Projekty finansowane przez NCN


Dane kierownika projektu i jednostki realizującej

Szczegółowe informacje o projekcie i konkursie

Słowa kluczowe

Aparatura

Wyczyść formularz

Inteligentne nanocząstki do zastosowań w bio-obrazowaniu i transporcie leków

2011/01/D/ST5/05827

Słowa kluczowe:

nanocząstki bio-obrazowanie transport leków luminescencja synteza

Deskryptory:

 • ST5_3: Modyfikacja powierzchni materiałów
 • ST5_8: Nowe materiały: tlenki, stopy, kompozyty, hybrydy organiczno-nieorganiczne, nadprzewodniki
 • ST5_24: Chemia nieorganiczna

Panel:

ST5 - Synteza i materiały: otrzymywanie materiałów, związki struktury z właściwościami, nowoczesne materiały o założonych właściwościach, architektura (makro)molekularna, chemia organiczna, chemia nieorganiczna, m.in.:

Jednostka realizująca:

Instytut Niskich Temperatur i Badań Strukturalnych im. Włodzimierza Trzebiatowskiego PAN

woj. dolnośląskie

Inne projekty tej jednostki 

Kierownik projektu (z jednostki realizującej):

dr Robert Pązik 

Liczba wykonawców projektu: 5

Konkurs: SONATA 1 - ogłoszony 2011-03-15

Przyznana kwota: 1 037 900 PLN

Rozpoczęcie projektu: 2011-12-16

Czas trwania projektu: 60 miesięcy

Status projektu: Projekt rozliczony

Zakupiona aparatura

 1. Wirówka szybkoobrotowa MPW 351. Za kwotę 11 292 PLN
 2. Aparat do pomiaru hydrodynamicznych rozmiarów cząstek. Za kwotę 193 110 PLN

Dane z raportu końcowego

 • Publikacje w czasopismach (12)
 1. Lanthanum Molybdate Nanoparticles from the Bradley Reaction: Factors Influencing their Composition, Structure and Functional Characteristics as Potential Matrices for Luminescent Phosphors IF: 4,539
  Autorzy:
  Sarah Abtmeyer, Robert Pązik, Rafał J. Wiglusz, Małgorzata Małecka, Gulaim A. Seisenbaeva, and Vadim G. Kessler
  Czasopismo:
  Inorganic Chemistry (rok: 2014, tom: 53, strony: 943-951), Wydawca: American Chemical Society ACS
  Status:
  Opublikowane
  Doi:
  10.1021/ic4023486 - link do publikacji
 2. The effect of Co0.2Mn0.4Fe2O4 ferrite nanoparticles on the C2 canine mastocytoma cell line and adipose-derived mesenchymal stromal stem cells (ASCs) cultured under a static magnetic field – possible implications in the treatment of dog mastocytoma IF: 2,535
  Autorzy:
  K. Marycz, M. Marędziak , D. Lewandowski, E. Zachanowicz, A. Zięcina, R.J. Wiglusz, R. Pązik
  Czasopismo:
  Cellular and Molecular Bioengineering (rok: 2017, tom: 10, strony: 209-222), Wydawca: Springer
  Status:
  Opublikowane
  Doi:
  10.1007/s12195-017-0480-0 - link do publikacji
 3. Structure evolution and up-conversion studies of the ZnX2O4:Er3+/Yb3+ (X – Al3+, Ga3+, In3+) nanoparticles. IF: 3,12
  Autorzy:
  R.J. Wiglusz, A. Watras, M. Malecka, P.J. Deren and R. Pazik
  Czasopismo:
  European Journal of Inorganic Chemistry (rok: 2014, tom: 2014, strony: 1090-1101), Wydawca: Wiley
  Status:
  Opublikowane
  Doi:
  10.1002/ejic.201301351 - link do publikacji
 4. Functional up-converting SrTiO :Er3+ /Yb 3+ nanoparticles: structural features, particle size, colour tuning and in vitro RBC cytotoxicity IF: 4,197
  Autorzy:
  R.Pazik, M. Maczka, M. Malecka, L. Marciniak, A. Ekner-Grzyb, L. Mrowczynska, R.J. Wiglusz
  Czasopismo:
  Dalton Transactions (rok: 2015, tom: 44, strony: 10267), Wydawca: RSC
  Status:
  Opublikowane
  Doi:
  10.1039/c5dt00671f - link do publikacji
 5. Synthesis, Structural Features, Cytotoxicity, and Magnetic Properties of Colloidal Ferrite Spinel Co (0.1IF: 2,942
  Autorzy:
  R. Pazik, A. Ziecina, E. Zachanowicz, M. Malecka, B. Pozniak, J. Miller, Z. Sniadecki, N. Pierunek, B. Idzikowski, L. Mrowczynska, A. Ekner-Grzyb, R.J. Wiglusz
  Czasopismo:
  European Journal of Inorganic Chemistry (rok: 2015, tom: 28, strony: 4750), Wydawca: Wiley
  Status:
  Opublikowane
  Doi:
  10.1002/ejic.201500668 - link do publikacji
 6. Up-conversion emission and in vitro cytotoxicity characterization of blue emitting, biocompatible SrTiO3 nanoparticles activated with Tm3+ and Yb3+ ions IF: 3,282
  Autorzy:
  R. Pazik, A. Zięcina, B. Poźniak, M. Malecka, L. Marciniak, and R.J. Wiglusz
  Czasopismo:
  RSC Advances (rok: 2016, tom: 6, strony: 39469-39479), Wydawca: RSC
  Status:
  Opublikowane
  Doi:
  10.1039/c6ra03075k - link do publikacji
 7. Cytotoxic effects of Co1-xMnxFe2O4 ferrite nanoparticles synthesized under non-hydrolytic conditions (Bradley's reaction) - in vitro IF: 2,686
  Autorzy:
  Emilia Zachanowicz, Aleksander Zięcina, Paulina A. Mikołajczyk, Krzysztof Rogacki, Małgorzata Małecka, Krzysztof Marycz, Monika Marędziak, Błazej Poźniak, Marta Nowakowska, Marta Tikhomirov, Julia Miller, Rafał J. Wiglusz, Robert Pązik
  Czasopismo:
  European Journal of Inorganic Chemistry (rok: 2016, tom: 1, strony: 5315-5323), Wydawca: Wiley
  Status:
  Opublikowane
  Doi:
  10.1002/ejic.201600720 - link do publikacji
 8. Non-contact Mn1-xNixFe2O4 ferrite nano-heaters for biological applications – heat energy generated by NIR irradiation IF: 3,108
  Autorzy:
  R. Pązik, E. Zachanowicz,B. Pozniak, M. Małecka, A. Ziecina, Ł. Marciniak
  Czasopismo:
  RSC Advances (rok: 2017, tom: 7, strony: 18162-18171), Wydawca: Royal Society of Chemistry RSC
  Status:
  Opublikowane
  Doi:
  10.1039/c7ra01904a - link do publikacji
 9. Facile non-hydrolytic synthesis of highly water dispersible, surfactant free nanoparticles of synthetic MFe2O4 (M–Mn2+, Fe2+, Co2+, Ni2+) ferrite spinel by a modified Bradley reaction IF: 2,562
  Autorzy:
  Robert Pazik, Emilia Piasecka, Małgorzata Małecka, Vadim G. Kessler, B. Idzikowski, Z. Sniadecki and Rafał J. Wiglusz
  Czasopismo:
  RSC Advances (rok: 2013, tom: 3, strony: 12230), Wydawca: Royal Society of Chemistry
  Status:
  Opublikowane
  Doi:
  10.1039/C3RA40763B - link do publikacji
 10. A new approach in the synthesis of La −xGd FeO perovskite nanoparticles – structural and magnetic characterization IF: 4,197
  Autorzy:
  R.J. Wiglusz, K. Kordek, M. Malecka, A. Ciupa, M. Ptak, R. Pazik, P. Pohl, D. Kaczorowski
  Czasopismo:
  Dalton Transactions (rok: 2015, tom: 44, strony: 20067), Wydawca: RSC
  Status:
  Opublikowane
  Doi:
  10.1039/C5DT03378K - link do publikacji
 11. Polyrhodanine cobalt ferrite (PRHD@CoFe2O4) hybrid nanomaterials - synthesis, structural, magnetic, cytotoxic and antibacterial properties
  Autorzy:
  E. Zachanowicz, J. Pigłowski, A. Zięcina, K. Rogacki, B. Poźniak, M. Tikhomirov, M. Marędziak, K. Marycz, J. Kisała, K. Hęclik, R. Pązik
  Status:
  Złożone
 12. Efficient synthesis of PMMA@Co0.5Ni0.5Fe2O4 organic-inorganic hybrids containing hyamine 1622 – physicochemical properties, cytotoxic assessment and antimicrobial activity
  Autorzy:
  E. Zachanowicz, B. Poźniak, M. Thikhomirov, J. Pigłowski, N. Pierunek, Z. Śniadecki, B. Idzikowski, M. Marędziak, A. Zięcina, J. Kisała, K. Hęclik, R. Pązik
  Status:
  Złożone