Projekty finansowane przez NCN


Dane kierownika projektu i jednostki realizującej

Szczegółowe informacje o projekcie i konkursie

Słowa kluczowe

Aparatura

Wyczyść formularz

Dyskusje wokół chronologii biblijnej w kulturze umysłowej Śląska i Górnych Łużyc (1550-1650): Abraham Buchholzer, Leonhard Krentzheim, Andrzej Dudycz, Bartholomaeus Scultetus, Abraham Frisius i Gottfried Scherdinger

2016/23/D/HS3/00422

Słowa kluczowe:

chronologia historia historiografii historia nauk przyrodniczych i humanistycznych kultura umysłowa wczesnej nowożytności wczesnonowożytna republika uczonych Abraham Buchholzer Leonhard Krentzheim Andrzej Dudycz Bartholomaeus Scultetus Abraham Frisius Gottfried Scherdinger

Deskryptory:

  • HS3_1: Historia epok dawnych (starożytna, średniowieczna, wczesnonowożytna), historia nowożytna i najnowsza (XIX-XX w.)
  • HS3_6: Historiografia, teoria i metodologia historii
  • HS2_1: Historia literatury (w tym: starożytnej, nowożytnej, współczesnej; narodowej, światowej) oraz krytyka i interpretacja literacka

Panel:

HS3 - Wiedza o przeszłości

Jednostka realizująca:

Uniwersytet Warszawski, Wydział "Artes Liberales"

woj. mazowieckie

Inne projekty tej jednostki 

Kierownik projektu (z jednostki realizującej):

dr Michał Choptiany 

Liczba wykonawców projektu: 1

Konkurs: SONATA 12 - ogłoszony 2016-09-15

Przyznana kwota: 379 300 PLN

Rozpoczęcie projektu: 2017-07-26

Czas trwania projektu: 36 miesięcy

Status projektu: Projekt w realizacji

Opis Projektu

Pobierz opis projektu w formacie .pdf

Uwaga - opisy projektów zostały sporządzone przez samych autorów wniosków i w niezmienionej formie umieszczone w systemie.