Projekty finansowane przez NCN


Dane kierownika projektu i jednostki realizującej

Szczegółowe informacje o projekcie i konkursie

Słowa kluczowe

Aparatura

Wyczyść formularz

Transformacje powierzchni zwartych

2012/05/B/ST1/02171

Słowa kluczowe:

grupa klas odwzorowań powierzchnia Riemanna powierzchnia Kleina krzywa algebraiczna zespolona krzywa algebraiczna rzeczywista symetria powierzchni Riemanna automorfizmy powierzchni Riemanna przestrzeń moduli powierzchnia zespolona grupa Beauville powierzchnia Beauville powierzchnie zespolone izogeniczne do produktu krzywych algebraicznych zespolonych przestrzenie moduli powierzchni zespolonych hiperboliczne rączki.

Deskryptory:

 • ST1_2: Algebra
 • ST1_4: Geometria algebraiczna i zespolona
 • ST1_6: Topologia

Panel:

ST1 - Nauki matematyczne: wszystkie dziedziny matematyki, teoretyczne oraz stosowane, a także podstawy matematyczne informatyki, fizyka matematyczna i statystyka matematyczna, m.in.:

Jednostka realizująca:

Uniwersytet Gdański, Wydział Matematyki, Fizyki i Informatyki

woj. pomorskie

Inne projekty tej jednostki 

Kierownik projektu (z jednostki realizującej):

prof. dr hab. Grzegorz Gromadzki 

Liczba wykonawców projektu: 5

Konkurs: OPUS 3 - ogłoszony 2012-03-15

Przyznana kwota: 280 000 PLN

Rozpoczęcie projektu: 2013-03-25

Czas trwania projektu: 36 miesięcy

Status projektu: Projekt rozliczony

Zakupiona aparatura

 1. Sprzęt komputerowy. Za kwotę 0 PLN
 2. Sprzęt komputerowy. Za kwotę 0 PLN
 3. Sprzęt komputerowy. Za kwotę 10 881 PLN

Dane z raportu końcowego

 • Publikacje w czasopismach (19)
 • Publikacje książkowe (4)
 1. Double coverings of non-orientable Riemann surfaces ramified over discrete sets IF: 0,439
  Autorzy:
  G. Gromadzki, E. Bujalance
  Czasopismo:
  Computational Methods and Function Theory (rok: 2014, tom: 14, strony: 237-246), Wydawca: Springer
  Status:
  Opublikowane
  Doi:
  10.1007/s40315-014-0068-9 - link do publikacji
 2. A finite presentation for the mapping class group of a nonorientable surface with Dehn twists and one crosscap slide as generators IF: 0,578
  Autorzy:
  M. Stukow
  Czasopismo:
  Journal of Pure and Applied Algebra (JPAA) (rok: 2014, tom: nieznany, strony: 2226-2239), Wydawca: Elsevier
  Status:
  Opublikowane
  Doi:
  10.1016/j.jpaa.2014.03.013 - link do publikacji
 3. A presentation for the mapping class group of a nonorientable surface IF: 0,524
  Autorzy:
  B. Szepietowski, L. Paris
  Czasopismo:
  Bulletin de la Société Mathématique de France (rok: 2015, tom: 143 (3), strony: 503-566), Wydawca: Société Mathématique de France
  Status:
  Opublikowane
  Doi:
  http://smf4.emath.fr/en/Publications/Bulletin/143/html/smf_bull_143_503-566.php - link do publikacji
 4. Subgroup generated by two Dehn twists on a nonorientable surface IF: 0,32
  Autorzy:
  M. Stukow
  Czasopismo:
  Topology Proceedings (rok: 2017, tom: 50, strony: 151-201), Wydawca: Auburn University (Alabama USA)
  Status:
  Opublikowane
 5. A finite presentation for the hyperelliptic mapping class group of a nonorientable surface IF: 0,375
  Autorzy:
  M. Stukow
  Czasopismo:
  Osaka Mathematical Journal (rok: 2015, tom: 52, strony: 495-514), Wydawca: OSAKA JOURNAL OF MATHEMATICS
  Status:
  Opublikowane
 6. On finite index subgroups of the mapping class group of a nonorientable surface IF: 0,34
  Autorzy:
  B. Szepietowski
  Czasopismo:
  Glasnik Matematicki (rok: 2014, tom: 49 No 2, strony: 337-350), Wydawca: Croatian Mathematical Society
  Status:
  Opublikowane
  Doi:
  10.3336/gm.49.2.08 - link do publikacji
 7. On topological type of periodic self-homeomorphisms of closed non-orientable surfaces IF: 0,689
  Autorzy:
  G. Gromadzki, B. Szepietowski
  Czasopismo:
  RACSAM (rok: 2016, tom: 110, strony: 303-320), Wydawca: Springer
  Status:
  Opublikowane
  Doi:
  10.1007/s13398-015-0234-6 - link do publikacji
 8. On real forms of a Belyi action of the alternating groups IF: 0,11
  Autorzy:
  C. Baginski, G. Gromadzki, J.J. Etayo, E. Martinez
  Czasopismo:
  Albanian Journal of Marthematics 10, Number 1, Pages ISSN: 1930-1235; (2016) (rok: 2016, tom: 10 (1), strony: 11.03.2019), Wydawca: Albanian Journal of Marthematics
  Status:
  Opublikowane
 9. On dimensions of the real nerve of the moduli space of Riemann surfaces of odd genus IF: 0,349
  Autorzy:
  G. Gromadzki, E. Kozlowska-Walania
  Czasopismo:
  Rendiconti del Seminario Matematico della Universita di Padova (rok: 2016, tom: 125, strony: 91-109), Wydawca: European Mathematical Society
  Status:
  Opublikowane
  Doi:
  10.4171/RSMUP/135-5 - link do publikacji
 10. The first homology group of the mapping class group of a nonorientable surface with twisted coefficients IF: 0,587
  Autorzy:
  M. Stukow
  Czasopismo:
  Topology and its Applications (rok: 2014, tom: 178, strony: 417–437), Wydawca: Elsevier
  Status:
  Opublikowane
  Doi:
 11. On the connectedness of the branch loci of non-orientable unbordered Klein surfaces of low genus IF: 0,45
  Autorzy:
  B. Szepietowski, E. Bujalance, J. J. Etayo, E. Martinez
  Czasopismo:
  Glasgow Math. J. (rok: 2015, tom: 57, strony: 211-230), Wydawca: Cambridge University Press
  Status:
  Opublikowane
  Doi:
  10.1017/S0017089514000275 - link do publikacji
 12. Critical points of invariant functions on closed orientable surfaces IF: 0,12
  Autorzy:
  G. Gromadzki, J. Jezierski, W. Marzantowicz
  Czasopismo:
  Boletín de la Sociedad Matemática Mexicana (rok: 2014, tom: 21, strony: 71-88), Wydawca: Springer
  Status:
  Opublikowane
  Doi:
  10.1007/s40590-014-0014-x - link do publikacji
 13. Low dimensional linear representations of the mapping class group of a nonorientable surface IF: 0,72
  Autorzy:
  B. Szepietowski,
  Czasopismo:
  Algebraic & Geometric Topology (rok: 2014, tom: 14, strony: 2445–2474), Wydawca: Mathematical Sciences Publishers
  Status:
  Opublikowane
  Doi:
  10.2140/agt.2014.14.2445 - link do publikacji
 14. On asymmetric p-hyperelliptic Riemann surfaces IF: 0,648
  Autorzy:
  E. Kozlowska-Walania, E. Tyszkowska
  Czasopismo:
  Annales Academiæ Scientiarum Fennicæ Mathematica (rok: 2015, tom: 40, strony: 669-682), Wydawca: The Finnish Academy of Science and Letters
  Status:
  Opublikowane
  Doi:
  10.5186/aasfm.2015.4040 - link do publikacji
 15. A finite presentation for the the twist subgroup of the mapping class group of a non-orientable surface IF: 0,228
  Autorzy:
  M. Stukow
  Czasopismo:
  Bull. Korean Math. Soc. (rok: 2016, tom: 53 (2), strony: 601-614), Wydawca: Korean Mathematical Society
  Status:
  Opublikowane
  Doi:
  10.4134/BKMS.2016.53.2.601 - link do publikacji
 16. On classification of cyclic orientation-reversing actions of big order on closed surfaces IF: 0,578
  Autorzy:
  G. Gromadzki, B. Szepietowski, X. Zhao
  Czasopismo:
  Journal of Pure and Applied Algebra (JPAA) (rok: 2016, tom: 220, strony: 465-481), Wydawca: Elsevier
  Status:
  Opublikowane
  Doi:
  10.1016/j.jpaa.2015.07.004 - link do publikacji
 17. On periodic self-homeomorphisms of closed orientable surfaces determined by their orders IF: 0,609
  Autorzy:
  C. Bagiński, G. Gromadzki, M. Carvacho, R. Hidalgo
  Czasopismo:
  Collectanea Mathematica (rok: 2016, tom: 67, strony: 415-429), Wydawca: Springer
  Status:
  Opublikowane
  Doi:
  10.1007/s13348-015-0151-1 - link do publikacji
 18. Automorphisms of the mapping class group of a nonorientable surface IF: 0,469
  Autorzy:
  B. Szepietowski, F. Atalan
  Czasopismo:
  Geometria Dedicata (rok: 2017, ), Wydawca: Springer
  Status:
  Przyjęte
  Doi:
  10.1007/s10711-016-0216-7 - link do publikacji
 19. On generation of the symmetric or the alternating group by two cycles IF: 0,422
  Autorzy:
  C. Baginski, G. Gromadzki
  Czasopismo:
  Colloqium Mathematicum (rok: 2017, ), Wydawca: IM PAN
  Status:
  Przyjęte
 1. Free degree of periodic self-homeomorphisms of compact bordered orientable surfaces
  Autorzy:
  G. Gromadzki, X. Zhao
  Książka:
  Riemann and Klein Surfaces, Automorphisms, Symmetries and Moduli Spaces (rok: 2014, tom: 629, strony: 203-222), Wydawca: American Mathematical Society
  Status:
  Opublikowane
 2. Conjugacy classes of symmetries of compact Kleinian 3-manifolds
  Autorzy:
  G. Gromadzki, R. Hidalgo
  Książka:
  Riemann and Klein Surfaces, Automorphisms, Symmetries and Moduli Spaces (rok: 2014, tom: 629, strony: 181-187), Wydawca: American Mathematical Society
  Status:
  Opublikowane
 3. Connectivity and dimension of the p-locus in moduli space
  Autorzy:
  G. Gromadzki, A. Weaver, A. Wootton
  Książka:
  Riemann and Klein Surfaces, Automorphisms, Symmetries and Moduli Spaces (rok: 2014, tom: 629, strony: 189-202), Wydawca: American Mathematical Society
  Status:
  Opublikowane
 4. Automorphisms groups of compact non-orientable Riemann surfaces
  Autorzy:
  G. Gromadzki, E. Bujalance, F.J. Cirre, J.J. Etayo, E. Martinez
  Książka:
  Groups St Andrews 2013 (rok: 2014, ), Wydawca: Cambridge University Press
  Status:
  Przyjęte