Projekty finansowane przez NCN


Dane kierownika projektu i jednostki wnioskującej

Szczegółowe informacje o projekcie i konkursie

Słowa kluczowe

Aparatura

Wyczyść formularz

Fundacje, stowarzyszenia i organizacje społeczne w polityce opieki i edukacji przedszkolnej w Polsce w okresie zmiany ustrojowej. Nowy model inwestycji społecznych i aktywizacji wspólnot lokalnych.

2011/01/N/HS5/04505

Słowa kluczowe:

edukacja i opieka przedszkolna trzeci sektor model inwestycji społecznych

Deskryptory:

 • HS5_9: Polityka społeczna (w tym: polityka dotycząca ludności, zagadnienia zabezpieczenia społecznego, tzw. trzeci sektor, pomoc społeczna, gerontologia społeczna, governance i instytucje dialogu społecznego)

Panel:

HS5 - Normy i władza: prawo, nauki o polityce, polityka regionalna i społeczna, m.in.:

Jednostka wnioskująca:

Instytut Studiów Politycznych PAN

woj. mazowieckie

Inne projekty tej jednostki 

Kierownik projektu (z jednostki wnioskującej):

dr Anna Ciepielewska-Kowalik 

Liczba wykonawców projektu: 6

Konkurs: PRELUDIUM 1 - ogłoszony 2011-03-15

Przyznana kwota: 87 755 PLN

Rozpoczęcie projektu: 2011-12-08

Czas trwania projektu: 20 miesięcy

Status projektu: Projekt rozliczony

Zakupiona aparatura

 1. Dyktafon cyfrowy. Za kwotę 0 PLN
 2. komputer przenośny (laptop) Samsung RF511 wraz z oprogramowaniem. Za kwotę 0 PLN
 3. Program do analizy danych jakościowych Atlas.ti (wersja dla instytucji edukacyjnych). Za kwotę 0 PLN

Dane z raportu końcowego

 • Publikacje w czasopismach (5)
 • Publikacje książkowe (1)
 1. Organizacje non-profit w polityce opieki i edukacji przedszkolnej w Polsce po 1989 r. Nowy model aktywizacji wspólnot lokalnych czy odpowiedź na kryzys finansów publicznych?
  Autorzy:
  Anna Ciepielewska-Kowalik
  Czasopismo:
  Studia Polityczne (rok: 2013, tom: 32, strony: 217-237), Wydawca: Instytut Studiów Politycznych PAN, Collegium Civitas
  Status:
  Opublikowane
 2. Usługi opieki i edukacji przedszkolnej w Polsce: rola organizacji non profit w budowaniu spójności społecznej
  Autorzy:
  Anna Ciepielewska-Kowalik
  Czasopismo:
  Problemy Polityki Społecznej. Studia i Dyskusje (rok: 2014, tom: 24(1), strony: 63-80), Wydawca: Komitet Nauk o Pracy i Polityce Społecznej PAN, Instytut Polityki Społecznej Uniwersytetu Warszawskiego
  Status:
  Opublikowane
 3. Rola sektora publicznego oraz prywatnego (for i non-profit) w zmniejszaniu różnic w edukacji przedszkolnej w Polsce AD 2013. Zmodyfikowany model mieszany czy prywatyzacja usług przedszkolnych?
  Autorzy:
  Anna Ciepielewska-Kowalik
  Czasopismo:
  Problemy wczesnej edukacji (rok: 2014, tom: 3(26), strony: 64-76), Wydawca: Instytut Pedagogiki Uniwersytetu Gdańskiego
  Status:
  Opublikowane
 4. Co-production in early childhood education and care in Poland in transition period. A new model for social activation, or a response to a crisis in public finance?
  Autorzy:
  Anna Ciepielewska-Kowalik
  Czasopismo:
  Polityka Społeczna (rok: 2015, tom: 1/ANG/2015, strony: 20-27), Wydawca: Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej/Instytut Pracy i Spraw Socjalnych
  Status:
  Opublikowane
 5. Znaczenie rozwoju powszechnego systemu usług opieki i edukacji przedszkolnej w Polsce. W stronę nowego kontraktu społecznego wobec współczesnych wyzwań demograficznych, ekonomicznych i społecznych.
  Autorzy:
  Anna Ciepielewska-Kowalik
  Czasopismo:
  Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu (rok: 2013, tom: 292, strony: 163-176), Wydawca: Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu
  Status:
  Opublikowane
 1. nie dotyczy
  Autorzy:
  Anna Ciepielewska-Kowalik
  Książka:
  Koprodukcja w polityce opieki i edukacji przedszkolnej (rok: 2016, tom: nie dotyczy, strony: 1-528), Wydawca: Instytut Studiów Politycznych PAN
  Status:
  Opublikowane