Projekty finansowane przez NCN


Dane kierownika projektu i jednostki realizującej

Szczegółowe informacje o projekcie i konkursie

Słowa kluczowe

Aparatura

Wyczyść formularz

Nowe polieterowe powierzchnie przeciwdziałające adsorpcji protein

2011/01/B/ST5/05279

Słowa kluczowe:

polimerowe powierzchnie polimeryzacja anionowa polimery rozgałęzione przeciwdziałanie osadzaniu protein adhezja protein

Deskryptory:

 • ST5_3: Modyfikacja powierzchni materiałów
 • ST5_11: Synteza biomateriałów
 • ST5_21: Chemia polimerów

Panel:

ST5 - Synteza i materiały: otrzymywanie materiałów, związki struktury z właściwościami, nowoczesne materiały o założonych właściwościach, architektura (makro)molekularna, chemia organiczna, chemia nieorganiczna, m.in.:

Jednostka realizująca:

Centrum Materiałów Polimerowych i Węglowych PAN

woj. śląskie

Inne projekty tej jednostki 

Kierownik projektu (z jednostki realizującej):

dr Alicja Utrata-Wesołek 

Liczba wykonawców projektu: 7

Konkurs: OPUS 1 - ogłoszony 2011-03-15

Przyznana kwota: 410 740 PLN

Rozpoczęcie projektu: 2011-12-01

Czas trwania projektu: 36 miesięcy

Status projektu: Projekt rozliczony

Zakupiona aparatura

 1. Kriostat. Za kwotę 60 000 PLN

Dane z raportu końcowego

 • Publikacje w czasopismach (3)
 1. Polyglycidol—how is it synthesized and what is it used for? IF: 0,47
  Autorzy:
  A. Dworak, S. Słomkowski, T. Basińska, M. Gosiecka, W. Wałach, B. Trzebicka
  Czasopismo:
  POLIMERY (rok: 2013, tom: 58(9), strony: 641-649), Wydawca: Instytut Chemii Przemysłowej im. prof. Ignacego Mościckiego
  Status:
  Opublikowane
  Doi:
  10.14314/polimery.2013.641 - link do publikacji
 2. Antifouling surfaces in medical application IF: 0,47
  Autorzy:
  Alicja Utrata-Wesołek
  Czasopismo:
  POLIMERY (rok: 2013, tom: 58(9), strony: 685-695), Wydawca: Instytut Chemii Przemysłowej im. prof. Ignacego Mościckiego
  Status:
  Opublikowane
  Doi:
  10.14314/polimery.2013.685 - link do publikacji
 3. Multiple and terminal grafting of linear polyglycidol for surfaces of reduced protein adsorption
  Autorzy:
  Alicja Utrata-Wesołek, Wojciech Wałach, Jacek Anioł, Aleksander Sieroń, Andrzej Dworak
  Status:
  Złożone