Projekty finansowane przez NCN


Dane kierownika projektu i jednostki realizującej

Szczegółowe informacje o projekcie i konkursie

Słowa kluczowe

Aparatura

Wyczyść formularz

Struktura i funkcja dioksygenaz acireduktonu - badania doświadczalne i obliczeniowe.

2011/03/B/NZ1/04999

Słowa kluczowe:

synteza aminokwasów dioksygenaza metaloenzym mechanizmy reakcji spektroskopia krystalografia białek modelowanie

Deskryptory:

 • NZ1_2: Biochemia
 • NZ1_4: Biologia strukturalna
 • ST4_15: Chemia teoretyczna i obliczeniowa

Panel:

NZ1 - Podstawowe procesy życiowe na poziomie molekularnym: biologia molekularna, biologia strukturalna, biotechnologia, m.in.:

Jednostka realizująca:

Instytut Katalizy i Fizykochemii Powierzchni im. Jerzego Habera PAN

woj. małopolskie

Inne projekty tej jednostki 

Kierownik projektu (z jednostki realizującej):

dr hab. Tomasz Borowski 

Liczba wykonawców projektu: 6

Konkurs: OPUS 2 - ogłoszony 2011-09-15

Przyznana kwota: 248 100 PLN

Rozpoczęcie projektu: 2012-08-02

Czas trwania projektu: 36 miesięcy

Status projektu: Projekt rozliczony

Zakupiona aparatura

 1. Elektroda tlenowa Clark'a. Za kwotę 13 835 PLN
 2. Płytka do pomiaru absorbancji w szerokim zakresie objętości próbek. Za kwotę 10 428 PLN
 3. Preparatywna kolumna ze złożem niklowym do chromatografii HPLC. Za kwotę 0 PLN
 4. Suchy dewar do transportu próbek. Za kwotę 0 PLN
 5. Zasilacz do aparatu do elektroforezy. Za kwotę 2 382 PLN
 6. Cieplarko-wytrząsarka. Za kwotę 39 943 PLN
 7. Pompa próżniowa. Za kwotę 0 PLN
 8. Chłodziarka. Za kwotę 1 115 PLN
 9. Zestaw pipet automatycznych. Za kwotę 5 292 PLN

Dane z raportu końcowego

 • Publikacje w czasopismach (4)
 1. Halide-promoted dioxygenolysis of a carbon-carbon bond by a copper(II) diketonate complex. IF: 11,444
  Autorzy:
  C.J. Allpress, A. Miłaczewska, T. Borowski, J.R. Bennett, D.L. Tierney, A.M. Arif, L.M. Berreau
  Czasopismo:
  Journal of the American Chemical Society (rok: 2014, tom: 136, strony: 7821-7824), Wydawca: American Chemical Society
  Status:
  Opublikowane
  Doi:
  10.1021/ja502577b - link do publikacji
 2. DFT study of the mechanism of manganese quercetin 2,3-dioxygenase: quest for origins of enzyme unique nitroxygenase activity and regioselectivity IF: 2,538
  Autorzy:
  Z. Wojdyła, T. Borowski
  Czasopismo:
  Journal of Biological Inorganic Chemistry (rok: 2016, tom: 21, strony: 475-489), Wydawca: Springer
  Status:
  Opublikowane
  Doi:
  10.1007/s00775-016-1356-9 - link do publikacji
 3. Anion effects in oxidative aliphatic carbon-carbon bond cleavage reactions of Cu(II) chlorodiketonate complexes. IF: 4,762
  Autorzy:
  S.L. Saraf, A. Miłaczewska, T. Borowski, C.D. James, D.L. Tierney, M. Popova, A.M. Arif, L.M. Berreau
  Czasopismo:
  Inorganic Chemistry (rok: 2016, tom: 55, strony: 6916-6928), Wydawca: American Chemical Society
  Status:
  Opublikowane
  Doi:
  10.1021/acs.inorgchem.6b00456 - link do publikacji
 4. Synthesis and crystal structure of dimeric 1-hydroxyhexane-2,3- dione and spectral characteristics of a model acireductone IF: 3,086
  Autorzy:
  B. Trzewik, K. Chruszcz-Lipska, A. Miłaczewska, J. Opalińska-Piskorz, R. Karcz, R. Gryboś, M. Oszajca, K. Luberda-Durnaś, W. Łasocha, A. Fitch, B. Sulikowski, T. Borowski
  Czasopismo:
  New Journal of Chemistry (rok: 2016, tom: 40, strony: 9291-9303), Wydawca: Royal Society of Chemistry
  Status:
  Opublikowane
  Doi:
  10.1039/c6nj00562d - link do publikacji