Projekty finansowane przez NCN


Dane kierownika projektu i jednostki realizującej

Szczegółowe informacje o projekcie i konkursie

Słowa kluczowe

Aparatura

Wyczyść formularz

STRUKTURA ELEKTRONOWA CZYSTYCH I PASYWOWANYCH POWIERZCHNI (001) InAs I InSb

2011/03/B/ST3/02070

Słowa kluczowe:

struktura elektronowa struktura pasmowa powierzchnia półprzewodników półprzewodniki III-V kątowo-rozdzielcza spektroskopia fotoelektronów

Deskryptory:

 • ST3_5: Własności elektronowe materiałów i transportu
 • ST3_7: Półprzewodniki
 • ST3_12: Nanofizyka: nanoelekronika, nanofotonika, nanomagnetyzm

Panel:

ST3 - Fizyka fazy skondensowanej: struktura, własności elektronowe, płyny, nano-nauka, m.in.:

Jednostka realizująca:

Uniwersytet Jagielloński, Wydział Fizyki, Astronomii i Informatyki Stosowanej

woj. małopolskie

Inne projekty tej jednostki 

Kierownik projektu (z jednostki realizującej):

prof. dr hab. Jacek Kołodziej 

Liczba wykonawców projektu: 5

Konkurs: OPUS 2 - ogłoszony 2011-09-15

Przyznana kwota: 368 700 PLN

Rozpoczęcie projektu: 2012-08-20

Czas trwania projektu: 36 miesięcy

Status projektu: Projekt rozliczony

Zakupiona aparatura

 1. Kwadrupolowy spektrometr masowy. Za kwotę 27 916 PLN
 2. 2. Komora efuzyjna + kontroler procesów termicznych. Za kwotę 62 160 PLN
 3. Zawory naciekowe UHV (2 szt.). Za kwotę 10 452 PLN
 4. Elementy do konstrukcji źródła molekularnej siarki. Za kwotę 0 PLN

Dane z raportu końcowego

 • Publikacje w czasopismach (4)
 1. Surface states and charge accumulation states on reconstructed InAs(001) surfaces IF: 1,9
  Autorzy:
  Tomaszewska N., Walczak Ł., Lis J., Kolodziej J.J
  Czasopismo:
  Surface Science (rok: 2015, tom: 632, strony: 103-110), Wydawca: Elsevier
  Status:
  Opublikowane
  Doi:
  10.1016/j.susc.2014.09.019 - link do publikacji
 2. Surface electronic structure of InSb(001)-c(8×2) IF: 1,9
  Autorzy:
  L. Walczak, G. Goryl, M.A. Valbuena, I. Vobornik, A. Tejeda, A. Taleb-Ibrahimi e, J.J. Kolodziej , P. Segovia , E.G. Michel
  Czasopismo:
  Surface Science (rok: 2013, tom: 608, strony: 22-30), Wydawca: Elsevier
  Status:
  Opublikowane
  Doi:
  10.1016/j.susc.2012.09.009 - link do publikacji
 3. Calculations of complex surface structures based on the example of (4 x 2) InAs (001) IF: 1,9
  Autorzy:
  Toton, D.; Kolodziej, J. J.
  Czasopismo:
  Surface Science (rok: 2015, tom: 623, strony: 41-46), Wydawca: Elsevier
  Status:
  Opublikowane
  Doi:
  10.1016/j.susc.2014.01.001 - link do publikacji
 4. Electronic structure of reconstructed InAs(001) surfaces - identification of bulk and surface bands based on their symmetries IF: 1,92
  Autorzy:
  Natalia Olszowska, Jacek J. Kolodziej
  Czasopismo:
  Surface Science (rok: 2015, tom: -, strony: -), Wydawca: Elsevier
  Status:
  Opublikowane
  Doi:
  10.1016/j.susc.2015.09.007 - link do publikacji