Projekty finansowane przez NCN


Dane kierownika projektu i jednostki realizującej

Szczegółowe informacje o projekcie i konkursie

Słowa kluczowe

Aparatura

Wyczyść formularz

Rozwój inteligentny a wrażliwość na kryzys ekonomiczny w wymiarze regionalnym - metody pomiaru

2013/09/B/HS4/00509

Słowa kluczowe:

rozwój inteligentny wrażliwość na kryzys ekonomiczny teoria "regionu uczącego się" europejska przestrzeń regionalna dynamiczna klasyfikacja wielokryterialna modele ekonometryczne

Deskryptory:

 • HS4_1: Makroekonomia (w tym: równowaga ekonomiczna, wzrost gospodarczy, wahania koniunkturalne w globalnej gospodarce, ekonomia pracy);
 • HS4_3: Ekonometria i metody statystyczne
 • HS4_5: Ludność, gospodarka, rozwój społeczno-ekonomiczny, rozwój zrównoważony

Panel:

HS4 - Jednostka, instytucje, rynki: ekonomia, finanse, zarządzanie, demografia

Jednostka realizująca:

Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu, Wydział Ekonomii, Zarządzania i Turystyki

woj. dolnośląskie

Inne projekty tej jednostki 

Kierownik projektu (z jednostki realizującej):

prof. dr hab. Danuta Strahl 

Liczba wykonawców projektu: 6

Konkurs: OPUS 5 - ogłoszony 2013-03-15

Przyznana kwota: 248 990 PLN

Rozpoczęcie projektu: 2014-02-10

Czas trwania projektu: 18 miesięcy

Status projektu: Projekt rozliczony

Zakupiona aparatura

 1. Komputer MSI Wind Top AE2712 (3 szt.). Za kwotę 7 860 PLN
 2. All IN One MSI. Za kwotę 3 183 PLN

Dane z raportu końcowego

 • Publikacje w czasopismach (21)
 • Teksty w publikacjach pokonferencyjnych (1)
 • Publikacje książkowe (4)
 1. Dynamiczna klasyfikacja regionów UE ze względu na strukturę rynku pracy – pozycja regionów polskich
  Autorzy:
  Małgorzata Markowska, Andrzej Sokołowski, Danuta Strahl, Marek Sobolewski
  Czasopismo:
  Prace Komisji Geografii Przemysłu Polskiego Towarzystwa Geograficznego (rok: 2015, tom: 29 (2), strony: 23-37), Wydawca: Uniwersytet Pedagogiczny im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie
  Status:
  Opublikowane
 2. SENSITIVITY TO ECONOMIC CRISIS OF THE EU REGIONS – ASSESSMENT OF MEASUREMENT POSSIBILITIES
  Autorzy:
  Małgorzata Markowska, Danuta Strahl
  Czasopismo:
  Regional Economy and Policy. Territory and Cities (rok: 2015, tom: 1, strony: 22.11.2019), Wydawca: Jan Evangelista Purkyne University in Usti nad Labem
  Status:
  Opublikowane
 3. THE IMPACT OF ECONOMIC CRISIS ON CONVERGENCE PROCESSES IN EUROPEAN UNION REGIONS IF: 0,5
  Autorzy:
  Beata Bal-Domańska
  Czasopismo:
  Prague Economic Papers (rok: 2016, tom: 2016, issue 5, strony: 509-526), Wydawca: University of Economics, Prague
  Status:
  Opublikowane
  Doi:
  10.18267/j.pep.574 - link do publikacji
 4. Ocena zależności między rozwojem inteligentnym a odpornością na kryzys ekonomiczny w wymiarze regionalnym - przegląd badań
  Autorzy:
  Markowska Małgorzata
  Czasopismo:
  Gospodarka regionalna w teorii i praktyce, Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu (rok: 2014, tom: nr 333, strony: 22-32), Wydawca: Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu
  Status:
  Opublikowane
  Doi:
  10.15611/pn.2014.333.02 - link do publikacji
 5. KLASYFIKACJA DYNAMICZNA REGIONÓW UNII EUROPEJSKIEJ SZCZEBLA NUTS 2 Z UWAGI NA WRAŻLIWOŚĆ NA KRYZYS EKONOMICZNY (OBSZAR: ZMIANY W GOSPODARCE)
  Autorzy:
  Małgorzata Markowska, Danuta Strahl, Andrzej Sokołowski, Marek Sobolewski
  Czasopismo:
  Problemy rozwoju regionalnego i lokalnego, Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego (rok: 2015, tom: 393, strony: 32-44), Wydawca: Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu
  Status:
  Opublikowane
  Doi:
  10.15611/pn.2015.393.03 - link do publikacji
 6. THE ANALYSIS OF DIVERSIFICATION TENDENCIES IN THE REGIONAL INNOVATIVENESS OF EU COUNTRIES 1999-2012
  Autorzy:
  Markowska Małgorzata
  Czasopismo:
  Folia Oeconomica (rok: 2014, tom: Vol 5, No 307, strony: 77-96), Wydawca: Uniwersytet Łódzki
  Status:
  Opublikowane
  Doi:
 7. WYKORZYSTANIE KLASYFIKACJI DYNAMICZNEJ DO IDENTYFIKACJI WRAŻLIWOŚCI NA KRYZYS EKONOMICZNY UNIJNYCH REGIONÓW SZCZEBLA NUTS 2
  Autorzy:
  Małgorzata Markowska, Danuta Strahl
  Czasopismo:
  Taksonomia 25, Klasyfikacja i analiza danych – teoria i zastosowania (rok: 2015, tom: 25, strony: 166-177), Wydawca: Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu
  Status:
  Opublikowane
  Doi:
  10.15611/pn.2015.385.18 - link do publikacji
 8. Propozycja podejścia metodologicznego do oceny zależności między inteligentnym rozwojem a wrażliwością na kryzys ekonomiczny w wymiarze regionalnym
  Autorzy:
  Strahl Danuta, Sokołowski Andrzej
  Czasopismo:
  Problemy rozwoju regionalnego i lokalnego, Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu (rok: 2014, tom: 331, strony: 190-200), Wydawca: Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu
  Status:
  Opublikowane
  Doi:
  10.15611/pn.2014.331.18 - link do publikacji
 9. Tests for Connection Between Clustering of Polish Counties and Province Structure
  Autorzy:
  Markowska Małgorzata, Sobolewski Marek, Sokołowski Andrzej, Strahl Danuta
  Czasopismo:
  Statistics in Transition (rok: 2014, tom: vol. 15, nr 2, strony: 309-316), Wydawca: PTS i GUS
  Status:
  Opublikowane
 10. THE VULNERABILITY OF REGIONS TO ECONOMIC CRISIS - MEASUREMENT PROBLEMS
  Autorzy:
  Markowska Małgorzata
  Czasopismo:
  Regional Economy and Policy. Territories and Cities (rok: 2014, tom: 1, strony: 38-47), Wydawca: Jan Evangelista Purkyne University in Usti nad Labem
  Status:
  Opublikowane
 11. THE REGIONS OF VISEGRAD GROUP COUNTRIES CLASSIFIED REGARDING THEIR SENSITIVITY TO ECONOMIC CRISIS (IN THE LABOUR MARKET AREA)
  Autorzy:
  Małgorzata Markowska, Marek Sobolewski, Danuta Strahl, Andrzej Sokołowski
  Czasopismo:
  Regional Economy and Policy. Territory and Cities (rok: 2014, tom: 1, strony: 104-112), Wydawca: Jan Evangelista Purkyne University in Usti nad Labem
  Status:
  Opublikowane
 12. Ocena zmian struktury pracujących w unijnych regionach szczebla NUTS 2 z wykorzystaniem miary Braya i Curtisa
  Autorzy:
  Małgorzata Markowska
  Czasopismo:
  Prace Komisji Geografii Przemysłu Polskiego Towarzystwa Geograficznego (rok: 2015, tom: 29 (2), strony: 22.07.2019), Wydawca: Uniwersytet Pedagogiczny im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie
  Status:
  Opublikowane
 13. FILARY INTELIGENTNEGO ROZWOJU A WRAŻLIWOŚĆ UNIJNYCH REGIONÓW SZCZEBLA NUTS 2 NA KRYZYS EKONOMICZNY – ANALIZA WIELOWYMIAROWA
  Autorzy:
  Małgorzata Markowska, Danuta Strahl
  Czasopismo:
  Taksonomia 26 (rok: 2016, tom: 426, strony: 118-129), Wydawca: Uniwersyet Ekonomiczny we Wrocławiu
  Status:
  Opublikowane
  Doi:
  10.15611/pn.2016.426.12 - link do publikacji
 14. PRZESTRZENNO-CZASOWA ANALIZA SKUPIEŃ W OCENIE WRAŻLIWOŚCI NA KRYZYS UNIJNYCH REGIONÓW SZCZEBLA NUTS 2 W OBSZARACH: GOSPODARKA, RYNEK PRACY I GOSPODARSTWA DOMOWE – ANALIZA PORÓWNAWCZA WYNIKÓW KLASYFIKACJI
  Autorzy:
  Małgorzata Markowska
  Czasopismo:
  Modern Management Review (rok: 2015, tom: 22 (3/2015), strony: 43-56), Wydawca: Politechnika Rzeszowska
  Status:
  Opublikowane
  Doi:
  10.7862/rz.2015.hss.32 - link do publikacji
 15. Innovation Dynamics of Turkish Regions Compared to European Union
  Autorzy:
  Markowska Małgorzata, Sokołowski Andrzej, Strahl Danuta
  Czasopismo:
  Journal of Selçuk University Natural and Applied Science (rok: 2014, tom: Special Issue, strony: 115-126), Wydawca: Selçuk University
  Status:
  Opublikowane
 16. PRZESTRZENNO-CZASOWA ANALIZA SKUPIEŃ W OCENIE WRAŻLIWOŚCI NA KRYZYS UNIJNYCH REGIONÓW SZCZEBLA NUTS 2 (OBSZAR: GOSPODARSTWA DOMOWE)
  Autorzy:
  Markowska Małgorzata
  Czasopismo:
  Problemy rozwoju regionalnego i lokalnego, Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu (rok: 2015, tom: brak, strony: brak), Wydawca: Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu
  Status:
  Opublikowane
 17. ZMIANA TYTUŁU: Wrażliwość regionalnych rynków pracy Unii Europejskiej na kryzys ekonomiczny. Klasyfikacja metodą Warda z warunkiem spójności
  Autorzy:
  Małgorzata Markowska, Marek Sobolewski
  Czasopismo:
  Folia Oeconomica (rok: 2014, tom: Vol 6, No 308, strony: 87-103), Wydawca: Uniwersytet Łódzki
  Status:
  Opublikowane
  Doi:
 18. MEASURE FOR REGIONAL RESILIENCE TO ECONOMIC CRISIS
  Autorzy:
  Małgorzata Markowska
  Czasopismo:
  Statistics in Transition (rok: 2015, tom: Vol 16, no 2, strony: 293-308), Wydawca: PTS i GUS
  Status:
  Opublikowane
 19. Taksonomia dynamiki zmian struktury zatrudnienia w nowoczesnym przemyśle i usługach w regionach Unii Europejskiej
  Autorzy:
  Małgorzata Markowska, Andrzej Sokołowski, Danuta Strahl
  Czasopismo:
  Prace Komisji Geografii Przemysłu Polskiego Towarzystwa Geograficznego (rok: 2014, tom: 26, strony: 46-64), Wydawca: Uniwersytet Pedagogiczny im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie
  Status:
  Opublikowane
 20. KLASYFIKACJA DYNAMICZNA REGIONÓW UNII EUROPEJSKIEJ SZCZEBLA NUTS 2 POD WZGLĘDEM WRAŻLIWOŚCI NA KRYZYS EKONOMICZNY W OBSZARZE RYNEK PRACY
  Autorzy:
  Markowska Małgorzata, Sobolewski Marek, Sokołowski Andrzej, Strahl Danuta
  Czasopismo:
  Modern Management Review (rok: 2015, tom: 22(2), strony: 37-50), Wydawca: Politechnika Rzeszowska
  Status:
  Opublikowane
 21. THE IMPACT OF CRISIS ON THE EFFICIENCY OF THE EU REGIONAL ECONOMIES
  Autorzy:
  Beata Bal-Domańska
  Czasopismo:
  Regional Economy and Policy. Territories and Cities (rok: 2016, tom: brak, strony: 31-40), Wydawca: Jan Evangelista Purkyne University in Usti nad Labem
  Status:
  Opublikowane
 1. Regions of Visegrad Group Countries in the European Innovation Space – Dynamic Assessment
  Autorzy:
  Małgorzata Markowska
  Konferencja:
  5th Central European Conference in Regional Science (rok: 2015, ), Wydawca: Technical University of Košice
  Data:
  konferencja 05-08.10.2014
  Status:
  Opublikowane
 1. THE IDENTIFICATION OF RELATIONS BETWEEN SMART SPECIALISATION AND SENSITIVITY TO CRISIS IN THE EUROPEAN UNION REGIONS
  Autorzy:
  Beata Bal-Domańska
  Książka:
  Studies in Classification, Data Analysis, and Knowledge Organization (rok: 2016, tom: brak, strony: 287-297), Wydawca: Springer-Verlag
  Status:
  Opublikowane
 2. Three-way clustering problems in regional science
  Autorzy:
  Małgorzata Markowska, Andrzej Sokołowski, Danuta Strahl
  Książka:
  Studies in Classification, Data Analysis, and Knowledge Organization (rok: 2016, tom: brak, strony: 545-550), Wydawca: Springer-Verlag
  Status:
  Opublikowane
 3. The influence of upper level NUTS on lower level classification of EU regions
  Autorzy:
  Andrzej Sokołowski, Małgorzata Markowska, Danuta Strahl, Marek Sobolewski
  Książka:
  Studies in Classification, Data Analysis, and Knowledge Organization (rok: 2015, tom: brak, strony: 525-531), Wydawca: Springer-Verlag
  Status:
  Opublikowane
 4. ROZWÓJ INTELIGENTNY A WRAŻLIWOŚĆ NA KRYZYS EKONOMICZNY W WYMIARZE REGIONALNYM – OCENA PODOBIEŃSTWA WYNIKÓW KLASYFIKACJI
  Autorzy:
  Małgorzata Markowska
  Książka:
  Matematyka i informatyka na usługach ekonomii (rok: 2016, tom: brak, strony: 87-103), Wydawca: Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu
  Status:
  Opublikowane