Projekty finansowane przez NCN


Dane kierownika projektu i jednostki realizującej

Szczegółowe informacje o projekcie i konkursie

Słowa kluczowe

Aparatura

Wyczyść formularz

Wpływ społecznej odpowiedzialności biznesu (CSR) na budowanie przewagi konkurencyjnej przedsiębiorstw handlowych w kontekście teorii interesariuszy

2011/03/B/HS4/03576

Słowa kluczowe:

społeczna odpowiedzialność biznesu teoria interesariuszy przedsiębiorstwa handlu detalicznego komunikacja marketingowa

Deskryptory:

 • HS4_7: Ekonomia behawioralna, konsumpcja i zachowania konsumentów, marketing
 • HS4_8: Zarządzanie organizacjami, zarządzanie strategiczne

Panel:

HS4 - Jednostka, instytucje, rynki: ekonomia, finanse, zarządzanie, demografia, m.in.:

Jednostka realizująca:

Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu, Wydział Zarządzania

woj. wielkopolskie

Inne projekty tej jednostki 

Kierownik projektu (z jednostki realizującej):

dr Magdalena Stefańska 

Liczba wykonawców projektu: 12

Konkurs: OPUS 2 - ogłoszony 2011-09-15

Przyznana kwota: 168 720 PLN

Rozpoczęcie projektu: 2012-08-24

Czas trwania projektu: 24 miesięcy

Status projektu: Projekt rozliczony

Dane z raportu końcowego

 • Publikacje w czasopismach (15)
 • Teksty w publikacjach pokonferencyjnych (5)
 • Publikacje książkowe (7)
 1. Cooperation of Commercial Chains with Suppliers in the Context of CSR Concept
  Autorzy:
  Katarzyna Bilińska-Reformat, Magdalena Stefańska
  Czasopismo:
  Visnik. Logistika nr 762 (rok: 2013, tom: I, strony: 15-20), Wydawca: Narodowy Uniwerystet Politechnika Lwowska
  Status:
  Opublikowane
  Doi:
 2. Społecznie odpowiedzialne przedsiębiorstwa w ocenie przedstawicieli samorządów terytorialnych
  Autorzy:
  Magdalena Stefańska
  Czasopismo:
  Marketing i Rynek (rok: 2015, tom: X, strony: 679-689), Wydawca: PWE
  Status:
  Opublikowane
 3. Postrzeganie produktów pochodzących od lokalnych dostawców w kontekście etnocentryzmu i koncepcji CSR - perspektywa nabywców
  Autorzy:
  Magdalena Stefańska
  Czasopismo:
  Marketing i Rynek (rok: 2014, tom: I, strony: 705-719), Wydawca: PWE
  Status:
  Opublikowane
 4. Podstawy teoretyczne i ewolucja pojęcia społeczna odpowiedzialność biznesu, red. Z. Pisz, M. Rojek-Nowosielska,
  Autorzy:
  Magdalena Stefańska
  Czasopismo:
  Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu nr 288, Społeczna Odpowiedzialność Organizacji (rok: 2013, tom: I, strony: 198-211), Wydawca: Wydawnictwo Uniwersytetu Wrocławskiego, Wrocław
  Status:
  Opublikowane
  Doi:
 5. Tendencje w komunikacji przedsiębiorstw handlu żywnością z konsumentami
  Autorzy:
  Renata Nestorowicz, Magdalena Stefańska
  Czasopismo:
  Handel wewnętrzny w Polsce. Rynek żywności w Polsce 2013 (rok: 2013, tom: I, strony: 192-205), Wydawca: Instytut Badań Rynku, Konsumpcji i Koniunktur
  Status:
  Opublikowane
  Doi:
 6. Generic types of Competitive Strategies in the Polish Retail Industry
  Autorzy:
  Bogna Pilarczyk, Magdalena Stefańska
  Czasopismo:
  Visnik. Logistika nr 762 (rok: 2013, tom: -, strony: 154-158), Wydawca: Narodowy Uniwersytet Politechnika Lwowska
  Status:
  Opublikowane
  Doi:
 7. CSR jako źródło konkurencyjności kanałów dystrybucji
  Autorzy:
  Magdalena Stefańska. Grażyna Śmigielska
  Czasopismo:
  Zeszyty Naukowe Szkoły Głównej gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie. Polityki Europejskie, Finanse i Marketing (rok: 2013, tom: 9(58), strony: 491-502), Wydawca: Wydawnictwo SGGW
  Status:
  Opublikowane
  Doi:
 8. Asymetria pomiędzy działaniami przedsiębiorstw a oczekiwaniami nabywców w zakresie komunikowania o CSR
  Autorzy:
  Magdalena Stefańska
  Czasopismo:
  Marketing i Rynek (rok: 2014, tom: nr 4, strony: 144-151), Wydawca: PWE
  Status:
  Opublikowane
 9. CONSUMERS" PERCEPTION OF CSR AND THEIR ATTITUDE TOWARD RETAILERS – ITS SIGNIFICANCE FOR CREATING RETAILERS" COMPETITIVE ADVANTAGE
  Autorzy:
  Magdalena Stefańska, Tomasz Wanat
  Czasopismo:
  International Journal of Arts and Science (rok: 2014, tom: 7(2), strony: 47-58), Wydawca: UniversityPublicatinons.net
  Status:
  Opublikowane
 10. Stereotyp pracy w handlu jako zmienna pośrednicząca w kształtowaniu postrzegania pracodawcy
  Autorzy:
  Tomasz Wanat
  Czasopismo:
  STUDIA OECONOMICA POSNANIENSIA (rok: 2014, tom: vol.2, nr 10, strony: 177-189), Wydawca: Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu
  Status:
  Opublikowane
 11. Strategiczne i operacyjne znaczenie CRM- Cause Related Marketing w strategii przedsiębiorstw handlowych
  Autorzy:
  Magdalena Stefańska, Bogna Pilarczyk
  Czasopismo:
  Marketing i Rynek (rok: 2015, tom: nr 8, strony: 690-699), Wydawca: PWE
  Status:
  Opublikowane
 12. Company's CSR activities adressed to its employees - diffusion of CSR to customers by employees
  Autorzy:
  Tomasz Wanat, Magdalena Stefańska
  Czasopismo:
  Research Papers of Wrocław University of Economics, Social Responsibility of Organizations Directions of Changes, ed. Magdalena Rojek-Nowosielska (rok: 2015, tom: 387, strony: 180-190), Wydawca: Publishing House of Wrocław University of Economics
  Status:
  Opublikowane
 13. Competitive advantage based on CSR in supply chains-suppliers about retailers strategy
  Autorzy:
  Magdalena Stefańska
  Czasopismo:
  International Journal of Arts and Science (rok: 2014, tom: 7(4), strony: 35-44), Wydawca: UniversityPublications.net
  Status:
  Opublikowane
 14. Sustainable development in the retail sector – a local perspective
  Autorzy:
  Magdalena Stefańska, Barbara Borusiak
  Czasopismo:
  Handel wewnętrzny (rok: 2015, tom: 5, strony: 302-312), Wydawca: Instytut Badań Rynku, Konsumpcji i Koniunktur
  Status:
  Opublikowane
 15. Local governments as stakeholders of socially responsible comercial enterprises
  Autorzy:
  Magdalena Stefańska, Tomasz Wanat
  Czasopismo:
  International Journal of Arts and Science (rok: 2015, tom: 8(04), strony: 185-194), Wydawca: UniversityPublications.net
  Status:
  Opublikowane
 1. What is more important – the image or CSR activities? The relationship between the level of awareness of the company's CSR activities and the company evaluation
  Autorzy:
  Magdalena Stefańska, Tomasz Wanat, Renata Nestorowicz
  Konferencja:
  International Marketing Trends Conference (rok: 2013, ), Wydawca: Published in : The Proceedings of 12th International Conference Marketing Trends, 2013, Paris-Venice, ed. Jean-Claude Andreani and Umberto Collesei, Paris-Venice: Marketing Trends Association (ISBN 978-2-9532811-2-5)
  Data:
  konferencja 16-19.01.2013
  Status:
  Opublikowane
 2. Why retailers should make the CSR concept a tool of building satisfaction in working place? Store personnel about CSR
  Autorzy:
  Magdalena Stefańska
  Konferencja:
  International Marketing Trends Conference (rok: 2014, ), Wydawca: Published in : The Proceedings of 13th International Conference Marketing Trends, 2014, Paris-Venice, ed. Jean-Claude Andreani and Umberto Collesei, Paris-Venice: Marketing Trends Association (ISBN 978-2-9532811-2-5)
  Data:
  konferencja 25-28.01.2014
  Status:
  Opublikowane
 3. What is CSR for students of higher education business schools? - management students' attitude towards CSR
  Autorzy:
  Tomasz Wanat, Magdalena Stefańska, Bogna Pilarczyk
  Konferencja:
  International Marketing Trends Conference (rok: 2013, ), Wydawca: Published in : The Proceedings of 12th International Conference Marketing Trends, 2013, Paris-Venice, ed. Jean-Claude Andreani and Umberto Collesei, Paris-Venice: Marketing Trends Association (ISBN 978-2-9532811-2-5)
  Data:
  konferencja 16-19.01.2013
  Status:
  Opublikowane
 4. Shared value as the determinant of tightening of cooperation between suppliers and retail chains as based on social values - the case of CSR implementation by global retailers
  Autorzy:
  Katarzyna Bilińska-Reformat, Magdalena Stefańska
  Konferencja:
  International Marketing Trends Conference (rok: 2014, ), Wydawca: Published in : The Proceedings of 13th International Conference Marketing Trends, 2014, Paris-Venice, ed. Jean-Claude Andreani and Umberto Collesei, Paris-Venice: Marketing Trends Association (ISBN 978-2-9532811-2-5)
  Data:
  konferencja 25-28.01.2014
  Status:
  Opublikowane
 5. Is any relationship between competitive strategies and CSR? - Implications for retailers strategy
  Autorzy:
  Magdalena Stefańska, Bogna Pilarczyk
  Konferencja:
  Marketing Trends Congress, 14th International Marketing Trends Conference Proceedings (rok: 2015, ), Wydawca: ESCP-Europe European School of Management
  Data:
  konferencja 23-24 stycznia
  Status:
  Opublikowane
 1. Raportowanie o społecznej odpowiedzialności biznesu jako narzędzie komunikowania się przedsiębiorstwa z interesariuszami
  Autorzy:
  Magdalena Stefańska
  Książka:
  Marketing w 25-leciu gospodarki rynkowej w Polsce (rok: 2014, tom: I, strony: 684-692), Wydawca: PWE
  Status:
  Opublikowane
 2. Zarządzanie relacjami z interesariuszami przedsiębiorstwa handlowego zgodnie z koncepcją CSR dla umacniania przewagi konkurencyjnej
  Autorzy:
  Magdalena Stefańska
  Książka:
  Rola społecznej odpowiedzialności w tworzeniu przewagi konkurencyjnej przedsiębiorstw handlu detalicznego (rok: 2014, tom: -, strony: 263-281), Wydawca: Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu
  Status:
  Opublikowane
 3. Fair Trade in CSR Strategy of Global Retailers
  Autorzy:
  Magdalena Stefańska i Renata Nestorowicz (red.)
  Książka:
  Fair Trade in CSR Strategy of Global Retailers (rok: 2015, tom: I, strony: 1-224), Wydawca: Palgrave Macmillan
  Status:
  Opublikowane
 4. Komunikacja marketingowa a wiedza konsumentów na rynku produktów żywnościowych
  Autorzy:
  Renata Nestorowicz
  Książka:
  Marketing w 25-leciu gospodarki rynkowej w Polsce (rok: 2014, tom: I, strony: 618-627), Wydawca: PWE
  Status:
  Opublikowane
 5. Is it worth to invest in CSR? The relationship between CSR and store image in retailing
  Autorzy:
  Tomasz Wanat, Magdalena Stefańska
  Książka:
  CSR Trends. Beyond Business as Usual (rok: 2014, tom: I, strony: 109-126), Wydawca: CSR Impact
  Status:
  Opublikowane
 6. Rola samorządów lokalnych w rozwoju sieci handlu detalicznego
  Autorzy:
  Magdalena Stefańska
  Książka:
  Handel wewętrzny w Polsce 2010-2015 (rok: 2016, tom: I, strony: 231-247), Wydawca: Instytut Badań Rynku, Konsumpcji i Koniunktur
  Status:
  Opublikowane
 7. CSR w tworzeniu przewagi konkurencyjnej przedsiębiorstw handlu detalicznego w świetle badań empirycznych
  Autorzy:
  Magdalena Stefańska
  Książka:
  Rola społecznej odpowiedzialności w tworzeniu przewagi konkurencyjnej przedsiębiorstw handlu detalicznego (rok: 2014, tom: -, strony: 189-262), Wydawca: UE Poznań
  Status:
  Opublikowane