Projekty finansowane przez NCN


Dane kierownika projektu i jednostki wnioskującej

Szczegółowe informacje o projekcie i konkursie

Słowa kluczowe

Aparatura

Wyczyść formularz

Grafenowe układy memrystywne - badania podstawowe w nanoskali

2012/05/B/ST5/00354

Słowa kluczowe:

grafen tlenek grafenu oksydacja AFM przełączanie rezystywne

Deskryptory:

 • ST5_3: Modyfikacja powierzchni materiałów
 • ST5_10: Nanomateriały: nanocząstki, nanorurki
 • ST3_12: Nanofizyka: nanoelekronika, nanofotonika, nanomagnetyzm

Panel:

ST5 - Synteza i materiały: otrzymywanie materiałów, związki struktury z właściwościami, nowoczesne materiały o założonych właściwościach, architektura (makro)molekularna, chemia organiczna, chemia nieorganiczna, m.in.:

Jednostka wnioskująca:

Uniwersytet Łódzki, Wydział Fizyki i Informatyki Stosowanej

woj. łódzkie

Inne projekty tej jednostki 

Kierownik projektu (z jednostki wnioskującej):

prof. dr hab. Zbigniew Andrzej Klusek 

Liczba wykonawców projektu: 6

Konkurs: OPUS 3 - ogłoszony 2012-03-15

Przyznana kwota: 784 780 PLN

Rozpoczęcie projektu: 2013-02-01

Czas trwania projektu: 36 miesięcy

Status projektu: Projekt rozliczony

Zakupiona aparatura

 1. Bezodpływowa komora filtracyjna (dygestorium). Za kwotę 0 PLN
 2. działo do sputteringu jonami o energiach od 10 do 5000 eV. Za kwotę 115 000 PLN
 3. Miernik keithley 2400 + interfejs GPIB + kable. Za kwotę 25 000 PLN
 4. komputer (4 szt.). Za kwotę 16 000 PLN
 5. chłodzenie XPS. Za kwotę 20 000 PLN
 6. neutralizator ładunku do XPS. Za kwotę 32 000 PLN
 7. Lab Jack 9. Za kwotę 4 000 PLN
 8. System zasilania do źródła promieniowania XPS. Za kwotę 0 PLN

Dane z raportu końcowego

 • Publikacje w czasopismach (8)
 • Teksty w publikacjach pokonferencyjnych (8)
 1. Impact of electrolyte intercalation on the corrosion of graphene-coated copper IF: 4,422
  Autorzy:
  I. Własny, P. Dąbrowski, M. Rogala, I. Pasternak, W. Strupiński, J.M. Baranowski, Z. Klusek
  Czasopismo:
  Corrosion Science (rok: 2015, tom: 92, strony: 69), Wydawca: Elsevier
  Status:
  Opublikowane
  Doi:
  10.1016/j.corsci.2014.11.027 - link do publikacji
 2. The role of water in resistive switching in graphene oxide IF: 3,302
  Autorzy:
  M. Rogala, P. J. Kowalczyk, P. Dąbrowski, I. Własny, W. Kozłowski, A. Busiakiewicz, S. Pawłowski, G. Dobiński, M. Smolny, I. Karaduman, L. Lipińska, R. Koziński, K. Librant, J. Jagiełło, K. Grodecki, J. M. Baranowski, K. Szot, Z. Klusek
  Czasopismo:
  Applied Physics Letters (rok: 2015, tom: 106, strony: 263104-1-4), Wydawca: AIP Publishing
  Status:
  Opublikowane
  Doi:
  10.1063/1.4923323 - link do publikacji
 3. Role of graphene defects in corrosion of graphene-coated Cu(111) surface IF: 3,515
  Autorzy:
  I. Własny, P. Dąbrowski, M. Rogala, P.J. Kowalczyk, I. Pasternak, W. Strupiński, J. M. Baranowski, Z. Klusek
  Czasopismo:
  Applied Physics Letters (rok: 2013, tom: 102, strony: 111601-1-4), Wydawca: AIP Publishing
  Status:
  Opublikowane
  Doi:
  10.1063/1.4795861 - link do publikacji
 4. Graphene oxide overprints for flexible and transparent electronics IF: 3,302
  Autorzy:
  M. Rogala, I. Wlasny, P. Dabrowski, P. J. Kowalczyk, A. Busiakiewicz, W. Kozlowski, L. Lipinska, J. Jagiello, M. Aksienionek, W. Strupiński, A. Krajewska, Z. Sieradzki, I. Krucińska, M. Puchalski, E. Skrzetuska, Z. Klusek
  Czasopismo:
  Applied Physics Letters (rok: 2015, tom: 106 (4), strony: 41901-01-05), Wydawca: AIP Publishing
  Status:
  Opublikowane
  Doi:
  10.1063/1.4906593 - link do publikacji
 5. Nitrogen doped epitaxial graphene on 4H-SiC(0001) – Experimental and theoretical study IF: 6,196
  Autorzy:
  P. Dabrowski, M. Rogala, I. Wlasny, Z. Klusek, M. Kopciuszynski, M. Jalochowski, W. Strupinski, J.M. Baranowski
  Czasopismo:
  Carbon (rok: 2015, tom: 94, strony: 214-223), Wydawca: Elsevier
  Status:
  Opublikowane
  Doi:
  10.1016/j.carbon.2015.06.073 - link do publikacji
 6. The observer effect in Graphene oxide - how the standard measurements affects the chemical and electronic structure IF: 6,196
  Autorzy:
  M. Rogala, P. Dąbrowski, P. J. Kowalczyk, I. Własny, W. Kozłowski, A.Busiakiewicz, I. Karaduman, L. Lipińska, J. M. Baranowski, Z. Klusek
  Czasopismo:
  Carbon (rok: 2016, tom: 103, strony: 235-241), Wydawca: Elsevier
  Status:
  Opublikowane
  Doi:
  10.1016/j.carbon.2016.03.015 - link do publikacji
 7. Finding optimal HBr reduction of inkjet printed graphene oxide for flexible electronics
  Autorzy:
  I. Własny, M. Rogala, P. Dąbrowski, P. J. Kowalczyk, A. Busiakiewicz, W. Kozłowski, L. Lipińska, J. Jagiełło, M. Aksienionek, W. Strupiński, A. Krajewska, Z. Sieradzki, I. Krucińska, M. Puchalski, E. Skrzetuska, Z. Klusek
  Status:
  Złożone
 8. Large-area high-quality Graphene on Ge(001)/Si(001) substrates
  Autorzy:
  I. Pasternak, P. Dąbrowski, P. Ciepielewski, Z. Klusek, J. M. Baranowski, W. Strupiński
  Status:
  Złożone
 1. Resistive switching in graphene based materials
  Autorzy:
  M. Rogala, P.J. Kowalczyk, W. Kozłowski, A. Busiakiewicz, L. Lipińska, J. Jagiełło, K. Librant, J.M. Baranowski, K. Szot, Z. Klusek
  Konferencja:
  GRAPHEsp2014 - A European Conference/Workshop on the Synthesis, Characterization and Applications of Graphene (rok: 2014, ), Wydawca: GRAPHEsp2014
  Data:
  konferencja 18-21.02.2014
  Status:
  Opublikowane
 2. The nanoscale characterization of resistive switching in graphene oxide systems
  Autorzy:
  M. Rogala, P.J. Kowalczyk, W. Kozłowski, A. Busiakiewicz, I. Własny, S. Pawłowski, G. Dobiński, M. Smolny, L. Lipińska, R. Koziński, K. Librant, P. Dąbrowski, J.M. Baranowski, K. Szot, Z. Klusek
  Konferencja:
  Graphene Week 2014 (rok: 2014, ), Wydawca: Chalmers University of Technology
  Data:
  konferencja 24-27.06.2014
  Status:
  Opublikowane
 3. Graphene based data storage: the role of water in resistive switching in graphene oxide
  Autorzy:
  M. Rogala, P. J. Kowalczyk, P. Dąbrowski, I. Własny, W. Kozłowski, A. Busiakiewicz, S. Pawłowski, G. Dobiński, M. Smolny, I. Karaduman, L. Lipińska, R. Koziński, K. Librant, J. Jagiełło, J.M. Baranowski, K. Szot, Z. Klusek
  Konferencja:
  Graphene Week 2015 (rok: 2015, ), Wydawca: Graphene Flagship
  Data:
  konferencja 22-26.06.2015
  Status:
  Opublikowane
 4. The electronic structure of nitrogen doped graphene: experimental and theoretical studies
  Autorzy:
  P. Dąbrowski, I. Własny, M. Rogala, W. Kozłowski, J. M. Baranowski, W. Strupiński, M. Kopciuszyński, R. Zdyb, M. Jałochowski, Z. Klusek
  Konferencja:
  Graphene Week 2015 (rok: 2015, ), Wydawca: Graphene Flagship
  Data:
  konferencja 22-26.06.2015
  Status:
  Opublikowane
 5. Grafenowe układy pamięciowe: rola wody w przełączaniu rezystywnym w tlenku grafenu
  Autorzy:
  M. Rogala, P.J. Kowalczyk, P. Dąbrowski, I. Własny, W. Kozłowski, A. Busiakiewicz, S. Pawłowski, G. Dobiński, M. Smolny, I. Karaduman, L. Lipińska, R. Koziński, K. Librant, J. Jagiełło, J.M. Baranowski, K. Szot, Z. Klusek
  Konferencja:
  I Krajowa Konferencja "Grafen i inne materiały 2D" (rok: 2015, ), Wydawca: Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie
  Data:
  konferencja 27-29.09.2015
  Status:
  Opublikowane
 6. Modyfikacja własności elektronowych grafenu
  Autorzy:
  P. Dąbrowski, M. Rogala, I. Własny, P. J. Kowalczyk, A. Busiakiewicz, W. Kozłowski, M. Kopciuszyński, M. Jałochowski, W. Strupiński, J. M. Baranowski, Z. Klusek
  Konferencja:
  I Krajowa Konferencja "Grafen i inne materiały 2D" (rok: 2015, ), Wydawca: Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie
  Data:
  konferencja 27-29.09.2015
  Status:
  Opublikowane
 7. The reduction of inkjet-printed graphene oxide: the final step for production of transparent and flexible electronics
  Autorzy:
  P. J. Kowalczyk, M. Rogala, I. Własny, P. Dąbrowski, A. Busiakiewicz, W. Kozłowski, L. Lipińska, J. Jagiełło, M. Aksienionek, W. Strupiński, A. Krajewska, Z. Sieradzki, I. Karaduman, I. Krucińska, M. Puchalski, E. Skrzetuska, Z. Klusek
  Konferencja:
  Graphene Week 2015 (rok: 2015, ), Wydawca: Graphene Flagship
  Data:
  konferencja 22-26.06.2015
  Status:
  Opublikowane
 8. ""Bizmuten": własności elektronowe dwuwymiarowego bizmutu w strukturze czarnego fosforu
  Autorzy:
  P. Kowalczyk, W. Kozłowski, M. Rogala, P. Dąbrowski, A. Busiakiewicz, I. Własny, Z. Klusek
  Konferencja:
  I Krajowa Konferencja "Grafen i inne materiały 2D" (rok: 2015, ), Wydawca: Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie
  Data:
  konferencja 27-29.09.2015
  Status:
  Opublikowane