Projekty finansowane przez NCN


Dane kierownika projektu i jednostki realizującej

Szczegółowe informacje o projekcie i konkursie

Słowa kluczowe

Aparatura

Wyczyść formularz

Czynniki kontrolujące bioróżnorodność na twardym, mobilnym podłożu w płytkim sublitoralu Arktyki

2011/01/N/NZ8/04493

Słowa kluczowe:

bioróżnorodność mobilne podłoże Arktyka

Deskryptory:

 • NZ8_4: Różnorodność biologiczna
 • NZ8_6: Biologia morza
 • NZ8_2: Ekologia

Panel:

NZ8 - Podstawy wiedzy o życiu na poziomie środowiskowym: biologia ewolucyjna, biologia populacyjna, biologia środowiskowa, systematyka, m.in.:

Jednostka realizująca:

Instytut Oceanologii PAN

woj. pomorskie

Inne projekty tej jednostki 

Kierownik projektu (z jednostki realizującej):

dr Piotr Bałazy 

Liczba wykonawców projektu: 2

Konkurs: PRELUDIUM 1 - ogłoszony 2011-03-15

Przyznana kwota: 69 550 PLN

Rozpoczęcie projektu: 2011-12-16

Czas trwania projektu: 24 miesięcy

Status projektu: Projekt rozliczony

Zakupiona aparatura

 1. Uzupełnienie sprzętu do prac terenowych. Za kwotę 7 143 PLN
 2. Materiał na stelaże eksperymentalne. Za kwotę 0 PLN
 3. Wykonanie sztucznych podłoży. Za kwotę 0 PLN

Dane z raportu końcowego

 • Publikacje w czasopismach (6)
 • Teksty w publikacjach pokonferencyjnych (3)
 1. Seabird influence on Arctic coastal benthic communities IF: 2,655
  Autorzy:
  Katarzyna Zmudczyńska-Skarbek, Piotr Bałazy, Piotr Kukliński
  Czasopismo:
  Journal of Marine Systems (rok: 2015, tom: 144, strony: 48–56), Wydawca: Elsevier
  Status:
  Opublikowane
  Doi:
  10.1016/j.jmarsys.2014.11.013 - link do publikacji
 2. Hyas spp. crabs and sea anemones – new species associations from Svalbard
  Autorzy:
  Piotr Bałazy, Piotr Kukliński, Nadya Sanamyan
  Czasopismo:
  Marine Biodiversity (rok: 2014, tom: nie dotyczy, strony: nie dotyczy), Wydawca: Springer
  Status:
  Opublikowane
  Doi:
  10.1007/s12526-014-0203-x - link do publikacji
 3. Mobile hard substrata – An additional biodiversity source in a high latitude shallow subtidal system IF: 2,804
  Autorzy:
  Piotr Bałazy, Piotr Kukliński
  Czasopismo:
  Estuarine, Coastal and Shelf Science (rok: 2013, tom: 119, strony: 153–161), Wydawca: Elsevier
  Status:
  Opublikowane
  Doi:
  10.1016/j.ecss.2013.01.004 - link do publikacji
 4. Hermit crabs (Pagurus spp.) at their northernmost range: distribution, abundance and shell use in the European Arctic IF: 1,622
  Autorzy:
  Piotr Bałazy, Piotr Kukliński, Maria Włodarska-Kowalczuk, David Barnes, Monika Kędra, Joanna Legeżyńska
  Czasopismo:
  Polar Research (rok: 2015, tom: 34, strony: 21412), Wydawca: Norwegian Polar Institute
  Status:
  Opublikowane
  Doi:
  10.3402/polar.v34.21412 - link do publikacji
 5. Covering behaviour of echinoids in the high Arctic fjord
  Autorzy:
  Borszcz T, Bałazy P, Kukliński P
  Czasopismo:
  Marine Biodiversity (rok: 2014, tom: nie dotyczy, strony: nie dotyczy), Wydawca: Springer
  Status:
  Opublikowane
  Doi:
  10.1007/s12526-014-0202-y - link do publikacji
 6. Nurkowania naukowe w rejonach polarnych na przykładzie badań ekologicznych prowadzonych przez Instytut Oceanologii PAN
  Autorzy:
  Piotr Bałazy, Piotr Kukliński, Maria Włodarska-Kowalczuk
  Czasopismo:
  Polish Hyperbaric Research (rok: 2014, tom: 46, strony: 65-75), Wydawca: Polskie Towarzystwo Medycyny i Techniki Hiperbarycznej
  Status:
  Opublikowane
  Doi:
  10.13006/PHR.46.4 - link do publikacji
 1. Twarde, mobilne podłoże – dodatkowe źródło bioróżnorodności w płytkim litoralu Arktyki?
  Autorzy:
  Piotr Bałazy, Piotr Kukliński
  Konferencja:
  XXXIV Sympozjum Polarne (rok: 2012, ), Wydawca: Uniwersytet Śląski
  Data:
  konferencja 14-16 czerwca
  Status:
  Opublikowane
 2. Nurkowanie w ekologicznych badaniach wód polarnych
  Autorzy:
  Piotr Bałazy
  Konferencja:
  XV Konferencja Naukowa Polskiego Towarzystwa Medycyny i Techniki Hiperbarycznej (rok: 2013, ), Wydawca: PTMiTH
  Data:
  konferencja 16-17 listopada
  Status:
  Opublikowane
 3. Mobile hard substrate – additional biodiversity source in Arctic shallow subtidal system
  Autorzy:
  Piotr Bałazy, Piotr Kukliński
  Konferencja:
  The Arctic Science Summit Week 2013 (rok: 2013, ), Wydawca: ASSW
  Data:
  konferencja 13-19 kwietnia
  Status:
  Opublikowane