Projekty finansowane przez NCN


Dane kierownika projektu i jednostki realizującej

Szczegółowe informacje o projekcie i konkursie

Słowa kluczowe

Aparatura

Wyczyść formularz

Nazwy i granice etniczne. Problemy wprowadzania dwujęzycznych nazw miejscowości w Polsce na podstawie ustawy o mniejszościach z 2005 roku

2011/03/B/HS6/01648

Słowa kluczowe:

mniejszości narodowe dwujęzyczność język polski sfera publiczna

Deskryptory:

 • HS3_11: Etnografia i antropologia kulturowa (w tym: opis kultur tradycyjnych, antropologia magii, kultu i religii, zmiana kulturowa i procesy globalistyczne, antropologia zjawisk społeczno-kulturowych, etnicznych i tożsamościowych)

Panel:

HS6 - Człowiek i życie społeczne: psychologia, pedagogika, socjologia, m.in.:

Jednostka realizująca:

UNIWERSYTET WARSZAWSKI

woj. mazowieckie

Inne projekty tej jednostki 

Kierownik projektu (z jednostki realizującej):

dr hab. Sławomir Łodziński 

Liczba wykonawców projektu: 1

Konkurs: OPUS 2 - ogłoszony 2011-09-15

Przyznana kwota: 64 800 PLN

Rozpoczęcie projektu: 2012-08-09

Czas trwania projektu: 36 miesięcy

Status projektu: Projekt rozliczony

Dane z raportu końcowego

 • Teksty w publikacjach pokonferencyjnych (1)
 • Publikacje książkowe (6)
 1. Etniczne "flagowania" rzeczywistości. Problemy wprowadzania dodatkowych nazw miejscowości w językach mniejszości narodowych w Polsce
  Autorzy:
  Sławomir Łodziński
  Konferencja:
  Procesy transkulturowe na pograniczach ze szczególnym uwzględnieniem Europy Środkowo-Wschodniej (rok: 2016, ), Wydawca: Uniwersytet w Białymstoku
  Data:
  konferencja 17-18 września 2015
  Status:
  Opublikowane
 1. Język niemiecki jako język mniejszości narodowej i lokalnej przestrzeni publicznej. Przykład języka niemieckiego jako pomocniczego oraz dodatkowych niemieckich nazw miejscowości w województwie opolskim,
  Autorzy:
  Sławomir Łodziński
  Książka:
  Niemcy (rok: 2016, tom: ---, strony: 145-171;), Wydawca: Wydawnictwo Sejmowe
  Status:
  Opublikowane
 2. Polityka etniczna – od standardu międzynarodowego do prawa krajowego i poziomu lokalnego (gminy). Przykład instytucjonalizacji praw językowych osób należących do mniejszości narodowych w Polsce
  Autorzy:
  Sławomir Łodziński
  Książka:
  Polityka etniczna. Teorie, koncepcje, wyzwania (rok: 2015, tom: --, strony: 379-403), Wydawca: Wydawnictwo Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej
  Status:
  Opublikowane
 3. Prawa mniejszości czy pogranicza etniczne? Spory wokół wprowadzania dodatkowych nazw miejscowości w językach mniejszości narodowych w Polsce
  Autorzy:
  Sławomir Łodziński
  Książka:
  Transgraniczność (rok: 2015, tom: IX, strony: 71-90), Wydawca: Instytut Socjologii, Uniwersytet w Zielonej Górze
  Status:
  Opublikowane
 4. Dodatkowe nazwy miejscowości w językach mniejszości na Kaszubach i Śląsku Opolskim
  Autorzy:
  Sławomir Łodziński, Wojciech Ogrodnik
  Książka:
  Kulturowe analizy patriotyzmu (rok: 2016, tom: --, strony: s. 383-411), Wydawca: Wydawnictwo Naukowe Katedra
  Status:
  Opublikowane
 5. Od standardu międzynarodowego do "lokalnego przekładu". Przykład instytucjonalizacji praw językowych osób należących do mniejszości narodowych w Polsce,
  Autorzy:
  Sławomir Łodziński
  Książka:
  Pomiędzy i wewnątrz. Instytucje, organizacje i ich działanie, (rok: 2014, tom: bd., strony: 99-134), Wydawca: Instytut Profilaktyki Społecznej i Resocjalizacji Uniwersytet Warszawski
  Status:
  Opublikowane
 6. nie dotyczy
  Autorzy:
  Sławomir Łodziński
  Książka:
  Status:
  Złożone