Projekty finansowane przez NCN


Dane kierownika projektu i jednostki realizującej

Szczegółowe informacje o projekcie i konkursie

Słowa kluczowe

Aparatura

Wyczyść formularz

Makro, mezo i mikroekonomiczna efektywność wspierania inwestycji w gospodarstwach rolnych z wykorzystaniem funduszy Unii Europejskiej

2011/01/B/HS4/00654

Słowa kluczowe:

fundusze UE dla rolnictwa WPR gospodarstwo rolne FADN inwestycje

Deskryptory:

 • HS4_2: Mikroekonomia i ekonomia instytucjonalna
 • HS4_6: Rynki finansowe, bankowość, finanse przedsiębiorstw

Panel:

HS4 - Jednostka, instytucje, rynki: ekonomia, finanse, zarządzanie, demografia, m.in.:

Jednostka realizująca:

Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu, Wydział Ekonomiczno-Społeczny

woj. wielkopolskie

Inne projekty tej jednostki 

Kierownik projektu (z jednostki realizującej):

dr hab. Wawrzyniec Czubak 

Liczba wykonawców projektu: 6

Konkurs: OPUS 1 - ogłoszony 2011-03-15

Przyznana kwota: 155 683 PLN

Rozpoczęcie projektu: 2011-12-01

Czas trwania projektu: 24 miesięcy

Status projektu: Projekt rozliczony

Dane z raportu końcowego

 • Publikacje w czasopismach (3)
 • Teksty w publikacjach pokonferencyjnych (3)
 • Publikacje książkowe (2)
 1. Wpływ modernizacji wspieranych funduszami UE na zmiany sytuacji majątkowej w gospodarstwach rolnych w Polsce
  Autorzy:
  Czubak W., Sadowski A.
  Czasopismo:
  Journal of Agribusiness and Rural Development (rok: 2014, tom: nr 2 (32), strony: 45-57), Wydawca: Wydawnictwo Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu
  Status:
  Opublikowane
  Doi:
  http://www.jard.edu.pl/pub/5_2_2014_pl.pdf - link do publikacji
 2. Wykorzystanie funduszy Unii Europejskiej wspierających inwestycje w gospodarstwach rolnych
  Autorzy:
  Czubak W.
  Czasopismo:
  Journal of Agribusiness and Rural Development (rok: 2012, tom: 3, strony: 57-67), Wydawca: Wydawnictwo Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu
  Status:
  Opublikowane
 3. The priorities of rural development in EU countries in years 2007-2013
  Autorzy:
  Sadowski A., Czubak W.
  Czasopismo:
  Agricultural Economics (rok: 2013, tom: 59 (2), strony: 58-73), Wydawca: Czech Academy of Agricultural Sciences
  Status:
  Opublikowane
 1. Znaczenie inwestycji współfinansowanych środkami Unii Europejskiej w modernizacji rolnictwa w Polsce
  Autorzy:
  Czubak W., Mikołajczak M.
  Konferencja:
  Obszary wiejskie i agrobiznes w warunkach zmieniającej się koniunktury gospodarczej (rok: 2012, ), Wydawca: Wydawnictwo Wieś Jutra Sp. z o.o.
  Data:
  konferencja 5-7 września 2012 r.
  Status:
  Opublikowane
 2. Koncentracja i zmiany intensywności produkcji zwierzęcej w Polsce
  Autorzy:
  Czubak W., Sadowski A.
  Konferencja:
  Agrobiznes i obszary wiejskie w rozwoju regionalnym (rok: 2013, ), Wydawca: Wyd. Wieś Jutra
  Data:
  konferencja 04-06 września 2013
  Status:
  Opublikowane
 3. Nakłady inwestycyjne w rolnictwie polskim w kontekście wdrażania Wspólnej Polityki Rolnej Unii Europejskiej
  Autorzy:
  Czubak W.
  Konferencja:
  "Ekonomia dla przyszłości. Odkrywać naturę i przyczyny zjawisk gospodarczych" IX Kongres Ekonomistów Polskich (rok: 2015, ), Wydawca: Polskie Towarzystwo Ekonomiczne
  Data:
  konferencja 28 i 29 listopada 2013
  Status:
  Opublikowane
 1. nie dotyczy
  Autorzy:
  CZUBAK W.
  Książka:
  Rozwój rolnictwa w Polsce z wykorzystaniem wybranych mechanizmów Wspólnej Polityki Rolnej Unii Europejskiej (rok: 2013, tom: 458, strony: 322), Wydawca: Wydawnictwo Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu
  Status:
  Opublikowane
 2. -
  Autorzy:
  Wawrzyniec Czubak, Arkadiusz Sadowski, Marek Wigier, Aldona Mrówczyńska-Kamińska
  Książka:
  Inwestycje w rolnictwie polskim po integracji z Unią Europejską (rok: 2014, tom: -, strony: 136), Wydawca: Wydawnictwo Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu
  Status:
  Opublikowane