Projekty finansowane przez NCN


Dane kierownika projektu i jednostki realizującej

Szczegółowe informacje o projekcie i konkursie

Słowa kluczowe

Aparatura

Wyczyść formularz

Polityka rynku pracy i dynamika zatrudnienia przed przejściem na emeryturę

2018/29/B/HS4/00559

Słowa kluczowe:

zatrudnienie polityka rynku pracy starzenie się zdrowie

Deskryptory:

  • HS4_2: Mikroekonomia i ekonomia instytucjonalna
  • HS4_3: Ekonometria i metody statystyczne
  • HS4_10: Zarządzanie zasobami ludzkimi, zatrudnienie i płace

Panel:

HS4 - Jednostka, instytucje, rynki

Jednostka realizująca:

Fundacja Centrum Analiz Ekonomicznych, CenEA

woj. zachodniopomorskie

Inne projekty tej jednostki 

Kierownik projektu (z jednostki realizującej):

dr Michał Myck 

Liczba wykonawców projektu: 3

Konkurs: OPUS 15 - ogłoszony 2018-03-15

Przyznana kwota: 500 966 PLN

Rozpoczęcie projektu: 2019-01-24

Czas trwania projektu: 36 miesięcy

Status projektu: Projekt w realizacji

Opis Projektu

Pobierz opis projektu w formacie .pdf

Uwaga - opisy projektów zostały sporządzone przez samych autorów wniosków i w niezmienionej formie umieszczone w systemie.