Projekty finansowane przez NCN


Dane kierownika projektu i jednostki wnioskującej

Szczegółowe informacje o projekcie i konkursie

Słowa kluczowe

Aparatura

Wyczyść formularz

Identyfikacja mózgowo-specyficznych, nie-kodujacych microRNA u myszy: 1 - regulujących plastyczność synaptyczną w procesach uczenia się i pamięci oraz 2 - kontrolujących scieżkę przekazywania sygnału Insulina-mTOR w neuronach odpowiedzialnych za rozwój otyłości

2011/01/D/NZ4/03744

Słowa kluczowe:

microRNA myszy transgeniczne system Cre/loxP Dicer uczenie się i pamięć otyłość

Deskryptory:

 • NZ4_9: Neurobiologia systemowa
 • NZ3_5: Neurobiologia molekularna
 • NZ4_10: Neuroobrazowanie

Panel:

NZ4 - Biologia na poziomie tkanek, narządów i organizmów: budowa i czynność układów, narządów i organizmów ludzi i zwierząt, metody diagnostyki i terapii, medycyna doświadczalna, onkologia doświadczalna, podstawy nauk neurologicznych, farmacja, farmakoterapia, m.in.:

Jednostka wnioskująca:

Instytut Biologii Doświadczalnej im. M. Nenckiego PAN

woj. mazowieckie

Inne projekty tej jednostki 

Kierownik projektu (z jednostki wnioskującej):

dr Witold Adam Konopka 

Liczba wykonawców projektu: 3

Konkurs: SONATA 1 - ogłoszony 2011-03-15

Przyznana kwota: 1 000 000 PLN

Rozpoczęcie projektu: 2012-06-29

Czas trwania projektu: 60 miesięcy

Status projektu: Projekt rozliczony

Zakupiona aparatura

 1. Zestaw do elektroforezy i transferu białek. Za kwotę 0 PLN
 2. Zestaw komputerowy (2 szt.). Za kwotę 15 000 PLN
 3. Zestaw do elektroforezy DNA. Za kwotę 16 000 PLN
 4. Termomixer. Za kwotę 0 PLN
 5. Przystawka do maszyny PCR. Za kwotę 0 PLN
 6. Maszyna PCR. Za kwotę 20 000 PLN

Dane z raportu końcowego

 • Publikacje w czasopismach (3)
 • Publikacje książkowe (1)
 1. Impaired rRNA synthesis triggers homeostatic responses in hippocampal neurons. IF: 4,175
  Autorzy:
  Kiryk A, Sowodniok K, Kreiner G, Rodriguez-Parkitna J, Sönmez A, Górkiewicz T, Bierhoff H, Wawrzyniak M, Janusz AK, Liss B, Konopka W, Schütz G, Kaczmarek L, Parlato R.
  Czasopismo:
  Front Cell Neurosci (rok: 2013, tom: 7, strony: 207), Wydawca: Frontiers Media
  Status:
  Opublikowane
  Doi:
  10.3389/fncel.2013.00207 - link do publikacji
 2. Hypothalamic miR-103 protects from hyperphagic obesity in mice IF: 6,747
  Autorzy:
  Vinnikov IA, Hajdukiewicz K, Reymann J, Beneke J, Czajkowski R, Roth LC, Novak M, Roller A, Dörner N, Starkuviene V, Theis FJ, Erfle H, Schütz G, Grinevich V, Konopka W
  Czasopismo:
  J Neurosci (rok: 2014, tom: 34(32), strony: 10659-74), Wydawca: Society for Neuroscience
  Status:
  Opublikowane
  Doi:
  10.1523/JNEUROSCI.4251-13.2014 - link do publikacji
 3. Enhanced fear memory follow ing TDP-43 neuronal depletion
  Autorzy:
  Koza P, Beroun A, Konopka A, Górkiewicz T, Torres JC, Bulska E, Knapska E, Kaczmarek L, Konopka W
  Status:
  Złożone
 1. Continuous Delivery of Oligonucleotides into the Brain
  Autorzy:
  Vinnikov IA, Domanskyi A, Konopka W.
  Książka:
  MicroRNA Technologies (Springer Protocols) (rok: 2017, tom: 128, strony: 89-117), Wydawca: Springer New York
  Status:
  Opublikowane