Projekty finansowane przez NCN


Dane kierownika projektu i jednostki realizującej

Szczegółowe informacje o projekcie i konkursie

Słowa kluczowe

Aparatura

Wyczyść formularz

Między historią a literaturą. Wizerunek kobiety w rosyjskiej prozie radzieckiej lat 20. i 30. XX w.

2011/01/N/HS3/04596

Słowa kluczowe:

godność kobiety w systemie totalitarnym rekonstrukcja systemu wartości zmiana kulturowa

Deskryptory:

 • HS3_5: Historia kultury (w tym: pamięć historyczna, historia kultury materialnej, historia architektury, historyczne studia kulturowe, zróżnicowanie kulturowe)
 • HS6_14: Struktura i dynamika społeczna
 • HS3_11: Etnografia i antropologia kulturowa (w tym: opis kultur tradycyjnych, antropologia magii, kultu i religii, zmiana kulturowa i procesy globalistyczne, antropologia zjawisk społeczno-kulturowych, etnicznych i tożsamościowych)

Panel:

HS3 - Wiedza o przeszłości: historia, archeologia, etnologia, antropologia kulturowa, m.in.:

Jednostka realizująca:

Instytut Historii im. Tadeusza Manteuffla PAN

woj. mazowieckie

Inne projekty tej jednostki 

Kierownik projektu (z jednostki realizującej):

mgr Natalia Pietkiewicz 

Liczba wykonawców projektu: 2

Konkurs: PRELUDIUM 1 - ogłoszony 2011-03-15

Przyznana kwota: 85 800 PLN

Rozpoczęcie projektu: 2011-12-01

Czas trwania projektu: 36 miesięcy

Status projektu: Projekt rozliczony

Zakupiona aparatura

 1. Aparat cyfrowy Panasonic. Za kwotę 1 724 PLN

Dane z raportu końcowego

 • Publikacje w czasopismach (1)
 1. Прием женщины как читательницы в произведениях раннего периода советской культуры (Михаил Зощенко: "Пелагея" и Пантелеймон Романов: Право на жизнь, или проблема беспартийности"). К вопросу исследования области художественной литературы как дисциплины вспомагательной для исторической науки
  Autorzy:
  Natalia Pietkiewicz
  Czasopismo:
  История. Электронный научно-образовательный журнал. 7(15), Квартал III: История России с древнейших времен до XXI века: проблемы, дискуссии, новые взгляды. Специальный выпуск по результатам Всероссийской научно-практической школы-конференции молодых ученых, проведенной в Институте российской истории Российской академии наук 16-18 ноября 2011 г., (rok: 2012, tom: 7 (15), strony: 11.10.2019), Wydawca: IRI RAN
  Status:
  Opublikowane
  Doi:
  S207987840000187-4-2 - link do publikacji