Projekty finansowane przez NCN


Dane kierownika projektu i jednostki realizującej

Szczegółowe informacje o projekcie i konkursie

Słowa kluczowe

Aparatura

Wyczyść formularz

Efekt synergii zmiennego pola magnetycznego i konwersji promieniowania elektromagnetycznego z zakresu I i II optycznej bramki biologicznej na ferrytowych materiałach nanostrukturalnych dla nowoczesnych termicznych terapii chorób neoplastycznych

2017/25/B/ST5/00497

Słowa kluczowe:

synergia hipertermia nanomateriały ferryty konwersja energii pole magnetyczne nowotwory

Deskryptory:

  • ST5_1: Właściwości strukturalne materiałów
  • ST5_12: Materiały "inteligentne" – materiały samoorganizujące się, materiały reagujące na bodźce zewnętrzne
  • NZ3_3: Apoptoza

Panel:

ST5 - Synteza i materiały

Jednostka realizująca:

Uniwersytet Rzeszowski, Pozawydziałowy Instytut Biotechnologii

woj. podkarpackie

Inne projekty tej jednostki 

Kierownik projektu (z jednostki realizującej):

dr hab. Robert Pązik 

Liczba wykonawców projektu: 6

Konkurs: OPUS 13 - ogłoszony 2017-03-15

Przyznana kwota: 1 873 116 PLN

Rozpoczęcie projektu: 2018-01-10

Czas trwania projektu: 36 miesięcy

Status projektu: Projekt w realizacji

Opis Projektu

Pobierz opis projektu w formacie .pdf

Uwaga - opisy projektów zostały sporządzone przez samych autorów wniosków i w niezmienionej formie umieszczone w systemie.