Projekty finansowane przez NCN


Dane kierownika projektu i jednostki realizującej

Szczegółowe informacje o projekcie i konkursie

Słowa kluczowe

Aparatura

Wyczyść formularz

Synteza i badania produktów reakcji pochodnych oksiranowych ze związkami heteroaromatycznymi, zawierającymi fragment -NH-(C=)-Br jako potencjalnych inhibitorów fosfodiesterazy.

2011/01/N/NZ4/01125

Słowa kluczowe:

2-bromobenzimidazol 6-bromo-2-pirydon aminometylooksirany inhibitory fosfodiesterazy

Deskryptory:

 • ST5_23: Chemia organiczna
 • NZ4_16: Farmacja

Panel:

NZ4 - Biologia na poziomie tkanek, narządów i organizmów: budowa i czynność układów, narządów i organizmów ludzi i zwierząt, metody diagnostyki i terapii, medycyna doświadczalna, onkologia doświadczalna, podstawy nauk neurologicznych, farmacja, farmakoterapia, m.in.:

Jednostka realizująca:

Uniwersytet Jagielloński-Collegium Medicum, Wydział Farmaceutyczny z Oddziałem Analityki Medycznej

woj. małopolskie

Inne projekty tej jednostki 

Kierownik projektu (z jednostki realizującej):

dr Marzena Baran 

Liczba wykonawców projektu: 4

Konkurs: PRELUDIUM 1 - ogłoszony 2011-03-15

Przyznana kwota: 95 140 PLN

Rozpoczęcie projektu: 2011-12-16

Czas trwania projektu: 24 miesięcy

Status projektu: Projekt rozliczony

Zakupiona aparatura

 1. Chromatotron. Za kwotę 0 PLN
 2. kolumna z odwróconą fazą Gemini NX. Za kwotę 2 664 PLN
 3. waga analityczna. Za kwotę 4 612 PLN
 4. części do chromatotronu (2 szt.). Za kwotę 10 978 PLN

Dane z raportu końcowego

 • Publikacje w czasopismach (1)
 1. Studies on novel pyridine and 2-pyridone derivatives of N-arylpiperazine as α-adrenoceptor ligands. IF: 1,373
  Autorzy:
  Baran M., Kępczyńska E., Żylewski M., Siwek A., Bednarski M., Cegła M.T.
  Czasopismo:
  Medicinal Chemistry (rok: 2013, tom: 10, strony: 144 - 153), Wydawca: Bentham Science
  Status:
  Opublikowane
  Doi:
  10.2174/0929867320999131122114922 - link do publikacji