Projekty finansowane przez NCN


Dane kierownika projektu i jednostki realizującej

Szczegółowe informacje o projekcie i konkursie

Słowa kluczowe

Aparatura

Wyczyść formularz

Dystrybutywne systemy dedukcyjne dla logiki klasycznej i pewnych logik nieklasycznych. Teoria dowodu wspomagana wybranymi metodami obliczeniowymi

2017/26/E/HS1/00127

Słowa kluczowe:

teoria dowodu automatyczne dowodzenie twierdzeń złożoność obliczeniowa procedur dowodowych metody obliczeniowe logiki nieklasyczne

Deskryptory:

  • HS1_4: Logika, metodologia nauk, filozofia nauki

Panel:

HS1 - Fundamentalne pytania o naturę człowieka i otaczającej go rzeczywistości: filozofia, nauki o poznaniu, religioznawstwo, teologia, m.in.:

Jednostka realizująca:

Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, Wydział Nauk Społecznych

woj. wielkopolskie

Inne projekty tej jednostki 

Kierownik projektu (z jednostki realizującej):

dr Dorota Leszczyńska-Jasion 

Liczba wykonawców projektu: 7

Konkurs: SONATA BIS 7 - ogłoszony 2017-06-14

Przyznana kwota: 1 678 055 PLN

Rozpoczęcie projektu: 2018-04-09

Czas trwania projektu: 36 miesięcy

Status projektu: Projekt w realizacji

Opis Projektu

Pobierz opis projektu w formacie .pdf

Uwaga - opisy projektów zostały sporządzone przez samych autorów wniosków i w niezmienionej formie umieszczone w systemie.