Projekty finansowane przez NCN


Dane kierownika projektu i jednostki wnioskującej

Szczegółowe informacje o projekcie i konkursie

Słowa kluczowe

Aparatura

Wyczyść formularz

Zastosowanie metod elektrochemicznych do otrzymywania fotoaktywnych polimerowych układów elektrono-donorowo-akceptorowych.

2011/01/D/ST4/04630

Słowa kluczowe:

potoaktywne polimery politiofeny złącza polimerowe

Deskryptory:

 • ST4_9: Elektrochemia, elektrodializa, chemia mikrostrumieni (mikrofluidyka)
 • ST3_7: Półprzewodniki
 • ST5_17: Chemia fazy skondensowanej

Panel:

ST4 - Chemia analityczna i fizyczna: chemia analityczna, metody teoretyczne w chemii, chemia fizyczna/fizyka chemiczna, m.in.:

Jednostka wnioskująca:

Politechnika Śląska, Wydział Chemiczny

woj. śląskie

Inne projekty tej jednostki 

Kierownik projektu (z jednostki wnioskującej):

dr inż. Małgorzata Czichy 

Liczba wykonawców projektu: 6

Konkurs: SONATA 1 - ogłoszony 2011-03-15

Przyznana kwota: 320 500 PLN

Rozpoczęcie projektu: 2011-12-01

Czas trwania projektu: 36 miesięcy

Status projektu: Projekt rozliczony

Zakupiona aparatura

 1. Elektrometr. Za kwotę 15 000 PLN
 2. Miernik grubości. Za kwotę 5 500 PLN
 3. Plazmowa laboratoryjna napylarka próżniowa. Za kwotę 38 000 PLN
 4. Kula całkująca. Za kwotę 15 000 PLN
 5. Potencjostat z interfensjem elektrochemicznym. Za kwotę 45 000 PLN
 6. Pyranometr. Za kwotę 5 000 PLN

Dane z raportu końcowego

 • Publikacje w czasopismach (2)
 1. Electrochemical and photoelectronic studies on C60-pyrrolidine-functionalised poly(terthiophene) IF: 4,832
  Autorzy:
  M. Czichy, P. Wagner, L. Grządziel, M. Krzywiecki, A. Szwajca, M. Łapkowski, J. Żak, D.L. Officer
  Czasopismo:
  Electrochemica Acta (rok: 2014, tom: 141, strony: 51-60), Wydawca: Elsevier Science
  Status:
  Opublikowane
 2. Effect of π-conjugation on electrochemical properties of poly(terthiophene)s 3"-substituted with fullerene C60 IF: 2,729
  Autorzy:
  M. Czichy, P. Wagner, D.L. Officer, M. Łapkowski
  Czasopismo:
  Journal of Electroanalytical Chemistry (rok: 2016, tom: 772, strony: 103–109), Wydawca: Elsevier Science
  Status:
  Opublikowane
  Doi:
  10.1016/j.jelechem.2016.04.009 - link do publikacji