Projekty finansowane przez NCN


Dane kierownika projektu i jednostki realizującej

Szczegółowe informacje o projekcie i konkursie

Słowa kluczowe

Aparatura

Wyczyść formularz

Badanie skuteczności reakcji fotodynamicznej wspomaganej elektroporacją na ludzkich komórkach nowotworowych wrażliwych i opornych na chemiotrapię

2011/01/D/NZ4/01255

Słowa kluczowe:

reakcja fotodynamiczna elektroporacja oporność lekowa

Deskryptory:

 • NZ4_17: Farmakologia
 • NZ4_11: Biologia nowotworów
 • NZ5_7: Leczenie chorób człowieka

Panel:

NZ4 - Biologia na poziomie tkanek, narządów i organizmów: budowa i czynność układów, narządów i organizmów ludzi i zwierząt, metody diagnostyki i terapii, medycyna doświadczalna, onkologia doświadczalna, podstawy nauk neurologicznych, farmacja, farmakoterapia, m.in.:

Jednostka realizująca:

Uniwersytet Medyczny im. Piastów Śląskich we Wrocławiu

woj. dolnośląskie

Inne projekty tej jednostki 

Kierownik projektu (z jednostki realizującej):

dr inż. Julita Kulbacka 

Liczba wykonawców projektu: 3

Konkurs: SONATA 1 - ogłoszony 2011-03-15

Przyznana kwota: 403 200 PLN

Rozpoczęcie projektu: 2011-12-15

Czas trwania projektu: 36 miesięcy

Status projektu: Projekt rozliczony

Zakupiona aparatura

 1. Generator pulsów nanosekundowych wysokiej mocy. Za kwotę 88 560 PLN

Dane z raportu końcowego

 • Publikacje w czasopismach (6)
 • Teksty w publikacjach pokonferencyjnych (11)
 • Publikacje książkowe (1)
 1. Doxorubicin delivery enhanced by electroporation to gastrointestinal adenocarcinoma cells with P-gp overexpression IF: 3,947
  Autorzy:
  Julita Kulbacka, Małgorzata Daczewska, Magda Dubińska-Magiera, Anna Choromańska, Nina Rembiałkowska, Paweł Surowiak, Marek Kulbacki, Małgorzata Kotulska, Jolanta Saczko
  Czasopismo:
  Bioelectrochemistry (rok: 2014, tom: 100, strony: 96-104), Wydawca: Elsevier
  Status:
  Opublikowane
  Doi:
  10.1016/j.bioelechem.2014.03.013 - link do publikacji
 2. Combination of therapy with 5-fluorouracil and cisplatin with electroporation in human ovarian carcinoma model in vitro IF: 2,239
  Autorzy:
  Jolanta Saczko, Iwona Kaminska, Malgorzata Kotulska, Julia Bar, Anna Choromańska, Nina Rembiałkowska, Katarzyna Biezuńska-Kusiak, Joanna Rossowska, Danuta Nowakowska, Julita Kulbacka
  Czasopismo:
  Biomedicine & Pharmacotherapy (rok: 2014, tom: 68, strony: 573–580), Wydawca: Elsievier
  Status:
  Opublikowane
  Doi:
  10.1016/j.biopha.2014.05.005 - link do publikacji
 3. Cyanines in photodynamic reaction assistedby reversible electroporation - in vitro study on human breast carcinoma cells IF: 2,243
  Autorzy:
  Joanna Weżgowiec, Małgorzata Kotulska, Jolanta Saczko, Maria B. Deryło, Justin Teissie, Marie-Pierre Rols, Julie Orio, Arnold Garbiec, Julita Kulbacka
  Czasopismo:
  Photodiagn.Photodyn.Ther. (rok: 2013, tom: 10 (4), strony: s.490-502), Wydawca: Elsevier
  Status:
  Opublikowane
  Doi:
  10.1016/j.pdpdt.2013.04.004. - link do publikacji
 4. Cellular stress induced by photodynamic reaction with CoTPPS and MnTMPyPCl5 in combination with electroporation in human colon adenocarcinoma cell lines (LoVo and LoVoDX) IF: 2,484
  Autorzy:
  Julita Kulbacka, M. Kotulska, Nina Rembiałkowska, Anna Choromańska, Iwona Kamińska, A. Garbiec, J. Rossowska, M. Daczewska, B. Jachimska, Jolanta Saczko
  Czasopismo:
  Cell Stress Chaperones (rok: 2013, tom: 6, strony: s.719-731), Wydawca: Springer
  Status:
  Opublikowane
  Doi:
  10.1007/s12192-013-0423-1. - link do publikacji
 5. Electric field-assisted delivery of photofrin to human breast carcinoma cells IF: 2,478
  Autorzy:
  Joanna Weżgowiec, Maria B. Deryło, Justin Teissie, Julie Orio, Marie-Pierre Rols, Julita Kulbacka, Jolanta Saczko, Małgorzata Kotulska
  Czasopismo:
  Journal of Membrane Biology (rok: 2013, tom: Vol.246 no.10, strony: s.725-735), Wydawca: Springer
  Status:
  Opublikowane
  Doi:
  10.1007/s00232-013-9533-z. - link do publikacji
 6. The photodynamic effect of far-red range phthalocyanines (AlPc and Pc green) supported by electropermeabilization in human gastric adenocarcinoma cells of sensitive and resistant type IF: 2,239
  Autorzy:
  Anna Zielichowska, Jolanta Saczko, Arnold Garbiec, Magda Dubińska-Magiera, Joanna Rossowska, Paweł Surowiak, Anna Choromańska, Małgorzata Daczewska, Julita Kulbacka, Hermann Lage
  Czasopismo:
  Biomedicine&Pharmacotherapy (rok: 2015, tom: 69, strony: 145–152), Wydawca: Elsevier
  Status:
  Opublikowane
  Doi:
  10.1016/j.biopha.2014.11.017 - link do publikacji
 1. Elektrochemioterapia - nowe perspektywy w leczeniu nowotworów
  Autorzy:
  Nina Skołucka, Jolanta Saczko, Anna Choromańska, M. Kotulska, Iwona Kamińska, Julita Kulbacka
  Konferencja:
  III Kongres Onkologii Polskiej (rok: 2012, ), Wydawca: VM MEDIA sp. Z o.o., czasopismo "Nowotwory"
  Data:
  konferencja 10-13 października 2012 roku
  Status:
  Opublikowane
 2. Nanosecond pulsed electric fields (nsPEFs) in combination with photodynamic reaction with Photofrin in human cancer and normal cell lines
  Autorzy:
  Julita Kulbacka, Jolanta Saczko, Anna Choromańska, Magda Dubińska-Magiera, Paweł Surowiak, Małgorzata Kotulska
  Konferencja:
  The 18th World Congress on Advances in Oncology and 16th International Symposium on Molecular Medicine (rok: 2013, ), Wydawca: Spandidos Publication, International Journal of Molecular Medicine. Vol.32 suppl.
  Data:
  konferencja October 10-12, 2013
  Status:
  Opublikowane
 3. Doxorubicin delivery enhanced by electroporation to colon adenocarcinoma cells with P-gp overexpression
  Autorzy:
  Julita Kulbacka, Jolanta Saczko, Nina Rembiałkowska, Anna Choromańska, Katarzyna Bieżuńska-Kusiak, Joanna Rossowska, Małgorzata Daczewska, Małgorzata Kotulska
  Konferencja:
  Topical Meeting of the International Society of Electrochemistry & XXII International Symposium on Bioelectrochemistry and Bioenergetics of the Bioelectrochemical Society (rok: 2013, ), Wydawca: Elsevier
  Data:
  konferencja 17-21 March 2013
  Status:
  Opublikowane
 4. Effects of electrochemotherapy on cell lines in vitro
  Autorzy:
  Nina Skołucka, Jolanta Saczko, Julita Kulbacka, Anna Choromańska, Agnieszka Chwiłkowska, Iwona Kamińska, Malgorzata Kotulska
  Konferencja:
  XVth Gliwice Scientific Meetings 2011 (rok: 2011, ), Wydawca: Centrum Onkologii Maria Skłodowska-Curie, Politechnika Śląska, MEN
  Data:
  konferencja November 18-19, 2011
  Status:
  Opublikowane
 5. Elektroporacja we wspomaganiu transportu cyjanin w terapii fotodynamicznej komórek nowotworowych gruczołu piersiowego
  Autorzy:
  Joanna Basałyga, Maria Bratumiła Deryło, Małgorzata Kotulska, Jolanta Saczko, Julita Kulbacka
  Konferencja:
  III Sympozjum "Współczesna myśl techniczna w naukach medycznych i biologicznych" (rok: 2012, ), Wydawca: Oddział Polskiej Akademii Nauk we Wrocławiu
  Data:
  konferencja 25-26 maja 2012
  Status:
  Opublikowane
 6. Nanosecond pulsed electric fields (nsPEFs) - modifications and anticancer applications - in vitro study
  Autorzy:
  Julita Kulbacka, Jolanta Saczko, Małgorzata Kotulska, Anna Choromańska, Nina Rembiałkowska, Paweł Surowiak, Magda Dubińska-Magiera
  Konferencja:
  19th World Congress on Advances in Oncology, and 17th International Symposium on Molecular Medicine (rok: 2014, ), Wydawca: Int.J.Mol.Med.
  Data:
  konferencja 9-11 October 2014
  Status:
  Opublikowane
 7. Transmembrane Transport and Anticancer Activity of Strontium Ranelate Delivered with Nanosecond Pulsed Electric Fields (nsPEFs) into Human Cells in Vitro
  Autorzy:
  Julita Kulbacka, Jolanta Saczko, Anna Choromańska, Nina Rembiałkowska, Magda Dubinska-Magiera, Pawel Surowiak, Malgorzata Kotulska
  Konferencja:
  6th European Conference of the International Federation for Medical and Biological Engineering MBEC 2014 (rok: 2014, ), Wydawca: Springer International Publishing, IFMBE Proceedings
  Data:
  konferencja 7-11 September
  Status:
  Opublikowane
 8. Different sensitivity on electrochemotherapy of human cell lines in vitro
  Autorzy:
  Nina Skołucka, Jolanta Saczko, Julita Kulbacka, Anna Choromańska, Paweł Surowiak, M. Kotulska
  Konferencja:
  22nd IUBMB and 37th FEBS Congress (rok: 2012, ), Wydawca: FEBS Journal, Wiley
  Data:
  konferencja September 4-9, 2012
  Status:
  Opublikowane
 9. Wpływ elektroporacji na ludzkie komórki raka jelita grubego wrażliwe i oporne na doksorubicynę
  Autorzy:
  Anna Choromańska, Julita Kulbacka, Jolanta Saczko, Nina Skołucka, Anna Zielichowska, Joanna Rossowska, Małgorzata Daczewska, Małgorzata Kotulska
  Konferencja:
  III Sympozjum "Współczesna myśl techniczna w naukach medycznych i biologicznych" (rok: 2012, ), Wydawca: Oddział Polskiej Akademii Nauk we Wrocławiu
  Data:
  konferencja 25-26 maja 2012
  Status:
  Opublikowane
 10. Determination of hsp27 expression after electroporation with doxorubicin in human cancer cells sensitive and resistant for chemotherapy in vitro = Ocena ekspresji białka szoku cieplnego hsp27 po elektroporacji z doksorubicyną w ludzkich komórkach nowotworowych wrażliwych i opornych na chemioterapię in vitro
  Autorzy:
  Nina Skołucka, Jolanta Saczko, Julita Kulbacka, Anna Choromańska, Katarzyna Bieżuńska-Kusiak, Iwona Kamińska, Małgorzata Kotulska
  Konferencja:
  IV Kongres Współczesnej Onkologii "Kontrowersje i nowe strategie leczenia nowotworów" (rok: 2012, ), Wydawca: Współcz.Onkol., Termedia
  Data:
  konferencja 8-9 marca 2012 r.
  Status:
  Opublikowane
 11. Automated analysis of images from confocal laser scanning microscopy applied to observation of calcium channel subunits in nerve cell model line subjected electroporation and calcium
  Autorzy:
  Julita Kulbacka, Marek Kulbacki, Jakub Segen, Anna Choromańska, Jolanta Saczko, Magda Dubińska-Magiera, Małgorzata Kotulska
  Konferencja:
  ACIIDS - 7th Asian Conference on Inteligent Information and Database Systems (rok: 2015, ), Wydawca: Springer International Publisher, Lecture Notes in Computer Science
  Data:
  konferencja 23-25 March
  Status:
  Przyjęte
 1. Apoptosis, Free Radicals and Antioxidant Defense in Antitumor Therapy
  Autorzy:
  Julita Kulbacka, Jolanta Saczko, Agnieszka Chwilkowska, Anna Choromańska and Nina Skołucka
  Książka:
  Antioxidant Enzyme (rok: 2012, tom: rozdział 10, strony: 265-302), Wydawca: INTECH, ISBN: 978-953-51-0789-7
  Status:
  Opublikowane