Projekty finansowane przez NCN


Dane kierownika projektu i jednostki realizującej

Szczegółowe informacje o projekcie i konkursie

Słowa kluczowe

Aparatura

Wyczyść formularz

Poetyki konkretyzmu i lingwizmu. Porównanie wybranych książek poetyckich z polskiego, angielskiego i niemieckiego obszaru językowego

2011/01/N/HS2/03906

Słowa kluczowe:

poezja konkretna poezja lingwistyczna książka artystyczna materialność tekstu poetyka wizualna

Deskryptory:

 • HS2_2: Teoria literatury, historia myśli literaturoznawczej, metody i orientacje badań literacko-kulturowych, antropologia literatury, komparatystyka i translatologia literacko-kulturowa
 • HS2_1: Historia literatury (w tym: starożytnej, nowożytnej, współczesnej; narodowej, światowej) oraz krytyka i interpretacja literacka

Panel:

HS2 - Kultura i twórczość kulturowa: literaturoznawstwo, bibliotekoznawstwo, językoznawstwo, kulturoznawstwo, nauki o sztuce, m.in.:

Jednostka realizująca:

Uniwersytet Warszawski, Wydział Polonistyki

woj. mazowieckie

Inne projekty tej jednostki 

Kierownik projektu (z jednostki realizującej):

dr Aleksandra Kremer 

Liczba wykonawców projektu: 2

Konkurs: PRELUDIUM 1 - ogłoszony 2011-03-15

Przyznana kwota: 47 336 PLN

Rozpoczęcie projektu: 2011-12-06

Czas trwania projektu: 20 miesięcy

Status projektu: Projekt rozliczony

Zakupiona aparatura

 1. Laptop wraz z oprogramowaniem (m.in. Microsoft Office, Bitdefender, Adobe Photoshop Elements). Za kwotę 3 330 PLN

Dane z raportu końcowego

 • Publikacje w czasopismach (6)
 • Publikacje książkowe (1)
 1. Wirpsza w niemieckim przekładzie, czyli z lingwizmu w konkretyzm
  Autorzy:
  Aleksandra Kremer
  Czasopismo:
  Poznańskie Studia Polonistyczne. Seria Literacka (rok: 2014, tom: 23 (43), strony: 307-323), Wydawca: Wydawnictwo "Poznańskie Studia Polonistyczne"
  Status:
  Opublikowane
  Doi:
  10.14746/pspsl.2014.23.18 - link do publikacji
 2. Konkretystyczne publikacje seryjne
  Autorzy:
  Aleksandra Kremer
  Czasopismo:
  Humanistyka XXI wieku (rok: 2012, tom: 1(3), strony: 106-114), Wydawca: Wydział Polonistyki UW
  Status:
  Opublikowane
 3. Book of translations as a self-commentary. On "bruchsünden und todstücke" by Witold Wirpsza
  Autorzy:
  Aleksandra Kremer
  Czasopismo:
  Prace Filologiczne. Literaturoznawstwo (rok: 2012, tom: 2(5), strony: 67-79), Wydawca: Wydział Polonistyki UW
  Status:
  Opublikowane
 4. Cultural Sources of Verse: A Poem by Eugen Gomringer
  Autorzy:
  Aleksandra Kremer
  Czasopismo:
  Prace Filologiczne. Literaturoznawstwo / Philological Studies. Literary Research (rok: 2013, tom: 3(6) cz. 1, strony: 125-139), Wydawca: Wydział Polonistyki UW
  Status:
  Opublikowane
 5. Poezja konkretna: nazwa i poetyka
  Autorzy:
  Aleksandra Kremer
  Czasopismo:
  Przegląd Humanistyczny (rok: 2013, tom: 4, strony: 99-109), Wydawca: Wydawnictwa Uniwersytetu Warszawskiego
  Status:
  Opublikowane
 6. Poezja konkretna w trzech obszarach językowych
  Autorzy:
  Aleksandra Kremer
  Czasopismo:
  Przestrzenie Teorii (rok: 2013, tom: 19, strony: 95-114), Wydawca: Wydawnictwo Naukowe UAM w Poznaniu
  Status:
  Opublikowane
 1. Numeryczne teksty graficzne
  Autorzy:
  Aleksandra Kremer
  Książka:
  Potencjał wiersza (rok: 2013, tom: b.d., strony: 119-136), Wydawca: Wydawnictwo IBL PAN
  Status:
  Opublikowane