Projekty finansowane przez NCN


Dane kierownika projektu i jednostki realizującej

Szczegółowe informacje o projekcie i konkursie

Słowa kluczowe

Aparatura

Wyczyść formularz

Opracowanie syntezy nowoczenych materiałów zeolitowych o hierarchicznej strukturze porowatej

2011/03/N/ST5/04820

Słowa kluczowe:

materiały mikro - mezoporowate zeolity ZSM-5

Deskryptory:

 • ST5_6: Materiały porowate
 • ST5_1: Właściwości strukturalne materiałów
 • ST5_3: Modyfikacja powierzchni materiałów

Panel:

ST5 - Synteza i materiały: otrzymywanie materiałów, związki struktury z właściwościami, nowoczesne materiały o założonych właściwościach, architektura (makro)molekularna, chemia organiczna, chemia nieorganiczna, m.in.:

Jednostka realizująca:

Uniwersytet Jagielloński, Wydział Chemii

woj. małopolskie

Inne projekty tej jednostki 

Kierownik projektu (z jednostki realizującej):

mgr inż. Małgorzata Rutkowska 

Liczba wykonawców projektu: 2

Konkurs: PRELUDIUM 2 - ogłoszony 2011-09-15

Przyznana kwota: 182 145 PLN

Rozpoczęcie projektu: 2012-09-17

Czas trwania projektu: 36 miesięcy

Status projektu: Projekt rozliczony

Zakupiona aparatura

 1. Mieszadło magnetyczne (2 szt.). Za kwotę 7 000 PLN
 2. Regulator przepływu (2 szt.). Za kwotę 14 500 PLN
 3. komputer. Za kwotę 5 000 PLN
 4. Waga analityczna. Za kwotę 0 PLN
 5. Łaźnia ultradzwiękowa. Za kwotę 0 PLN
 6. Waga precyzyjna. Za kwotę 0 PLN
 7. Autoklaw. Za kwotę 17 000 PLN
 8. Suszarka laboratoryjna. Za kwotę 8 000 PLN

Dane z raportu końcowego

 • Publikacje w czasopismach (2)
 • Teksty w publikacjach pokonferencyjnych (12)
 1. Hierarchically structured ZSM-5 obtained by desilication as new catalyst for DME synthesis from methanol IF: 6,423
  Autorzy:
  M. Rutkowska, D. Macina, N. Mirocha-Kubień, Z. Piwowarska, L. Chmielarz
  Czasopismo:
  Applied Catalysis B: Environmental (rok: 2015, tom: 174, strony: 336-343), Wydawca: Elsevier
  Status:
  Opublikowane
  Doi:
  10.1016/j.apcatb.2015.03.006 - link do publikacji
 2. Hierarchically structured ZSM-5 obtained by optimized mesotemplate-free method as active catalyst for methanol to DME conversion IF: 5,525
  Autorzy:
  M. Rutkowska, D. Macina, Z. Piwowarska, M. Gajewska, U. Díaz, L. Chmielarz
  Czasopismo:
  Catalysis Science & Technology , Wydawca: Royal Society of Chemistry
  Status:
  Przyjęte
  Doi:
  10.1039/C6CY00040A - link do publikacji
 1. Catalytic decomposition and reduction of N2O over combined micro-mesoporous meterials with zeolitic properties
  Autorzy:
  M. Rutkowska, L. Chmielarz, D. Macina, Z. Piwowarska, B. Dudek, L. Obalová, C.J. Van Oers, P. Cool
  Konferencja:
  XLV Ogólnopolskie Kolokwium Katalityczne (rok: 2013, ), Wydawca: Instytut Katalizy i Fizykochemii Powierzchni im. Jerzego Habera PAN
  Data:
  konferencja 13-15.03
  Status:
  Opublikowane
 2. Nowoczesne katalizatory zeolitowe o kontrolowanej porowatości do zastosowań w procesie rozkładu N2O
  Autorzy:
  M. Rutkowska, D. Macina, L. Chmielarz, Z. Piwowarska, B. Dudek, L. Obalová, C.J. Van Oers, P. Cool
  Konferencja:
  Forum Innowacyjne Materiały (rok: 2013, ), Wydawca: Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie
  Data:
  konferencja 18-19.03
  Status:
  Opublikowane
 3. Dimethyl ether synthesis from methanol over hierarchically structured ZSM-5
  Autorzy:
  M. Rutkowska, D. Macina, N. Mirocha-Kubień, Z. Piwowarska, L. Chmielarz
  Konferencja:
  XLVII Ogólnopolskie Kolokwium Katalityczne (rok: 2015, ), Wydawca: Instytut Katalizy i Fizykochemii Powierzchni im. Jerzego Habera PAN
  Data:
  konferencja 16-18.03
  Status:
  Opublikowane
 4. Hierarchical porous ZSM-5 zeolites prepared using non-templating method as catalysts for DeNOx processes
  Autorzy:
  M. Rutkowska, L. Chmielarz, Z. Piwowarska
  Konferencja:
  8th International Conference on Environmental Catalysis (rok: 2014, ), Wydawca: North American Catalysis Society
  Data:
  konferencja 24-27.08
  Status:
  Opublikowane
 5. Micro-mesoporous materials prepared using zeolite nanoparticles as catalysts for N2O decomposition and reduction
  Autorzy:
  M. Rutkowska, L. Chmielarz, D. Macina, Z. Piwowarska, B. Dudek, W. Roth, L. Obalová, C.J. Van Oers, P. Coo
  Konferencja:
  17-th International Zeolite Conference (rok: 2013, ), Wydawca: International Zeolite Association
  Data:
  konferencja 7-12.07
  Status:
  Opublikowane
 6. Micro-mesoporous zeolites prepared using different methods as catalysts for N2O decomposition and selective reduction of NO with ammonia
  Autorzy:
  M. Rutkowska, L. Chmielarz, Z. Piwowarska, C.J. Van Oers, P. Cool
  Konferencja:
  School of Molecular Sieves - Catalysis (rok: 2014, ), Wydawca: J. Heyrovský Institute of Physical Chemistry of the ASCR, v.v.i
  Data:
  konferencja 17-18.03
  Status:
  Opublikowane
 7. Mesoporous ZSM-5 zeolites prepared by desilication as catalysts for synthesis of dimethyl ether
  Autorzy:
  M. Rutkowska, D. Macina, L. Chmielarz, N. Mirocha-Kubień
  Konferencja:
  8th International Conference on Environmental Catalysis (rok: 2014, ), Wydawca: North American Catalysis Society
  Data:
  konferencja 24-27.08
  Status:
  Opublikowane
 8. Novel catalysts for synthesis of dimethyl ether, based on mesoporous ZSM-5 zeolites modified with Fe and Cu
  Autorzy:
  M. Rutkowska, D. Macina, N. Mirocha-Kubień, L. Chmielarz
  Konferencja:
  International Symposium on Air & Water Pollution Abatement Catalysis (rok: 2014, ), Wydawca: Polish Academy of Sciences
  Data:
  konferencja 01-05.09
  Status:
  Opublikowane
 9. Hierarchically structured zeolites and their catalytic performance in selected environmental processes
  Autorzy:
  M. Rutkowska, D. Macina, U. Díaz, A. E. Palomares, L. Obalova, P. Cool, L. Chmielarz
  Konferencja:
  20th Zeolite Forum (rok: 2015, ), Wydawca: Polish Zeolite Association
  Data:
  konferencja 22-26.09
  Status:
  Opublikowane
 10. Micro-mesoporous zeolites modified with Fe, Cu and Co as catalysts for N2O decomposition and selective reduction of NO with ammonia
  Autorzy:
  M. Rutkowska, L. Chmielarz, Z. Piwowarska, C. Van Oers, P. Cool
  Konferencja:
  XLVI Ogólnopolskie Kolokwium Katalityczne (rok: 2014, ), Wydawca: Instytut Katalizy i Fizykochemii Powierzchni im. Jerzego Habera PAN
  Data:
  konferencja 19-21.03
  Status:
  Opublikowane
 11. Hierarchically structured zeolites and their catalytic performance in selected environmental processes
  Autorzy:
  M. Rutkowska, D. Macina, U. Díaz, A. E. Palomares, L. Obalova, P. Cool, L. Chmielarz
  Konferencja:
  2° Iberoamericano de Adsorsion (IBA-2) (rok: 2015, ), Wydawca: Universidad de los Andes-Universidad de la Guajira
  Data:
  konferencja 26-30.04
  Status:
  Opublikowane
 12. Kinetics of N2O decomposition over combined micro-mesoporous zeolites
  Autorzy:
  M.Rutkowska, L. Chmielarz, B. Gil, L. Obalová
  Konferencja:
  17-th International Zeolite Conference (rok: 2013, ), Wydawca: International Zeolite Association
  Data:
  konferencja 7-12.07
  Status:
  Opublikowane