Projekty finansowane przez NCN


Dane kierownika projektu i jednostki realizującej

Szczegółowe informacje o projekcie i konkursie

Słowa kluczowe

Aparatura

Wyczyść formularz

Wpływ procesów gentryfikacji i wykluczenia społecznego na przemiany społeczno-przestrzenne obszarów śródmiejskich wielkich miast na przykładzie Warszawy, Łodzi i Gdańska po 1990 roku

2011/03/B/HS4/02302

Słowa kluczowe:

gentryfikacja wykluczenie spoleczne segregacja społeczna reurbanizacja

Deskryptory:

 • HS6_14: Struktura i dynamika społeczna
 • HS6_20: Przestrzeń publiczna
 • HS5_9: Polityka społeczna (w tym: polityka dotycząca ludności, zagadnienia zabezpieczenia społecznego, tzw. trzeci sektor, pomoc społeczna, gerontologia społeczna, governance i instytucje dialogu społecznego)

Panel:

HS4 - Jednostka, instytucje, rynki: ekonomia, finanse, zarządzanie, demografia, m.in.:

Jednostka realizująca:

Uniwersytet Łódzki, Wydział Nauk Geograficznych

woj. łódzkie

Inne projekty tej jednostki 

Kierownik projektu (z jednostki realizującej):

prof. dr hab. Jolanta Jakóbczyk-Gryszkiewicz 

Liczba wykonawców projektu: 9

Konkurs: OPUS 2 - ogłoszony 2011-09-15

Przyznana kwota: 336 250 PLN

Rozpoczęcie projektu: 2012-08-17

Czas trwania projektu: 36 miesięcy

Status projektu: Projekt rozliczony

Dane z raportu końcowego

 • Publikacje w czasopismach (3)
 • Publikacje książkowe (5)
 1. Patterns of Socioeconomic Segregationn in the Capital Cities of Fast-Track Reforming Postsocialist Countries IF: 209
  Autorzy:
  Marcińczak S., Tammaru T., Novak J.,Gentile M.,Kovacs Z., Temelova J.
  Czasopismo:
  Annals of the Association of American Geographers (rok: 2015, tom: 1, strony: 183-202), Wydawca: Routledge
  Status:
  Opublikowane
  Doi:
  10.1080/00045608.2014.968977 - link do publikacji
 2. Gentrification processes in the city
  Autorzy:
  Jakóbczyk-Gryszkiewicz J., Marcińczak S., Wolaniuk A.
  Czasopismo:
  Society and space in contemporary Poland in Łódź University Geographical Research (rok: 2014, tom: 1, strony: 83-112), Wydawca: Łódź University Press
  Status:
  Opublikowane
 3. NEW-BUILD GENTRIFICATION IN THE POST-SOCIALIST CITY: ŁÓD AND LEIPZIG TWO DECADES AFTER SOCIALISM IF: 102
  Autorzy:
  ANDREJ HOLM, SZYMON MARCIŃCZAK, AGNIESZKA OGRODOWCZYK
  Czasopismo:
  GEOGRAFIE (rok: 2015, tom: 120/2, strony: 164-187), Wydawca: Czechy
  Status:
  Opublikowane
 1. Geografia gentryfikacji Łodzi: studium dużego miasta przemysłowego w okresie posocjalistycznym
  Autorzy:
  S. Liszewski, Sz. Marcińczak
  Książka:
  Procesy gentryfikacji w mieście cz.I (rok: 2012, tom: XXV K WoM, strony: 71-87), Wydawca: Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego
  Status:
  Opublikowane
 2. Władze samorzadowe w roli gentryfiera. Przykład Łodzi
  Autorzy:
  J. Jakóbczyk-Gryszkiewicz
  Książka:
  Procesy gentryfikacji w mieście. cz.I (rok: 2012, tom: XXV KWoM, strony: 185 -197), Wydawca: Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego
  Status:
  Opublikowane
 3. Przemieszczenia ludności z budynków gentryfikowanych przez władze samorzadowe w Łodzi
  Autorzy:
  Anita Wolaniuk
  Książka:
  - (rok: 2013, tom: XXVI KWoM, strony: 57-71), Wydawca: Wyd. UŁ
  Status:
  Opublikowane
 4. Procesy studentyfikacji w Łodzi
  Autorzy:
  J. Jakóbczyk-Gryszkiewicz
  Książka:
  Procesy gentryfikacji. Część II (rok: 2013, tom: XXVI KWoM, strony: 95-107), Wydawca: Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego
  Status:
  Opublikowane
 5. -
  Autorzy:
  pod. red. Jolanty Jakóbczyk-Gryszkiewicz
  Książka:
  Procesy gentryfikacji w obszarach śródmiejskich wielkich miast na przykładzie Warszawy, Łodzi i Gdańska Łodzi, (rok: 2015, tom: CLXV, strony: 1-174), Wydawca: KPZK PAN
  Status:
  Opublikowane