Projekty finansowane przez NCN


Dane kierownika projektu i jednostki realizującej

Szczegółowe informacje o projekcie i konkursie

Słowa kluczowe

Aparatura

Wyczyść formularz

Zintegrowane raportowanie - nowy model komunikowania dokonań, zrównoważonego rozwoju i odpowiedzialności wyzwaniem dla polskich przedsiębiorstw

2011/01/B/HS4/04993

Słowa kluczowe:

Raportowanie biznesowe społeczna odpowiedzialność biznesu zrównoważony rozwój komunikowanie przedsiębiorstw

Deskryptory:

 • HS4_15: Inne zagadnienia pokrewne
 • HS4_5: Ludność, gospodarka, rozwój społeczno-ekonomiczny, rozwój zrównoważony
 • HS4_8: Zarządzanie organizacjami, zarządzanie strategiczne

Panel:

HS4 - Jednostka, instytucje, rynki: ekonomia, finanse, zarządzanie, demografia, m.in.:

Jednostka realizująca:

Społeczna Akademia Nauk

woj. łódzkie

Inne projekty tej jednostki 

Kierownik projektu (z jednostki realizującej):

prof. dr hab. Łukasz Sułkowski 

Liczba wykonawców projektu: 3

Konkurs: OPUS 1 - ogłoszony 2011-03-15

Przyznana kwota: 128 900 PLN

Rozpoczęcie projektu: 2011-12-08

Czas trwania projektu: 24 miesięcy

Status projektu: Projekt rozliczony

Zakupiona aparatura

 1. licencja EndNote W.16.0 Win. Za kwotę 1 015 PLN
 2. oprogramowanie komputerowe MOLP OFFICEPROPLUS. Za kwotę 399 PLN
 3. Notebook ASUS K53 SV. Za kwotę 2 800 PLN
 4. mysz do notebook'a. Za kwotę 40 PLN

Dane z raportu końcowego

 • Publikacje w czasopismach (14)
 • Publikacje książkowe (5)
 1. Narzędzia zapewniania wiarygodności raportów CSR w czasach obecnego kryzysu gospodarczego
  Autorzy:
  Monika Sobczyk
  Czasopismo:
  Przedsiębiorczość i Zarządzanie (rok: 2012, tom: XIII/14, strony: 123-136), Wydawca: Społeczna Akademia Nauk
  Status:
  Opublikowane
 2. Corporate Social Responsibility and Intellectual Capital Interaction and Voluntary Disclosure
  Autorzy:
  Łukasz Sułkowski, Justyna Fijałkowska
  Czasopismo:
  Studia Ekonomiczne. Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach (rok: 2013, tom: 150, Nr 150, strony: 60-75), Wydawca: Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach
  Status:
  Opublikowane
 3. Corporate Social Responsibility Reporting as a Challenge for Companies
  Autorzy:
  Justyna Fijałkowska, Monika Sobczyk
  Czasopismo:
  International Business and Economics Review (rok: 2013, tom: 4, strony: 205-222), Wydawca: ISG Business School
  Status:
  Opublikowane
 4. Społeczna odpowiedzialność wyzwaniem dla rachunkowości
  Autorzy:
  Justyna Fijałkowska
  Czasopismo:
  Przedsiębiorczość i Zarządzanie (rok: 2012, tom: XIII/1, strony: 141-154), Wydawca: Społeczna Akademia Nauk
  Status:
  Opublikowane
 5. Inwestorzy i ich oczekiwania na informacje o społecznej odpowiedzialności przedsiębiorstw - implikacje dla księgowych
  Autorzy:
  Monika Sobczyk
  Czasopismo:
  Przedsiębiorczość i Zarządzanie (rok: 2012, tom: XIII/18, strony: 217-226), Wydawca: Społeczna Akademia Nauk
  Status:
  Opublikowane
 6. Podstawy teoretyczne koncepcji zintegrowanego raportowania
  Autorzy:
  Monika Sobczyk
  Czasopismo:
  Studia i Prace Kolegium Zarządzania i Finansów (rok: 2013, tom: 130, strony: 155-167), Wydawca: SGH
  Status:
  Opublikowane
 7. Integrated Reporting as a Cross-border Communication Tool for Business – a Fad or a Sign of Times?
  Autorzy:
  Justyna Fijałkowska, Monika Sobczyk
  Czasopismo:
  Journal of Intercultural Management (rok: 2014, tom: -, strony: -), Wydawca: Wyd. Społecznej Akademii Nauk
  Status:
  Opublikowane
 8. Zakres ujawnień w raportach społecznej odpowiedzialności i zrównoważonego rozwoju przedsiębiorstw
  Autorzy:
  Justyna Fijałkowska
  Czasopismo:
  Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu (rok: 2014, tom: -, strony: -), Wydawca: Wyd. Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
  Status:
  Opublikowane
 9. Raportowanie społecznie odpowiedzialnych działań przedsiębiorstwa – wiarygodne informowanie czy narzędzie PR
  Autorzy:
  Justyna Fijałkowska, Monika Sobczyk
  Czasopismo:
  Przedsiębiorczość i Zarządzanie (rok: 2014, tom: -, strony: -), Wydawca: Wyd. Społecznej Akademii Nauk
  Status:
  Opublikowane
 10. Zintegrowane raportowanie – nowy model raportowania biznesowego
  Autorzy:
  Monika Sobczyk
  Czasopismo:
  Przedsiębiorczość i Zarządzanie (rok: 2012, tom: XIII/1, strony: 155-170), Wydawca: Społeczna Akademia Nauk
  Status:
  Opublikowane
 11. New regulation of non-financial disclosure in business reporting
  Autorzy:
  Justyna Fijałkowska
  Czasopismo:
  Przedsiębiorczość i Zarządzanie (rok: 2016, tom: XVII/1/I, strony: 27-39), Wydawca: Społeczna Akademia Nauk
  Status:
  Opublikowane
 12. Sprawozdawczość działań w ramach społecznej odpowiedzialności wyzwaniem dla polskich przedsiębiorstw
  Autorzy:
  Justyna Fijałkowska, Monika Sobczyk
  Czasopismo:
  Zarządzanie i Finanse, Journal of Management and Finance (rok: 2012, tom: 03.01.2019, strony: 141-151), Wydawca: Uniwersytet Gdański
  Status:
  Opublikowane
 13. Społeczna odpowiedzialność biznesu i raportowanie o niej szansą na rozwój przedsiębiorstwa
  Autorzy:
  Justyna Fijałkowska, Monika Sobczyk
  Czasopismo:
  Przedsiębiorczość i Zarządzanie (rok: 2012, tom: XIII/12, strony: 283-296), Wydawca: Społeczna Akademia Nauk
  Status:
  Opublikowane
 14. The Usefulness of Integrated Reports for Stock Market Investors
  Autorzy:
  Monika Sobczyk
  Czasopismo:
  Przedsiębiorczość i Zarządzanie (rok: 2014, tom: -, strony: -), Wydawca: Wyd. Społecznej Akademii Nauk
  Status:
  Opublikowane
 1. Wiarygodność sprawozdawczości społecznej odpowiedzialności biznesu (CSR) wyzwaniem dla rachunkowości
  Autorzy:
  Justyna Fijałkowska, Monika Sobczyk
  Książka:
  Audyt zewnętrzny sprawozdania finansowego a wiarygodność przedsiębiorstwa (rok: 2012, tom: -, strony: 413-431), Wydawca: Katolicki Uniwersytet Lubelski
  Status:
  Opublikowane
 2. Konwergencja koncepcji społecznej odpowiedzialności biznesu i kapitału intelektualnego przesłanką sukcesu przedsiębiorstw
  Autorzy:
  Łukasz Sułkowski, Justyna Fijałkowska
  Książka:
  Uwarunkowania sukcesu organizacji (rok: 2013, tom: -, strony: 174-188), Wydawca: Wyd. Fundacja Rozwoju Uniwersytetu Gdańskiego
  Status:
  Opublikowane
 3. Wiarygodność i etyka a sprawozdawczość społecznej odpowiedzialności przedsiębiorstwa
  Autorzy:
  Justyna Fijałkowska, Monika Sobczyk
  Książka:
  Etyka w służbie biznesu (rok: 2013, tom: -, strony: 123-134), Wydawca: Wyd. Społecznej Akademii Nauk
  Status:
  Opublikowane
 4. Praktyki raportowania społecznego i zakres ujawnień w raportach społecznych polskich spółek
  Autorzy:
  Justyna Fijałkowska
  Książka:
  Status:
  Złożone
 5. Wpływ dokonań z zakresu społecznej odpowiedzialności na wyniki finansowe polskich przedsiębiorstw - badanie empiryczne
  Autorzy:
  Monika Sobczyk
  Książka:
  Status:
  Złożone