Projekty finansowane przez NCN


Dane kierownika projektu i jednostki realizującej

Szczegółowe informacje o projekcie i konkursie

Słowa kluczowe

Aparatura

Wyczyść formularz

Scenariusze rozwoju i wizje polskiej przestrzeni wiejskiej w perspektywie długookresowej

2011/01/B/HS4/00840

Słowa kluczowe:

scenariusze rozwoju wizje obszary wiejskie Polska,

Deskryptory:

 • HS4_13: Geografia ekonomiczna
 • HS4_14: Gospodarka przestrzenna
 • HS4_5: Ludność, gospodarka, rozwój społeczno-ekonomiczny, rozwój zrównoważony

Panel:

HS4 - Jednostka, instytucje, rynki: ekonomia, finanse, zarządzanie, demografia, m.in.:

Jednostka realizująca:

Instytut Geografii i Przestrzennego Zagospodarowania im. S. Leszczyckiego PAN

woj. mazowieckie

Inne projekty tej jednostki 

Kierownik projektu (z jednostki realizującej):

prof. dr hab. Jerzy Bański 

Liczba wykonawców projektu: 4

Konkurs: OPUS 1 - ogłoszony 2011-03-15

Przyznana kwota: 116 550 PLN

Rozpoczęcie projektu: 2011-12-01

Czas trwania projektu: 30 miesięcy

Status projektu: Projekt rozliczony

Zakupiona aparatura

 1. Komputer. Za kwotę 3 000 PLN

Dane z raportu końcowego

 • Publikacje w czasopismach (12)
 • Publikacje książkowe (1)
 1. Wieś 2050 – refleksje na temat przyszłości wsi polskiej, ze szczególnym uwzględnieniem regionu łódzkiego IF: 6
  Autorzy:
  Wójcik M.
  Czasopismo:
  Studia Obszarów Wiejskich "Polska wieś w perspektywie długookresowej - ujęcie regionalne" (rok: 2013, tom: 31, strony: 39-52), Wydawca: PTG
  Status:
  Opublikowane
 2. Obszary wiejskie województwa kujawsko-pomorskiego – diagnoza prospektywna (2002–2010) i wizja rozwoju do 2050 roku IF: 6
  Autorzy:
  Rudnicki R., Kozłowski L.
  Czasopismo:
  Studia Obszarów Wiejskich "Polska wieś w perspektywie długookresowej - ujęcie regionalne" (rok: 2013, tom: 31, strony: 95-128), Wydawca: PTG
  Status:
  Opublikowane
 3. Podróż przez małopolską wieś – 2050 IF: 6
  Autorzy:
  Bednarek-Szczepańska M.
  Czasopismo:
  Studia Obszarów Wiejskich "Polska wieś w perspektywie długookresowej - ujęcie regionalne" (rok: 2013, tom: 31, strony: 83-94), Wydawca: PTG
  Status:
  Opublikowane
 4. Obszary wiejskie województwa podlaskiego w perspektywie 2050 roku IF: 6
  Autorzy:
  Kulikowski R.
  Czasopismo:
  Studia Obszarów Wiejskich "Polska wieś w perspektywie długookresowej - ujęcie regionalne" (rok: 2013, tom: 31, strony: 129-142), Wydawca: PTG
  Status:
  Opublikowane
 5. PRZYSZŁOŚĆ OBSZARÓW WIEJSKICH W WIELKOPOLSCE – MOŻLIWE SCENARIUSZE IF: 6
  Autorzy:
  Kołodziejczak A.
  Czasopismo:
  Studia Obszarów Wiejskich "Polska wieś w perspektywie długookresowej - ujęcie regionalne" (rok: 2013, tom: 31, strony: 143-152), Wydawca: PTG
  Status:
  Opublikowane
 6. Dolnośląska wieś – rok 2050 IF: 6
  Autorzy:
  Janc K.
  Czasopismo:
  Studia Obszarów Wiejskich "Polska wieś w perspektywie długookresowej - ujęcie regionalne" (rok: 2013, tom: 31, strony: 25-38), Wydawca: PTG
  Status:
  Opublikowane
 7. Wizja wsi małopolskiej - rok 2050 – spodziewane scenariusze zmian IF: 6
  Autorzy:
  Uliszak R.
  Czasopismo:
  Studia Obszarów Wiejskich "Polska wieś w perspektywie długookresowej - ujęcie regionalne" (rok: 2013, tom: 31, strony: 67-82), Wydawca: PTG
  Status:
  Opublikowane
 8. Mazowiecka wieś "Od-Do" IF: 6
  Autorzy:
  Czapiewski K.
  Czasopismo:
  Studia Obszarów Wiejskich "Polska wieś w perspektywie długookresowej - ujęcie regionalne" (rok: 2013, tom: 31, strony: 187-196), Wydawca: PTG
  Status:
  Opublikowane
 9. O przyszłości polskiej wsi IF: 6
  Autorzy:
  Bański J.
  Czasopismo:
  Studia Obszarów Wiejskich "Polska wieś w perspektywie długookresowej - ujęcie regionalne" (rok: 2013, tom: 31, strony: 24.09.2019), Wydawca: PTG
  Status:
  Opublikowane
 10. Obszary wiejskie w woj. lubelskim A.D.2050 IF: 6
  Autorzy:
  Wojciech Janicki
  Czasopismo:
  Studia Obszarów Wiejskich "Polska wieś w perspektywie długookresowej - ujęcie regionalne" (rok: 2013, tom: 31, strony: 53-66), Wydawca: PTG
  Status:
  Opublikowane
 11. Wybrane aspekty wielofunkcyjnego rozwoju obszarów wiejskich województwa świętokrzyskiego w kontekście kierunków polityki rozwoju wsi i rolnictwa w perspektywie 30 lat IF: 6
  Autorzy:
  Pałka E.
  Czasopismo:
  Studia Obszarów Wiejskich "Polska wieś w perspektywie długookresowej - ujęcie regionalne" (rok: 2013, tom: 31, strony: 165-186), Wydawca: PTG
  Status:
  Opublikowane
 12. Trendy rozwoju obszarów wiejskich Pomorza Środkowego w perspektywie 2050 roku IF: 6
  Autorzy:
  Czapiewska G.
  Czasopismo:
  Studia Obszarów Wiejskich "Polska wieś w perspektywie długookresowej - ujęcie regionalne" (rok: 2013, tom: 31, strony: 153-164), Wydawca: PTG
  Status:
  Opublikowane
 1. monografia
  Autorzy:
  Bański J.
  Książka:
  Studia Obszarów Wiejskich "Polska wieś w perspektywie 2050 roku" (rok: 2013, tom: 33, strony: 129), Wydawca: PTG
  Status:
  Opublikowane