostki realizującej

Szczegółowe informacje o projekcie i konkursie

Słowa kluczowe

Aparatura

Wyczyść formularz

Suwerenność - przemiany kategorii w ujęciu teoretycznym

2012/05/B/HS5/00756

Słowa kluczowe:

suwerenność prawodawca racja stanu federalizm transformacja ustrojowa

Deskryptory:

 • HS5_6: Teoria polityki i myśl polityczna
 • HS3_3: Historia polityczna (w tym ustroju)
 • HS1_7: Etyka normatywna i opisowa, teoria moralności, bioetyka, etyka zawodowa

Panel:

HS5 - Normy i władza: prawo, nauki o polityce, polityka regionalna i społeczna, m.in.:

Jednostka realizująca:

Akademia Ignatianum w Krakowie, Wydział Pedagogiczny

woj. małopolskie

Inne projekty tej jednostki 

Kierownik projektu (z jednostki realizującej):

prof. dr hab. Bogdan Szlachta 

Liczba wykonawców projektu: 10

Konkurs: OPUS 3 - ogłoszony 2012-03-15

Przyznana kwota: 297 500 PLN

Rozpoczęcie projektu: 2013-01-23

Czas trwania projektu: 36 miesięcy

Status projektu: Projekt rozliczony

Dane z raportu końcowego

 • Publikacje w czasopismach (26)
 • Publikacje książkowe (11)
 1. Suwerenność: krytyka kategorii w paradygmacie komunikacyjnym i personalistycznym.
  Autorzy:
  Anna Krzynówek-Arndt
  Czasopismo:
  Horyzonty Polityki (rok: 2015, tom: Vol. 6, Nr 14, strony: 89-109), Wydawca: Akademia Ignatianum w Krakowie
  Status:
  Opublikowane
 2. Czy suweren prowadzi politykę? Przywództwo państwowe wobec suwerenności
  Autorzy:
  Adam Danek
  Czasopismo:
  Horyzonty Polityki (rok: 2016, tom: 18, strony: 107-123), Wydawca: Akademia Ignatianum w Krakowie
  Status:
  Opublikowane
  Doi:
  10.17399/HP.2016.071806 - link do publikacji
 3. Suwerenność podmiotu moralnego a suwerenność dobra
  Autorzy:
  Marcin Baran
  Czasopismo:
  Horyzonty Polityki (rok: 2016, tom: 18, strony: 91-105), Wydawca: Akademia Ignatianum w Krakowie
  Status:
  Opublikowane
  Doi:
  10.17399/HP.2016.071805 - link do publikacji
 4. Kościół Rzymski jako pierwszy "suwerenny byt polityczny"?
  Autorzy:
  Bogdan Szlachta
  Czasopismo:
  Horyzonty Polityki (rok: 2016, tom: 18, strony: 01.11.1931), Wydawca: Akademia Ignatianum
  Status:
  Opublikowane
  Doi:
  10.17399/HP.2016.071801 - link do publikacji
 5. Suwerenność a kształtowanie się nowożytnego państwa.
  Autorzy:
  Beata Nuzzo
  Czasopismo:
  Horyzonty Polityki (rok: 2015, tom: Vol. 6, Nr 14, strony: 35-55), Wydawca: Akademia Ignatianum w Krakowie
  Status:
  Opublikowane
 6. Is democratic transnational sovereignty possible? An analysis of sovereignty in the context of EU integration.
  Autorzy:
  Paula Szydłowska
  Czasopismo:
  Polish Journal of Political Science (rok: 2015, tom: 2, strony: 22.06.2019), Wydawca: Polish Journal of Political Science
  Status:
  Opublikowane
 7. The Concepts(s) of Sovereignty in the Scottish Independence Debate
  Autorzy:
  Sergiusz Bober
  Czasopismo:
  Horyzonty Polityki (rok: 2014, tom: 13, strony: 01.11.1939), Wydawca: Akademia Ignatianum w Krakowie
  Status:
  Opublikowane
 8. Gdzie uplasować suwerenność w ustrojach federalnych? Wprowadzenie do analizy ustrojów Argentyny, Stanów Zjednoczonych Ameryki oraz Szwajcarii.
  Autorzy:
  Sergiusz Bober
  Czasopismo:
  Horyzonty Polityki (rok: 2015, tom: Vol. 6, Nr 14, strony: 161-194), Wydawca: Akademia Ignatianum w Krakowie
  Status:
  Opublikowane
 9. Jean Bodin, John Locke i Jean-Jacques Rousseau. O paradoksie suwerenności i ludowładztwa oraz próbach jego rozwiązania.
  Autorzy:
  Rafał Lis
  Czasopismo:
  Studia Polityczne (rok: 2014, tom: 2 (34), strony: 69-83), Wydawca: Instytut Studiów Politycznych PAN
  Status:
  Opublikowane
 10. Problematyczność państwa i jego suwerenności
  Autorzy:
  Bogdan Szlachta
  Czasopismo:
  Społeczeństwo i Polityka (rok: 2015, tom: 1 (42), strony: 157-174), Wydawca: Akademia Humanistyczna im. A. Gieysztora w Pułtusku
  Status:
  Opublikowane
 11. Suwerenność i zwierzchnictwo ludowe: egzystencja prywatna i egzystencja polityczna
  Autorzy:
  Anna Krzynówek-Arndt
  Czasopismo:
  Horyzonty Polityki (rok: 2016, tom: 18, strony: 53-71), Wydawca: Akademia Ignatianum w Krakowie
  Status:
  Opublikowane
  Doi:
  10.17399/HP.2016.071803 - link do publikacji
 12. Tradycyjne rozumienie suwerenności państwowej i jego krytyka.
  Autorzy:
  Adam Danek
  Czasopismo:
  Horyzonty Polityki (rok: 2015, tom: Vol. 6, Nr 14, strony: 111-136), Wydawca: Akademia Ignatianum w Krakowie
  Status:
  Opublikowane
 13. Regime change and the future of popular sovereignty
  Autorzy:
  Paula Szydłowska
  Czasopismo:
  Polish Journal of Political Science (rok: 2016, tom: 2, strony: 103-117), Wydawca: Polish Journal of Political Science
  Status:
  Opublikowane
 14. Suwerenność jako kategoria etyczna: potrzeba uwzględnienia metafizyki i historii.
  Autorzy:
  Marcin Baran
  Czasopismo:
  Horyzonty Polityki (rok: 2015, tom: Vol. 6, Nr 14, strony: 73-88), Wydawca: Akademia Ignatianum w Krakowie
  Status:
  Opublikowane
 15. Jean-Jacques Rousseau i James Madison. Dwa modele obywatelstwa w tradycji doktryny suwerenności ludu
  Autorzy:
  Rafał Lis
  Czasopismo:
  Horyzonty Polityki (rok: 2016, tom: 18, strony: 73-90), Wydawca: Akademia Ignatianum w Krakowie
  Status:
  Opublikowane
  Doi:
  10.17399/HP.2016.071804 - link do publikacji
 16. Janusowe oblicze suwerenności: między faktycznością a obowiązywaniem
  Autorzy:
  Anna Krzynówek-Arndt
  Czasopismo:
  Dialogi Polityczne (rok: 2015, tom: 18, strony: 93-102), Wydawca: Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu
  Status:
  Opublikowane
  Doi:
  10.12775/DP.2015.008 - link do publikacji
 17. Idea suwerenności wewnętrznej państwa - ujęcie klasyczne i jego współczesna reinterpretacja
  Autorzy:
  Beata Nuzzo
  Czasopismo:
  Horyzonty Polityki (rok: 2016, tom: 18, strony: 33-51), Wydawca: Akademia Ignatianum w Krakowie
  Status:
  Opublikowane
  Doi:
  10.17399/HP.2016.071802 - link do publikacji
 18. Współczesna władza nad interpretacją prawa a problematyka suwerenności wewnętrznej
  Autorzy:
  Wojciech Arndt
  Czasopismo:
  Dialogi Polityczne (rok: 2015, tom: 18, strony: 81-91), Wydawca: Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu
  Status:
  Opublikowane
  Doi:
  10.12775/DP.2015.007 - link do publikacji
 19. Racja stanu jako suwerenność państwa in actu
  Autorzy:
  Adam Danek
  Czasopismo:
  Przegląd Geopolityczny (rok: 2015, tom: 13, strony: 16.07.2019), Wydawca: Polskie Towarzystwo Geopolityczne
  Status:
  Opublikowane
 20. Zasada stałej suwerenności nad zasobami naturalnymi w świetle spraw chińskich w Światowej Organizacji Handlu
  Autorzy:
  Piotr Szwedo
  Czasopismo:
  Państwo i Prawo (rok: 2014, tom: 12, strony: 65-78), Wydawca: Wolters Kluwer Polska S.A. (Na zlecenie Komitetu Nauk Prawnych PAN)
  Status:
  Opublikowane
 21. Sovereignty and multiculturalism/plurinationalism in Indian and Nigerian federal systems of government
  Autorzy:
  Sergiusz Bober
  Czasopismo:
  Horyzonty Polityki (rok: 2016, tom: 18, strony: 125-144), Wydawca: Akademia Ignatianum w Krakowie
  Status:
  Opublikowane
  Doi:
  10.17399/HP.2016.071807 - link do publikacji
 22. Naród, Unia, Stany. Problemy federalizmu i suwerenności w myśli politycznej Federalisty
  Autorzy:
  Rafał Lis
  Czasopismo:
  Studia Polityczne (rok: 2016, tom: 1 (41), strony: 115-131), Wydawca: ISP PAN
  Status:
  Opublikowane
 23. Suwerenność. W poszukiwaniu (problematycznych) źródeł koncepcji.
  Autorzy:
  Bogdan Szlachta
  Czasopismo:
  Horyzonty Polityki (rok: 2015, tom: Vol. 6, Nr 14, strony: 01.11.1934), Wydawca: Akademia Ignatianum w Krakowie
  Status:
  Opublikowane
 24. Suwerenność wewnętrzna - naród, władza publiczna a prawo.
  Autorzy:
  Wojciech Arndt
  Czasopismo:
  Horyzonty Polityki (rok: 2015, tom: Vol. 6, Nr 14, strony: 57-72), Wydawca: Akademia Ignatianum w Krakowie
  Status:
  Opublikowane
 25. Limiting Sovereignty through Global Governance
  Autorzy:
  Piotr Szwedo
  Czasopismo:
  Polish Review of International and European Law (rok: 2014, tom: 02.01.2019, strony: 27.09.2019), Wydawca: Wydział Prawa i Administracji UKSW
  Status:
  Opublikowane
 26. Two Concepts of Sovereignty: Explaining divergent attitudes on EU integration.
  Autorzy:
  Paula Szydłowska
  Czasopismo:
  Horyzonty Polityki (rok: 2015, tom: Vol. 6, Nr 15, strony: 101-114), Wydawca: Akademia Ignatianum w Krakowie
  Status:
  Opublikowane
  Doi:
  10.17399/HP.2015.061507 - link do publikacji
 1. Suwerenność – kategoria mająca dwa antyczne źródła?
  Autorzy:
  Bogdan Szlachta
  Książka:
  Suwerenność - wybrane aspekty (rok: 2016, tom: nie dotyczy, strony: 25.11.2019), Wydawca: Akademia Ignatianum w Krakowie, Wydawnictwo WAM
  Status:
  Opublikowane
 2. Les sujets publics et prives comme auteurs de la "gouvernance par information"
  Autorzy:
  Piotr Szwedo
  Książka:
  Les sources du droit dans les pays europeens et francophones (rok: 2017, tom: nie dotyczy, strony: 41-56), Wydawca: Mare & Martin
  Status:
  Opublikowane
 3. Narodziny podmiotu suwerennego. Powstanie państwa jako problem polityczny
  Autorzy:
  Adam Danek
  Książka:
  Suwerenność - wybrane aspekty (rok: 2016, tom: nie dotyczy, strony: 151-172), Wydawca: Akademia Ignatianum w Krakowie, Wydawnictwo WAM
  Status:
  Opublikowane
 4. Suwerenność a prawomocność panowania: od demokracji suwerennej do postsuwerennych demokracji konstytucyjnych
  Autorzy:
  Anna Krzynówek-Arndt
  Książka:
  Suwerenność - wybrane aspekty (rok: 2016, tom: nie dotyczy, strony: 43-67), Wydawca: Akademia Ignatianum w Krakowie, Wydawnictwo WAM
  Status:
  Opublikowane
 5. Suwerenność, dług i bankructwo państwa
  Autorzy:
  Piotr Szwedo
  Książka:
  Suwerenność - wybrane aspekty (rok: 2016, tom: nie dotyczy, strony: 125-149), Wydawca: Akademia Ignatianum w Krakowie, Wydawnictwo WAM
  Status:
  Opublikowane
 6. Możliwości wyodrębnienia "osoby państwa" na gruncie doktryn suwerenności powszechnej XVIII wieku
  Autorzy:
  Rafał Lis
  Książka:
  Suwerenność - wybrane aspekty (rok: 2016, tom: nie dotyczy, strony: 27-42), Wydawca: Akademia Ignatianum w Krakowie, Wydawnictwo WAM
  Status:
  Opublikowane
 7. Nowe zjawiska społeczne i gospodarcze wpływające na suwerenność państwa: wybrane zagadnienia
  Autorzy:
  Beata Nuzzo
  Książka:
  Suwerenność - wybrane aspekty (rok: 2016, tom: nie dotyczy, strony: 103-124), Wydawca: Akademia Ignatianum w Krakowie, Wydawnictwo WAM
  Status:
  Opublikowane
 8. Wpływ przemian nowożytnej koncepcji suwerenności politycznej na rozumienie suwerenności podmiotu moralnego
  Autorzy:
  Marcin Baran
  Książka:
  Suwerenność - wybrane aspekty (rok: 2016, tom: nie dotyczy, strony: 69-84), Wydawca: Akademia Ignatianum w Krakowie, Wydawnictwo WAM
  Status:
  Opublikowane
 9. Suwerenność wewnętrzna – władza dwóch suwerenów
  Autorzy:
  Wojciech Arndt
  Książka:
  Suwerenność - wybrane aspekty (rok: 2016, tom: nie dotyczy, strony: 85-101), Wydawca: Akademia Ignatianum w Krakowie, Wydawnictwo WAM
  Status:
  Opublikowane
 10. Sovereignty, Solidarity and the Future of the European Monetary Union in light of the Eurozone crisis
  Autorzy:
  Paula Szydłowska
  Książka:
  Suwerenność - wybrane aspekty (rok: 2016, tom: nie dotyczy, strony: 173-185), Wydawca: Akademia Ignatianum w Krakowie, Wydawnictwo WAM
  Status:
  Opublikowane
 11. Status prawny ludów tubylczych a kwestia podzielności/niepodzielności suwerenności w ustrojach federalnych Argentyny, Meksyku i Stanów Zjednoczonych Ameryki
  Autorzy:
  Sergiusz Bober
  Książka:
  Suwerenność - wybrane aspekty (rok: 2016, tom: nie dotyczy, strony: 187-217), Wydawca: Akademia Ignatianum w Krakowie, Wydawnictwo WAM
  Status:
  Opublikowane