Projekty finansowane przez NCN


Dane kierownika projektu i jednostki realizującej

Szczegółowe informacje o projekcie i konkursie

Słowa kluczowe

Aparatura

Wyczyść formularz

Granularność i bipolarność w rozmytym modelowaniu procesów podejmowania decyzji i rozumowania

2012/05/B/ST6/03068

Słowa kluczowe:

granularność informacji bipolarność podejmowaie decyzji analiza danych modelowanie rozmyte

Deskryptory:

 • ST6_7: Sztuczna inteligencja, systemy inteligentne i wieloagentowe

Panel:

ST6 - Informatyka i technologie informacyjne: technologie i systemy informacyjne, informatyka, obliczenia naukowe, systemy inteligentne, m.in.:

Jednostka realizująca:

Instytut Badań Systemowych PAN

woj. mazowieckie

Inne projekty tej jednostki 

Kierownik projektu (z jednostki realizującej):

prof. dr hab. inż. czł. rzecz. PAN Janusz Kacprzyk 

Liczba wykonawców projektu: 6

Konkurs: OPUS 3 - ogłoszony 2012-03-15

Przyznana kwota: 738 000 PLN

Rozpoczęcie projektu: 2013-02-04

Czas trwania projektu: 36 miesięcy

Status projektu: Projekt rozliczony

Zakupiona aparatura

 1. serwer komputerowy. Za kwotę 7 179 PLN
 2. komputer PC z monitorem (4 szt.). Za kwotę 19 659 PLN
 3. notebook/ultrabook (4 szt.). Za kwotę 12 523 PLN

Dane z raportu końcowego

 • Publikacje w czasopismach (12)
 • Teksty w publikacjach pokonferencyjnych (11)
 • Publikacje książkowe (11)
 1. A New Heuristic Possibilistic Clustering Algorithm for Feature Selection
  Autorzy:
  Janusz Kacprzyk, Jan W. Owsinski, Dimitri A. Viattchenin
  Czasopismo:
  Journal of Automation, Mobile Robotics & Intelligent Systems (rok: 2014, tom: vol. 8, no. 2, strony: 40-46), Wydawca: PIAP Press
  Status:
  Opublikowane
  Doi:
  10.14313/JAMRIS_2-2014/18 - link do publikacji
 2. Intuitionistic fuzzy approach to the preference degree estimations IF: 0,198
  Autorzy:
  K.T. Atanassov, E. Szmidt, J. Kacprzyk, V. Atanassova
  Czasopismo:
  C.R. Acad. Bulg. Sci. (rok: 2015, tom: vol. 68, no. 1, strony: 25-32), Wydawca: Bułgarska Akademia Nauk, Marinov Publ. House
  Status:
  Opublikowane
 3. On Perturbation Measure of Sets – Properties
  Autorzy:
  M. Krawczak, G. Szkatuła
  Czasopismo:
  Journal of Automation, Mobile Robotics & Intelligent Systems (rok: 2014, tom: vol. 8, no. 4, strony: 59-62), Wydawca: Piap Press
  Status:
  Opublikowane
  Doi:
  10.14313/JAMRIS_4-2014/38 - link do publikacji
 4. On asymmetric matching between sets IF: 4,038
  Autorzy:
  Maciej Krawczak, Grażyna Szkatuła
  Czasopismo:
  Information Sciences (rok: 2015, tom: 312, strony: 89–103), Wydawca: Elsevier
  Status:
  Opublikowane
  Doi:
  10.1016/j.ins.2015.03.037 - link do publikacji
 5. Comparative analysis of logic operators: A perspective of statistical testing and granular computing IF: 2,451
  Autorzy:
  XingchenHua, WitoldPedrycza, XianminWang
  Czasopismo:
  International Journal of Approximate Reasoning (rok: 2015, tom: 66, strony: 73-90), Wydawca: Elsevier
  Status:
  Opublikowane
  Doi:
  10.1016/j.ijar.2015.07.011 - link do publikacji
 6. A rule-based development of incremental models IF: 2,451
  Autorzy:
  Jinbo Li, Witold Pedrycza, Xianmin Wang
  Czasopismo:
  International Journal of Approximate Reasoning (rok: 2015, tom: 64, strony: 20-38), Wydawca: Elsevier
  Status:
  Opublikowane
  Doi:
  10.1016/j.ijar.2015.06.007 - link do publikacji
 7. Extracting fuzzy classifications rules from three-way data
  Autorzy:
  Janusz Kacprzyk. jan W. Owsiński, Dimitri Viattchenin
  Czasopismo:
  Journal of Automation, Mobile Robotics and Intelligent Systems (rok: 2014, tom: vol. 8, no. 2, strony: 47-57), Wydawca: PIAP Press
  Status:
  Opublikowane
  Doi:
  10.14313/JAMRIS_2-2014/19 - link do publikacji
 8. The Bi-partial Version of the p-median / p-center Facility Location Problem and Some Algorithmic Considerations
  Autorzy:
  Jan W. Owsiński
  Czasopismo:
  Journal of Automation, Mobile Robotics & Intelligent Systems (rok: 2014, tom: vol. 8, no. 3, strony: 59-63), Wydawca: PIAP Press
  Status:
  Opublikowane
  Doi:
  10.14313/JAMRIS_3-2014/28 - link do publikacji
 9. Computing with Words, Protoforms and Linguistic Data Summaries: Towards a Novel Natural Language Based Data Mining and Knowledge Discovery Tools
  Autorzy:
  J. Kacprzyk, S. Zadrożny
  Czasopismo:
  Journal of Automation, Mobile Robotics & Intelligent Systems (rok: 2014, tom: vol.8, no. 3, strony: 52-58), Wydawca: PIAP Press
  Status:
  Opublikowane
  Doi:
  10.14313/JAMRIS_3-2014/27 - link do publikacji
 10. An Ant Colony Optimization model for Linguistic Data Summarization
  Autorzy:
  C.A. Donis-Díaz, Rafael Bello, J. Kacprzyk
  Status:
  Złożone
 11. Optimal Allocation of Information Granularity in System Modeling Through the Maximization of Information Specificity IF: 2,526
  Autorzy:
  Witold Pedrycz
  Czasopismo:
  Applied Soft Computing (rok: 2016, tom: 42, strony: 410-422), Wydawca: Elsevier
  Status:
  Przyjęte
  Doi:
  10.1016/j.asoc.2016.02.001 - link do publikacji
 12. Towards a fairness-oriented approach to consensus reaching support under fuzzy preferences and a fuzzy majority via linguistic summaries
  Autorzy:
  Janusz Kacprzyk, Sławomir Zadrożny
  Czasopismo:
  LNCS Transactions on Computational Collective Intelligence (rok: 2016, tom: brak, strony: xxx-xxx), Wydawca: Springer
  Status:
  Przyjęte
 1. Geometric similarity measures for the intuitionistic fuzzy sets
  Autorzy:
  Eulalia Szmidt i Janusz Kacprzyk
  Konferencja:
  Proceedings of the 8th conference of the European Society for Fuzzy Logic and Technology (EUSFLAT-13) (rok: 2013, ), Wydawca: Atlantis Press
  Data:
  konferencja 11-13.09.2013
  Status:
  Opublikowane
 2. Compound bipolar queries: combining bipolar queries and queries with fuzzy linguistic quantifiers
  Autorzy:
  Janusz Kacprzyk and Sławomir Zadrożny
  Konferencja:
  Proceedings of the 8th conference of the European Society for Fuzzy Logic and Technology (EUSFLAT-13) (rok: 2013, ), Wydawca: Atlantis Press
  Data:
  konferencja 11-13.09.2013
  Status:
  Opublikowane
 3. Two and Three Term Representations of Intuitionistic Fuzzy Sets: Some Conceptual and Analytic Aspects
  Autorzy:
  Eulalia Szmidt, Janusz Kacprzyk
  Konferencja:
  2015 IEEE International Conference on Fuzzy Systems (FUZZ-IEEE-2015) (rok: 2015, ), Wydawca: IEEE Xplore
  Data:
  konferencja 02-05.08
  Status:
  Opublikowane
 4. On perturbations of multisets
  Autorzy:
  Maciej Krawczak, Grażyna Szkatuła
  Konferencja:
  IEEE SSCI'2015 IEEE Symposium Series on Computational Intelligence (rok: 2015, ), Wydawca: IEEE Xplore
  Data:
  konferencja 07-10.12
  Status:
  Opublikowane
 5. Contextual bipolar queries: "or if impossible" operator case
  Autorzy:
  Sławomir Zadrożny, Janusz Kacprzyk, Mateusz Dziedzic
  Konferencja:
  16th World Congress of the International Fuzzy Systems Association (IFSA) 9th Conference of the European Society for Fuzzy Logic and Technology (EUSFLAT) (rok: 2015, ), Wydawca: Atlantis Press
  Data:
  konferencja 30.06-03.07.2015
  Status:
  Opublikowane
 6. An Approach to Intuitionistic Fuzzy Decision Trees
  Autorzy:
  Paweł Bujnowski, Eulalia Szmidt, Janusz Kacprzyk
  Konferencja:
  IFSA-EUSFLAt-2015 16th World Congress of the International Fuzzy Systems Association (IFSA) and the 9th Conference of the European Society for Fuzzy Logic and Technology (EUSFLAT) (rok: 2015, ), Wydawca: Atlantis Press
  Data:
  konferencja 30.06-03.07
  Status:
  Opublikowane
 7. On a new type of contextual queries and linguistic summaries of a bipolar type
  Autorzy:
  Sławomir Zadrozny, Janusz Kacprzyk, Mateusz Dziedzic
  Konferencja:
  FUZZ-IEEE'2015 - 2015 IEEE International Conference on Fuzzy Systems (rok: 2015, ), Wydawca: IEEE Xplore
  Data:
  konferencja 02-05.08.2015, Istanbul, Turcja
  Status:
  Opublikowane
 8. Hierarchical bipolar fuzzy queries: Towards more human consistent flexible queries
  Autorzy:
  Janusz Kacprzyk and Sławomir Zadrożny
  Konferencja:
  2013 IEEE International Conference on Fuzzy Systems (FUZZ-IEEE 2013) (rok: 2013, ), Wydawca: IEEE CIS Press
  Data:
  konferencja 07-10-07.2013
  Status:
  Opublikowane
 9. A Hierarchy-Aware Approach to the Multiaspect Text Categorization Problem
  Autorzy:
  Sławomir Zadrożny, Janusz Kacprzyk, Marek Gajewski
  Konferencja:
  WConSC-2016, World Conference on Soft Computing (rok: 2016, ), Wydawca: Springer
  Data:
  konferencja 22-25.05
  Status:
  Przyjęte
 10. Multiset approach to compare qualitative data
  Autorzy:
  Maciej Krawczak, Grażyna Szkatuła
  Konferencja:
  WConSC-2016 World Conference on Soft Computing (rok: 2016, ), Wydawca: Springer
  Data:
  konferencja 22-25.05
  Status:
  Przyjęte
 11. On a fairness type approach to consensus reaching support under fuzziness via linguistic summaries
  Autorzy:
  Janusz Kacprzyk, Sławomir Zadrożny
  Konferencja:
  FUZZ-IEEE-2016. w IEEE WCCI-2016 World Conference of Computatioonal Intelligence (rok: 2016, ), Wydawca: IEEE Xplore
  Data:
  konferencja 24-29.07.2016
  Status:
  Przyjęte
 1. On bilateral matching between multisets
  Autorzy:
  Maciej Krawczak, Grażyna Szkatuła
  Książka:
  Flexible Query Answering Systems 2015 (rok: 2015, tom: AISC 400, strony: 161-174), Wydawca: Springer
  Status:
  Opublikowane
 2. Compound Bipolar Queries: A Step Towards an Enhanced Human Consistency and Human Friendliness
  Autorzy:
  Janusz Kacprzyk, Sławomir Zadrożny
  Książka:
  Challenges in Computational Statistics and Data Mining (rok: 2016, tom: SCI 605, strony: 93-111), Wydawca: Springer
  Status:
  Opublikowane
 3. Intuitionistic Fuzzy Classifier for Imbalanced Classes
  Autorzy:
  Eulalia Szmidt, Janusz Kacprzyk, Marta Kukier
  Książka:
  Artificial Intelligence and Soft Computing, 11th International Conference, ICAISC 2012, Part I (rok: 2013, tom: 7267, strony: 483-492), Wydawca: Springer, Lecture Notes in AI
  Status:
  Opublikowane
 4. Queries with fuzzy linguistic quantifiers for data of variable quality using some extended OWA operators
  Autorzy:
  Janusz Kacprzyk, Sławomir Zadrozny
  Książka:
  Flexible Query Answering Systems 2015 Proceedings of the 11th International Conference FQAS 2015, Cracow, Poland, October 26-28, 2015 (rok: 2016, tom: AISC 400, strony: 295-306), Wydawca: Springer
  Status:
  Opublikowane
 5. A Consensus Reaching Support System Based on the Concepts of an Ideal and Anti-ideal Agent and Option
  Autorzy:
  Janusz Kacprzyk, Dominika Gołuńska, Sławomir Zadrożny
  Książka:
  Fuzzy Technology: Present Applications and Future Challenges (rok: 2016, tom: SFSC 335, strony: 115-132), Wydawca: Springer
  Status:
  Opublikowane
 6. Linguistic Summaries of Time Series: A Powerful and Prospective Tool for Discovering Knowledge on Time Varying Processes and Systems
  Autorzy:
  Janusz Kacprzyk, Sławomir Zadrożny
  Książka:
  Towards the future of fuzzy logics (rok: 2015, tom: sfsc 325, strony: 65-77), Wydawca: Springer
  Status:
  Opublikowane
 7. On Perturbation Measure for Binary Vectors
  Autorzy:
  Maciej Krawczak, Grażyna Szkatuła
  Książka:
  Artificial Intelligence and Soft Computing ICAISC'2015 (rok: 2015, tom: LNCS 9120, strony: 660-668), Wydawca: Springer
  Status:
  Opublikowane
 8. Recognizing Imbalanced Classes by an Intuitionistic Fuzzy Classifier
  Autorzy:
  E. Szmidt, J. Kacprzyk. M. Kukier
  Książka:
  Novel tools and techniques for managing imprecision and uncertainty in information representation, flows and processing (rok: 2016, tom: SFSC 322, strony: 233-247), Wydawca: Springer
  Status:
  Przyjęte
 9. Solution of a Multiaspect Text Categorization Problem by a Hybrid HMM and LDA Based Technique
  Autorzy:
  Sławomir Zadrożny, Janusz Kacprzyk, Marek Gajewski
  Książka:
  Information Processing and Management of Uncertainty in Knowledge Based Systems , IPMU 2016 (rok: 2016, tom: CCIS, strony: ), Wydawca: Springer
  Status:
  Przyjęte
 10. A Consensus Reaching Support System for Multi-Criteria Decision Making Problems
  Autorzy:
  Dominika Gołuńska, Janusz Kacprzyk
  Książka:
  Challenging problems and solutions in intelligent systems (rok: 2016, tom: SFSC, strony: xxx-xxx), Wydawca: Springer
  Status:
  Przyjęte
 11. Using a reverse engineerig type paradigm in clustering: an evolutionary programming based approach
  Autorzy:
  Jan W. Owsiński, Karol Opara, Jarosław Stańczak, Janusz Kacprzyk, Sławomir Zadrożny
  Książka:
  xx (rok: 2016, tom: xx, strony: xxx-xxx), Wydawca: Springer
  Status:
  Przyjęte