Projekty finansowane przez NCN


Dane kierownika projektu i jednostki realizującej

Szczegółowe informacje o projekcie i konkursie

Słowa kluczowe

Aparatura

Wyczyść formularz

Nierówności płacowe pomiędzy kobietami i mężczyznami w Polsce na tle Unii Europejskiej

2011/01/B/HS4/06346

Słowa kluczowe:

nierówności płacowe pomiędzy kobietami i mężczyznami luka placowa metody ilościowe

Deskryptory:

 • HS4_3: Ekonometria i metody statystyczne
 • HS4_11: Warunki i jakość życia, dochody, ubóstwo
 • HS4_9: Zarządzanie zasobami ludzkimi, zatrudnienie i płace

Panel:

HS4 - Jednostka, instytucje, rynki: ekonomia, finanse, zarządzanie, demografia, m.in.:

Jednostka realizująca:

Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie, Wydział Zastosowań Informatyki i Matematyki

woj. mazowieckie

Inne projekty tej jednostki 

Kierownik projektu (z jednostki realizującej):

prof. dr hab. Dorota Witkowska 

Liczba wykonawców projektu: 6

Konkurs: OPUS 1 - ogłoszony 2011-03-15

Przyznana kwota: 188 217 PLN

Rozpoczęcie projektu: 2011-12-06

Czas trwania projektu: 18 miesięcy

Status projektu: Projekt rozliczony

Zakupiona aparatura

 1. komputer przenośny LENOVO. Za kwotę 4 630 PLN

Dane z raportu końcowego

 • Publikacje w czasopismach (9)
 • Teksty w publikacjach pokonferencyjnych (2)
 1. Application of classification trees to analyze income distribution in Poland
  Autorzy:
  Dorota Witkowska, Krzysztof Kompa
  Czasopismo:
  Metody ilościowe w Badaniach Ekonomicznych (QUANTITATIVE METHODS IN ECONOMICS) (rok: 2013, tom: Vol. XIV, No. 1, strony: 265–275), Wydawca: Katedra Ekonometrii i Statystyki SGGW
  Status:
  Opublikowane
 2. Gender Disparities in the Labor Market in the EU
  Autorzy:
  Dorota Witkowska
  Czasopismo:
  International Advances in Economic Research (rok: 2013, tom: Vol. 19 No. 4, strony: 331 – 354), Wydawca: Springer
  Status:
  Opublikowane
  Doi:
  10.1007/s11294-013-9431-2 - link do publikacji
 3. Wage Disparities in Poland: Econometric Models of Wages
  Autorzy:
  Dorota Witkowska
  Czasopismo:
  Metody ilościowe w Badaniach Ekonomicznych (QUANTITATIVE METHODS IN ECONOMICS) (rok: 2012, tom: Vol. XIII No. 2, strony: 115-124), Wydawca: Katedra Ekonometrii i Statystyki SGGW
  Status:
  Opublikowane
 4. Grupowanie krajów Unii Europejskiej ze względu na poziom feminizacji sektorów gospodarczych
  Autorzy:
  Aleksandra Matuszewska-Janica
  Czasopismo:
  Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu. Taksonomia (rok: 2014, tom: Taksonomia 23, strony: 361-368), Wydawca: Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
  Status:
  Opublikowane
 5. Zróżnicowanie płac ze względu na płeć: zastosowanie drzew klasyfikacyjnych
  Autorzy:
  Aleksandra Matuszewska-Janica, Dorota Witkowska
  Czasopismo:
  Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu. Taksonomia (rok: 2013, tom: Taksonomia 21, strony: 58-66), Wydawca: Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
  Status:
  Opublikowane
 6. Gender earning differences in the European Union member states
  Autorzy:
  Dorota Witkowka, Krzysztof Kompa, Aleksandra Matuszewska-Janica
  Czasopismo:
  European Journal of Management (rok: 2013, tom: Vol 13, No. 4, strony: 129-148), Wydawca: International Academy of Business and Economics
  Status:
  Opublikowane
 7. Wages inequalities between men and women: Eurostat SES metadata analysis applying econometric models
  Autorzy:
  Aleksandra Matuszewska-Janica
  Czasopismo:
  Metody ilościowe w Badaniach Ekonomicznych (QUANTITATIVE METHODS IN ECONOMICS) (rok: 2014, tom: Vol. XV No. 1, strony: 113 – 124), Wydawca: Katedra Ekonometrii i Statystyki SGGW
  Status:
  Opublikowane
 8. Determinants of Wages in Poland
  Autorzy:
  Dorota Witkowska
  Czasopismo:
  Metody ilościowe w Badaniach Ekonomicznych (QUANTITATIVE METHODS IN ECONOMICS) (rok: 2014, tom: Vol. XV, No. 1, strony: 192 – 208), Wydawca: Katedra Ekonometrii i Statystyki SGGW
  Status:
  Opublikowane
 9. Factors Affecting Men"s and Women"s Wages in Poland
  Autorzy:
  Dorota Witkowska
  Status:
  Złożone
 1. Staż pracy a różnice w strukturze zatrudnienia oraz wynagrodzeniach kobiet i mężczyzn w unii Europejskiej
  Autorzy:
  Aleksandra Matuszzewska-Janica
  Konferencja:
  Konferencja Latająca Szkoła Demografii "Demografia stosowana – o nowych metodach analiz i potrzebach badawczych" (rok: 2012, ), Wydawca: Komitet Nauk Demograficznych PAN, Instytut Statystyki i Demografii SGH
  Data:
  konferencja 26-27 listopada 2012
  Status:
  Opublikowane
 2. Nierówności w płacach kobiet i mężczyzn w krajach Unii Europejskiej w odniesieniu do branży, grupy zawodowej i wieku pracownika
  Autorzy:
  Aleksandra Matuszewska-Janica
  Konferencja:
  Modelowanie danych panelowych: teoria i praktyka (rok: 2014, ), Wydawca: ---
  Data:
  konferencja 16 maja 2014
  Status:
  Opublikowane