Projekty finansowane przez NCN


Dane kierownika projektu i jednostki realizującej

Szczegółowe informacje o projekcie i konkursie

Słowa kluczowe

Aparatura

Wyczyść formularz

Identyfikacja mózgowo-specyficznych, nie-kodujacych microRNA u myszy: 1 - regulujących plastyczność synaptyczną w procesach uczenia się i pamięci oraz 2 - kontrolujących scieżkę przekazywania sygnału Insulina-mTOR w neuronach odpowiedzialnych za rozwój otyłości

2011/01/D/NZ4/03744

Słowa kluczowe:

microRNA myszy transgeniczne system Cre/loxP Dicer uczenie się i pamięć otyłość

Deskryptory:

 • NZ4_9: Neurobiologia systemowa
 • NZ3_5: Neurobiologia molekularna
 • NZ4_10: Neuroobrazowanie

Panel:

NZ4 - Biologia na poziomie tkanek, narządów i organizmów: budowa i czynność układów, narządów i organizmów ludzi i zwierząt, metody diagnostyki i terapii, medycyna doświadczalna, onkologia doświadczalna, podstawy nauk neurologicznych, farmacja, farmakoterapia, m.in.:

Jednostka realizująca:

Instytut Biologii Doświadczalnej im. M. Nenckiego PAN

woj. mazowieckie

Inne projekty tej jednostki 

Kierownik projektu (z jednostki realizującej):

dr Witold Konopka 

Liczba wykonawców projektu: 3

Konkurs: SONATA 1 - ogłoszony 2011-03-15

Przyznana kwota: 1 000 000 PLN

Rozpoczęcie projektu: 2012-06-29

Czas trwania projektu: 60 miesięcy

Status projektu: Projekt rozliczony

Zakupiona aparatura

 1. Maszyna PCR. Za kwotę 31 832 PLN
 2. Zestaw do elektroforezy DNA. Za kwotę 5 555 PLN
 3. Zestaw do elektroforezy i transferu białek. Za kwotę 16 948 PLN
 4. Przystawka do maszyny PCR. Za kwotę 15 990 PLN
 5. Termomixer. Za kwotę 14 169 PLN
 6. Zestaw komputerowy (2 szt.). Za kwotę 6 972 PLN

Dane z raportu końcowego

 • Publikacje w czasopismach (3)
 • Publikacje książkowe (1)
 1. Impaired rRNA synthesis triggers homeostatic responses in hippocampal neurons. IF: 4,175
  Autorzy:
  Kiryk A, Sowodniok K, Kreiner G, Rodriguez-Parkitna J, Sönmez A, Górkiewicz T, Bierhoff H, Wawrzyniak M, Janusz AK, Liss B, Konopka W, Schütz G, Kaczmarek L, Parlato R.
  Czasopismo:
  Front Cell Neurosci (rok: 2013, tom: 7, strony: 207), Wydawca: Frontiers Media
  Status:
  Opublikowane
  Doi:
  10.3389/fncel.2013.00207 - link do publikacji
 2. Hypothalamic miR-103 protects from hyperphagic obesity in mice IF: 6,747
  Autorzy:
  Vinnikov IA, Hajdukiewicz K, Reymann J, Beneke J, Czajkowski R, Roth LC, Novak M, Roller A, Dörner N, Starkuviene V, Theis FJ, Erfle H, Schütz G, Grinevich V, Konopka W
  Czasopismo:
  J Neurosci (rok: 2014, tom: 34(32), strony: 10659-74), Wydawca: Society for Neuroscience
  Status:
  Opublikowane
  Doi:
  10.1523/JNEUROSCI.4251-13.2014 - link do publikacji
 3. Enhanced fear memory follow ing TDP-43 neuronal depletion
  Autorzy:
  Koza P, Beroun A, Konopka A, Górkiewicz T, Torres JC, Bulska E, Knapska E, Kaczmarek L, Konopka W
  Status:
  Złożone
 1. Continuous Delivery of Oligonucleotides into the Brain
  Autorzy:
  Vinnikov IA, Domanskyi A, Konopka W.
  Książka:
  MicroRNA Technologies (Springer Protocols) (rok: 2017, tom: 128, strony: 89-117), Wydawca: Springer New York
  Status:
  Opublikowane