Projekty finansowane przez NCN


Dane kierownika projektu i jednostki realizującej

Szczegółowe informacje o projekcie i konkursie

Słowa kluczowe

Aparatura

Wyczyść formularz

Nowa metoda funkcjonalizacji sprzężonych dienów i dwupodstawionych etenów

2011/03/B/ST5/01034

Słowa kluczowe:

dieny alkeny sililujace sprzeganie winylosilany desililacja,halogenowanie acylowanie reakcje sprzegania kataliza homogeniczna

Deskryptory:

 • ST5_18: Kataliza homogeniczna i heterogeniczna
 • ST5_23: Chemia organiczna

Panel:

ST5 - Synteza i materiały: otrzymywanie materiałów, związki struktury z właściwościami, nowoczesne materiały o założonych właściwościach, architektura (makro)molekularna, chemia organiczna, chemia nieorganiczna, m.in.:

Jednostka realizująca:

Uniwersytet im. Adama Mickiewicza, Wydział Chemii

woj. wielkopolskie

Inne projekty tej jednostki 

Kierownik projektu (z jednostki realizującej):

dr hab. Piotr Pawluć 

Liczba wykonawców projektu: 7

Konkurs: OPUS 2 - ogłoszony 2011-09-15

Przyznana kwota: 285 000 PLN

Rozpoczęcie projektu: 2012-09-12

Czas trwania projektu: 36 miesięcy

Status projektu: Projekt rozliczony

Zakupiona aparatura

 1. Chromatograf gazowy. Za kwotę 85 000 PLN

Dane z raportu końcowego

 • Publikacje w czasopismach (7)
 1. A silicon-assisted synthesis of (E)-β-haloenamides from N-vinylamides IF: 2,248
  Autorzy:
  Justyna Szudkowska-Frątczak, Maciej Zaranek, Grzegorz Hreczycho, Maciej Kubicki, Tomasz Grabarkiewicz, Piotr Pawluć
  Czasopismo:
  Applied Organometallic Chemistry (rok: 2015, tom: 29, strony: 270-275), Wydawca: John Wiley & Sons, Ltd
  Status:
  Opublikowane
  Doi:
  10.1002/aoc.3284 - link do publikacji
 2. Silylative coupling of olefins with vinylsilanes in the synthesis of functionalized alkenes IF: 4,693
  Autorzy:
  Justyna Szudkowska-Frątczak, Grzegorz Hreczycho, Piotr Pawluć
  Czasopismo:
  Organic Chemistry Frontiers (rok: 2015, tom: 2, strony: 730-738), Wydawca: Royal Society of Chemistry
  Status:
  Opublikowane
  Doi:
  10.1039/C5QO00018A - link do publikacji
 3. A highly selective synthesis of 1-substituted (E)-buta-1,3-dienes with 4,4,5,5-tetramethyl-2-vinyl-1,3,2-dioxaborolane as building block IF: 2,248
  Autorzy:
  Justyna Szudkowska-Frątczak, Aline Ryba, Adrian Franczyk, Jędrzej Walkowiak, Maciej Kubicki, Piotr Pawluć
  Czasopismo:
  Applied Organometallic Chemistry (rok: 2014, tom: 28, strony: 137-139), Wydawca: John Wiley & Sons, Ltd
  Status:
  Opublikowane
  Doi:
  10.1002/aoc.3095 - link do publikacji
 4. Ruthenium-catalyzed silylation of 1,3-butadienes with vinylsilanes IF: 6,364
  Autorzy:
  Justyna Szudkowska-Frątczak, Bogdan Marciniec, Grzegorz Hreczycho, Maciej Kubicki, Piotr Pawluć
  Czasopismo:
  Organic Letters (rok: 2015, tom: 17, strony: 2366-2369), Wydawca: American Chemical Society
  Status:
  Opublikowane
  Doi:
  10.1021/acs.orglett.5b00865 - link do publikacji
 5. 1-(triethoxysilyl)buta-1,3-dienes—new building blocks for stereoselective synthesis of unsymmetrical (E,E)-1,4-disubstituted 1,3-dienes IF: 2,651
  Autorzy:
  Justyna Szudkowska-Frątczak, Mariusz Taczała, Piotr Pawluć
  Czasopismo:
  Materials (rok: 2015, tom: 8, strony: 7250-7256), Wydawca: MDPI AG
  Status:
  Opublikowane
  Doi:
  10.3390/ma8115378 - link do publikacji
 6. Ruthenium-catalysed hydrosilylation of carbon–carbon multiple bonds IF: 4,693
  Autorzy:
  Maciej Zaranek, Bogdan Marciniec, Piotr Pawluć
  Czasopismo:
  Organic Chemistry Frontiers (rok: 2016, tom: 3, strony: 1337-1344), Wydawca: Royal Society of Chemistry
  Status:
  Opublikowane
  Doi:
  10.1039/C6QO00261G - link do publikacji
 7. Iridium-catalysed desilylative acylation of 1-alkenylsilanes IF: 3,958
  Autorzy:
  Maciej Zaranek, Maciej Skrodzki, Justyna Szudkowska-Frątczak, Maciej Dodot, Ireneusz Kownacki, Bartosz Orwat, Piotr Pawluć
  Czasopismo:
  Journal of Molecular Catalysis A: Chemical (rok: 2016, ), Wydawca: Elsevier
  Status:
  Przyjęte
  Doi: