Projekty finansowane przez NCN


Dane kierownika projektu i jednostki realizującej

Szczegółowe informacje o projekcie i konkursie

Słowa kluczowe

Aparatura

Wyczyść formularz

Optymalizacja parametrów procesu nanoszenia powłok ze stopów niklu na podłoże stalowe, ze względu na mikostrukturę i własności

2011/01/D/ST8/04948

Słowa kluczowe:

stale ferrytyczne stopy niklu napawanie łukowe Cold Metal Transfer napawanie laserowe Laser Surface Cladding rury kotłowe mikrostruktura SEM TEM XRD korozja

Deskryptory:

 • ST8_9: Inżynieria materiałowa (biomateriały, metale, ceramika, polimery, kompozyty)

Panel:

ST8 - Inżynieria procesów i produkcji: projektowanie wyrobów, projektowanie i sterowanie procesami produkcji, konstrukcje i procesy budowlane, inżynieria materiałowa, systemy energetyczne, m.in.:

Jednostka realizująca:

Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie, Wydział Inżynierii Metali i Informatyki Przemysłowej

woj. małopolskie

Inne projekty tej jednostki 

Kierownik projektu (z jednostki realizującej):

dr inż. Magdalena Rozmus-Górnikowska 

Liczba wykonawców projektu: 6

Konkurs: SONATA 1 - ogłoszony 2011-03-15

Przyznana kwota: 375 000 PLN

Rozpoczęcie projektu: 2011-12-13

Czas trwania projektu: 36 miesięcy

Status projektu: Projekt rozliczony

Zakupiona aparatura

 1. W projekcie nie planowano i nie zakupiono aparatury naukowo - badawczej. Za kwotę 0 PLN

Dane z raportu końcowego

 • Publikacje w czasopismach (8)
 1. Porównanie mikrostruktury, właściwości mechanicznych i składu chemicznego warstw ze stopu Inconel 625 napawanych laserowo i łukowo
  Autorzy:
  Magdalena Rozmus-Górnikowska, Marek Blicharski, Jan Kusiński
  Czasopismo:
  Inżynieria Materiałowa (rok: 2014, tom: 4, strony: 299-302), Wydawca: Wydawnictwo SIGMA NOT
  Status:
  Opublikowane
 2. Wpływ sposobu napawania rur kotłowych na ich mikrostrukturę i własności
  Autorzy:
  Magdalena Rozmus-Górnikowska, Marek Blicharski, Jan Kusiński, Marek Paćko, Ludwik Kusiński, Marek Marszycki
  Czasopismo:
  Hutnik Wiadomości Hutnicze (rok: 2012, tom: 4, strony: 260-266), Wydawca: Wydawnictwo SIGMA NOT
  Status:
  Opublikowane
 3. Influence of boiler pipe cladding techniques on their microstructure and properties IF: 0,487
  Autorzy:
  Magdalena Rozmus-Górnikowska, Marek Blicharski, Jan Kusiński, Ludwik Kusiński, Marek Marszycki
  Czasopismo:
  Archives of Metallurgy and Materials (rok: 2013, tom: 4, strony: 1093-1096), Wydawca: Instytut Metalurgii i Inżynierii Materiałowej PAN
  Status:
  Opublikowane
  Doi:
  10.2478/amm-2013-0131 - link do publikacji
 4. Microsegregation and precipitates in Inconel 625 arc weld overlay coatings on boiler pipes IF: 1,09
  Autorzy:
  Magdalena Rozmus-Górnikowska, Marek Blicharski
  Czasopismo:
  Archives of Metallurgy (rok: 2015, tom: 4, strony: 2599-2605), Wydawca: Instytut Metalurgii i Inżynierii Materiałowej PAN
  Status:
  Opublikowane
  Doi:
  10.1515/amm-2015-0420 - link do publikacji
 5. Wpływ sposobu napawania rur kotłowych na mikrostrukturę i skład chemiczny napoin
  Autorzy:
  Magdalena Rozmus-Górnikowska, Marek Blicharski, Jan Kusiński, Ludwik Kusiński, Marek Marszycki
  Czasopismo:
  Inżynieria Materiałowa (rok: 2014, tom: 1, strony: 31-34), Wydawca: Wydawnictwo SIGMA NOT
  Status:
  Opublikowane
 6. Badania mikrostruktury i mikrosegregacji skłądu chemicznego warstw ze stopu Inconel 625 napawanych techniką CMT na podłoże ze stali 16Mo3
  Autorzy:
  Magdalena Rozmus-Górnikowska
  Czasopismo:
  Przegląd Spawalnictwa (rok: 2014, tom: 12, strony: 08.04.2019), Wydawca: Agenda Wydawnicza SIMP
  Status:
  Opublikowane
 7. Influence of weld overlay methods on microstructure and chemical composition of Inconel 625 coatings deposited on boiler pipes IF: 0,546
  Autorzy:
  Magdalena Rozmus-Górnikowska, Marek Blicharski, Jan Kusiński
  Czasopismo:
  Kovove Materialy - Metallic Materials (rok: 2014, tom: 3, strony: 141-147), Wydawca: Institute of Materials and Machine Mechanics, Slovak Academy of Sciences, Bratislava, Slovak Republic
  Status:
  Opublikowane
 8. Microstructure and microsegregation of an Inconel 625 weld overlay produced on steel pipes by the Cold Metal Transfer technique IF: 0,763
  Autorzy:
  Magdalena Rozmus-Górnikowska, Łukasz Cieniek, Marek Blicharski, Jan Kusiński
  Czasopismo:
  Archives of Metallurgy (rok: 2014, tom: 4, strony: 1081-1084), Wydawca: Instytut Metalurgii i Inżynierii Materiałowej PAN
  Status:
  Opublikowane
  Doi:
  10.2478/amm-2014-0185 - link do publikacji