Projekty finansowane przez NCN


Dane kierownika projektu i jednostki realizującej

Szczegółowe informacje o projekcie i konkursie

Słowa kluczowe

Aparatura

Wyczyść formularz

Rozwój i implementacja metod numerycznych opartych o szybką transformatę Fouriera do analizy odpowiedzi termomechanicznej nowoczesnych materiałów kompozytowych

2016/23/N/ST8/03810

Słowa kluczowe:

wieloskalowe metody numeryczne obliczenia równoległe transformata Fouriera mechanika pękania

Deskryptory:

  • ST6_12: Obliczenia naukowe, narzędzia modelowania i symulacji
  • ST8_3: Inżynieria obliczeniowa, komputerowe wspomaganie modelowania, projektowania i produkcji
  • ST8_4: Mechanika ciała stałego, mechanika płynów, termodynamika

Panel:

ST8 - Inżynieria procesów i produkcji

Jednostka realizująca:

Politechnika Lubelska, Wydział Budownictwa i Architektury

woj. lubelskie

Inne projekty tej jednostki 

Kierownik projektu (z jednostki realizującej):

mgr inż. Błażej Pankowski 

Liczba wykonawców projektu: 2

Konkurs: PRELUDIUM 12 - ogłoszony 2016-09-15

Przyznana kwota: 150 000 PLN

Rozpoczęcie projektu: 2017-08-09

Czas trwania projektu: 36 miesięcy

Status projektu: Projekt zakończony

Opis Projektu

Pobierz opis projektu w formacie .pdf

Uwaga - opisy projektów zostały sporządzone przez samych autorów wniosków i w niezmienionej formie umieszczone w systemie.