Projekty finansowane przez NCN


Dane kierownika projektu i jednostki realizującej

Szczegółowe informacje o projekcie i konkursie

Słowa kluczowe

Aparatura

Wyczyść formularz

Kazania augustiańskie. Między glosą a tekstem.

2017/24/T/HS2/00027

Słowa kluczowe:

Deskryptory:

  • HS2_5: Językoznawstwo historyczne, porównawcze, typologiczne i współczesne; nauka o tekście i gatunkach mowy
  • HS2_3: Studia edytorsko-filologiczne, słownikowo-encyklopedyczne, dokumentacyjnobibliograficzne

Panel:

HS2 - Kultura i twórczość kulturowa: literaturoznawstwo, bibliotekoznawstwo, językoznawstwo, kulturoznawstwo, nauki o sztuce, m.in.:

Jednostka realizująca:

Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, Wydział Filologii Polskiej i Klasycznej

woj. wielkopolskie

Inne projekty tej jednostki 

Kierownik projektu (z jednostki realizującej):

Dorota Masłej 

Liczba wykonawców projektu: 2

Konkurs: ETIUDA 5 - ogłoszony 2016-12-15

Przyznana kwota: 89 660 PLN

Rozpoczęcie projektu: 2017-09-18

Czas trwania projektu: 9 miesięcy

Status projektu: Projekt zakończony

Opis Projektu

Pobierz opis projektu w formacie .pdf

Uwaga - opisy projektów zostały sporządzone przez samych autorów wniosków i w niezmienionej formie umieszczone w systemie.