Projekty finansowane przez NCN


Dane kierownika projektu i jednostki realizującej

Szczegółowe informacje o projekcie i konkursie

Słowa kluczowe

Aparatura

Wyczyść formularz

Dwór, wieś i plebania w przestrzeni społecznej zachodniej Małopolski w latach 1772-1815

2011/03/B/HS3/00754

Słowa kluczowe:

Społeczeństwo przestrzeń społeczna Galicja województwo krakowskie województwo sandomierskie chłopi w XVIII w. szlachta w XVIII w.

Deskryptory:

 • HS3_1: Historia epok dawnych (starożytna, średniowieczna, wczesnonowożytna), historia nowożytna i najnowsza (XIX-XX w.)
 • HS3_2: Historia społeczna
 • HS3_11: Etnografia i antropologia kulturowa (w tym: opis kultur tradycyjnych, antropologia magii, kultu i religii, zmiana kulturowa i procesy globalistyczne, antropologia zjawisk społeczno-kulturowych, etnicznych i tożsamościowych)

Panel:

HS3 - Wiedza o przeszłości: historia, archeologia, etnologia, antropologia kulturowa, m.in.:

Jednostka realizująca:

Uniwersytet Jagielloński, Wydział Historyczny

woj. małopolskie

Inne projekty tej jednostki 

Kierownik projektu (z jednostki realizującej):

dr hab. Krzysztof Ślusarek 

Liczba wykonawców projektu: 3

Konkurs: OPUS 2 - ogłoszony 2011-09-15

Przyznana kwota: 138 440 PLN

Rozpoczęcie projektu: 2012-09-03

Czas trwania projektu: 36 miesięcy

Status projektu: Projekt rozliczony

Zakupiona aparatura

 1. Dwa netbooki z wyświetlaczem 10 cali (2 szt.). Za kwotę 3 000 PLN
 2. Komputer przenośny z wyświetlaczem 17-18 cali. Za kwotę 4 000 PLN
 3. Oprogramowanie podstawowe do notbooka i dwóch netbooków (MS Office Pro) (3 szt.). Za kwotę 0 PLN
 4. Oprogramowanie graficzne (CS6 Design Std v.6 PL Multi Plat). Za kwotę 3 000 PLN

Dane z raportu końcowego

 • Publikacje w czasopismach (6)
 • Publikacje książkowe (4)
 1. Zwei Forschungsprojekte zur polnischen Agrargeschichte der Periode 1772-1867
  Autorzy:
  Tomasz Kargol, Krzysztof Ślusarek
  Czasopismo:
  "Zeitschrift für Agrargeschichte und Agrarsoziologie" (rok: 2015, tom: 63 Jg. (Heft 2), strony: -), Wydawca: DLG Verlag, Frankfurt am Main
  Status:
  Opublikowane
 2. ródła do dziejów parafii rzymskokatolickich w przedautonomicznej Galicji (1772-1867) w zbiorach Centralnego Państwowego Archiwum Historycznego Ukrainy we Lwowie na przykładzie zespołów Namiestnictwa Galicyjskiego i c.k. Galicyjskiej Prokuratorii Skarbu (wybrane aspekty społeczno-gospodarcze)
  Autorzy:
  Tomasz Kargol
  Czasopismo:
  "Galicja. Studia i Materiały" (rok: 2015, tom: 1, strony: -), Wydawca: Uniwersytet Rzeszowski
  Status:
  Opublikowane
 3. Dwór, wieś i plebania w zachodniej Małopolsce w końcu XVIII i na początku XIX wieku w świetle najnowszych badań
  Autorzy:
  Krzysztof Ślusarek
  Czasopismo:
  "Galicja. Studia i Materiały" (rok: 2015, tom: 1, strony: -), Wydawca: Uniwersytet Rzeszowski
  Status:
  Opublikowane
 4. Życie społeczne chłopów w zachodniej Małopolsce w epoce reform agrarnych na przełomie XVIII i XIX w.
  Autorzy:
  Tomasz Kargol, Krzysztof Ślusarek
  Status:
  Złożone
 5. Mieszkańcy wsi w zachodniej Małopolsce a wojsko i konflikty zbrojne w latach 1768-1815
  Autorzy:
  Tomasz Kargol
  Czasopismo:
  "Prace Komisji Historii Wojen i Wojskowości PAU" (rok: 2016, tom: X, strony: -), Wydawca: Polska AkademiaUmiejętności
  Status:
  Przyjęte
 6. Polish village during political, social and economic changes in the years 1772-1815A study based on Western Lesser Poland (Małopolska)
  Autorzy:
  Łukasz Jewuła, Tomasz Kargol, Krzysztof Ślusarek
  Czasopismo:
  Studia Historyczne (rok: 2016, tom: LIX, strony: -), Wydawca: Oddział PAN w Krakowie
  Status:
  Przyjęte
 1. Spory o szkody w uprawach i łąkach jako jedno z najczęstszych zjawisk konfliktowych na wsi małopolskiej na przełomie XVIII i XIX wieku
  Autorzy:
  Łukasz Jewuła
  Książka:
  Studia z dziejów wsi polskiej na przełomie XVIII i XIX wieku. Zbiór studiów pod redakcją T. Kargola, B. Petryszak i K. Ślusarka/Студії з історії польського села наприкінці XVIII – на початку XIX століть, Збірник наукових праць під редакцією Т. Карґоля, Б. Петришак і К. Слюсарка (rok: 2015, tom: -, strony: 73-86), Wydawca: Towarzystwo Wydawnicze "Historia Iagellonica"
  Status:
  Opublikowane
 2. Uposażenie i gospodarka plebańska zawiślańskich (galicyjskich) parafii archidiakonatu sandomierskiego na przełomie XVIII i XIX w. Kontynuacja czy zmiana?
  Autorzy:
  Tomasz Kargol
  Książka:
  Studia z dziejów wsi polskiej na przełomie XVIII i XIX wieku. Zbiór studiów pod redakcją T. Kargola, B. Petryszak i K. Ślusarka/Студії з історії польського села наприкінці XVIII – на початку XIX століть, Збірник наукових праць під редакцією Т. Карґоля, Б. Петришак і К. Слюсарка (rok: 2015, tom: -, strony: 147-186), Wydawca: Towarzystwo Wydawnicze "Historia Iagellonica"
  Status:
  Opublikowane
 3. Dobra państwowe w Galicji w końcu XVIII wieku Część I. Galicja zachodnia
  Autorzy:
  Krzysztof Ślusarek
  Książka:
  Studia z dziejów wsi polskiej na przełomie XVIII i XIX wieku. Zbiór studiów pod redakcją T. Kargola, B. Petryszak i K. Ślusarka/Студії з історії польського села наприкінці XVIII – на початку XIX століть, Збірник наукових праць під редакцією Т. Карґоля, Б. Петришак і К. Слюсарка (rok: 2015, tom: -, strony: 187-216), Wydawca: Towarzystwo Wydawnicze "Historia Iagellonica"
  Status:
  Opublikowane
 4. -
  Autorzy:
  Łukasz Jewuła, Tomasz Kargol, Krzysztof Ślusarek
  Książka:
  Dwór, wieś i plebania w przestrzeni społecznej zachodniej Małopolski w latach 1772-1815 (rok: 2015, tom: -, strony: 471), Wydawca: Towarzystwo Wydawnicze "Historia Iagellonica"
  Status:
  Opublikowane