Projekty finansowane przez NCN


Dane kierownika projektu i jednostki realizującej

Szczegółowe informacje o projekcie i konkursie

Słowa kluczowe

Aparatura

Wyczyść formularz

Inwestowanie w malarstwo na rynku finansowym

2012/05/B/HS4/04188

Słowa kluczowe:

rynek sztuki inwestycje alternatywne zapisy aukcyjne indeks hedoniczny malarstwa stopa zwrotu ryzyko

Deskryptory:

 • HS4_3: Ekonometria i metody statystyczne
 • HS4_6: Rynki finansowe, bankowość, finanse przedsiębiorstw, finanse publiczne

Panel:

HS4 - Jednostka, instytucje, rynki: ekonomia, finanse, zarządzanie, demografia, m.in.:

Jednostka realizująca:

Uniwersytet Łódzki, Wydział Ekonomiczno-Socjologiczny

woj. łódzkie

Inne projekty tej jednostki 

Kierownik projektu (z jednostki realizującej):

dr Anna Lucińska 

Liczba wykonawców projektu: 2

Konkurs: OPUS 3 - ogłoszony 2012-03-15

Przyznana kwota: 181 020 PLN

Rozpoczęcie projektu: 2013-02-14

Czas trwania projektu: 36 miesięcy

Status projektu: Projekt rozliczony

Zakupiona aparatura

 1. Zestaw komputerowy z urządzeniem wielofunkcyjnym i oprogramowaniem.. Za kwotę 6 060 PLN

Dane z raportu końcowego

 • Publikacje w czasopismach (13)
 • Teksty w publikacjach pokonferencyjnych (1)
 1. Hedoniczny indeks cen obrazów sprzedanych na polskim rynku aukcyjnym w latach 2007-2013
  Autorzy:
  Lucińska A., Witkowska D.
  Czasopismo:
  Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia (rok: 2015, tom: 862(75), strony: 515-528), Wydawca: Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego
  Status:
  Opublikowane
 2. Construction of hedonic price index for "most liquid" Polish painters
  Autorzy:
  Kompa K., Witkowska D.
  Czasopismo:
  Folia Oeconomica Stetinensia (rok: 2014, tom: 14(2), strony: 76-100), Wydawca: Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego
  Status:
  Opublikowane
 3. Indeks rynku sztuki. Badania pilotażowe dla wybranych malarzy polskich
  Autorzy:
  Kompa K., Witkowska D.
  Czasopismo:
  Zarządzanie i Finanse (rok: 2013, tom: 3/II, strony: 33-50), Wydawca: Wydział Zarządzania Uniwersytetu Gdańskiego
  Status:
  Opublikowane
 4. Returns from the Art Market. Price Index Evaluated for the most-traded Polish Painters.
  Autorzy:
  Kompa K., Witkowska D.
  Czasopismo:
  Metody Ilościowe w Badaniach Ekonomicznych (rok: 2014, tom: XV(2), strony: 414-428), Wydawca: Katedra Ekonometrii i Statystyki, Wydział Zastosowań Informatyki i Matematyki SGGW w Warszawie
  Status:
  Opublikowane
 5. Wrażliwość hedonicznych indeksów cen na przykładzie indeksów cen dzieł znanych malarzy polskich
  Autorzy:
  Witkowska D.
  Czasopismo:
  Ekonometria (rok: 2014, tom: 2(44), strony: 17-30), Wydawca: Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu
  Status:
  Opublikowane
  Doi:
  10.15611/ekt.2014.2.02 - link do publikacji
 6. Wiek malarzy a ceny obrazów na rynku aukcyjnym w Polsce
  Autorzy:
  Lucińska A.
  Czasopismo:
  Zarządzanie i Finanse (rok: 2013, tom: nr 3 cz. 2, strony: 51-63), Wydawca: Wydział Zarządzania Uniwersytetu Gdańskiego
  Status:
  Opublikowane
 7. Art Market in the European Union IF: 0,07
  Autorzy:
  Lucińska A.
  Czasopismo:
  International Advances of Economic Research (rok: 2015, tom: 21, strony: 67-80), Wydawca: Internaltional Atlantic Economic Society
  Status:
  Opublikowane
  Doi:
  10.1007/s11294-014-9503-y - link do publikacji
 8. Factors affecting the prices of artworks in the Polish auction market
  Autorzy:
  Lucińska A., Schabek T.
  Czasopismo:
  Quantitive Methods in Economics (Metody Ilościowe w Badaniach Ekonomicznych) (rok: 2014, tom: XV(1), strony: 92-103), Wydawca: Katedra Ekonometrii i Statystyki, Wydział Zastosowań Informatyki i Matematyki SGGW w Warszawie
  Status:
  Opublikowane
 9. Indeks hedoniczny malarstwa polskiego dla najbardziej popularnych autorów na rynku aukcyjnym w latach 2007 - 2010
  Autorzy:
  Kompa K., Witkowska D.
  Czasopismo:
  ACTA UNIVERSITATIS NICOLAI COPERNICI (rok: 2014, tom: 45 (1), strony: 26.07.2019), Wydawca: Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu
  Status:
  Opublikowane
 10. Constructing hedonic art price indexes for the Polish painting market using direct and indirect approaches
  Autorzy:
  Witkowska D., Kompa K.
  Czasopismo:
  AESTIMATIO The International Journal of Finance (rok: 2015, tom: 10, strony: 110-132), Wydawca: Instituto de Estudios Bursatiles, Complutense University, Madryt
  Status:
  Opublikowane
 11. Zastosowanie narzędzi regresji hedonicznej do oceny poziomu stopy zwrotu i ryzyka inwestycji na rynku malarstwa polskiego
  Autorzy:
  Lucińska A.
  Czasopismo:
  Zarządzanie i Finanse (rok: 2015, tom: 4 cz. 2, strony: 39-61), Wydawca: Wydział Zarządzania Uniwersytetu Gdańskiego
  Status:
  Opublikowane
 12. Evaluation of the Individual Hedonic Art Price Indexes for the Polish Painters Representing the Auction Market in Poland IF: 0,374
  Autorzy:
  Witkowska D.
  Czasopismo:
  Transformations in Business & Economics (rok: 2016, tom: Vol.15 No.2(38), strony: 61-77), Wydawca: Kaunas Faculty, Vilnius University, Lithuani
  Status:
  Opublikowane
 13. HEDONIC INDICES, FINANCIAL RETURNS, AND PERIOD EFFECT IN POLISH AND CHECH ART INVESTMENT
  Autorzy:
  Lucińska A.
  Status:
  Złożone
 1. Factors Affecting the Works of Art Prices on the Auction Market in Poland - poster, on-line journal
  Autorzy:
  Lucińska A., Schabek T.
  Konferencja:
  Current Economic and Social Topics CEST2013 (rok: 2013, ), Wydawca: Department of Econometrics and Statistics, Faculty of Applied Informatics and Mathematics, Warsaw University of Life Sciences
  Data:
  konferencja May 23-24, 2013
  Status:
  Opublikowane